Showtime Team

#2QPJP9

58 466

50 / 50

Clan top español en ladder y guerra. Requisitos: +85 win war🛡 +5000 copas🏆 Respeto y compañerismo. Llegó la hora⏰ del Show🎉🔮

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 466
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader AlvaroGS
Phạm vi chiến tích 4 067 – 6 065
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 712
Elder 12
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
6
Co-leader
victoresc
#L92QJGUL
13 6 065
2019-06-26 14:02:57
148
200
2
1
Elder
Ivanchu
#QCURGLG
13 6 062
2019-06-26 17:17:46
270
240
3
6
danibm3
#R2YYQ0JG
13 6 047
2019-06-26 16:22:17
464
280
4
2
Lauty..
#8R9VCVP
13 6 023
2019-06-26 17:52:23
160
192
5
2
Elder
sergiogzcb
#QQ8RRP00
13 6 014
2019-06-26 15:38:37
242
240
6
2
gonxo
#P8PURQR0
13 6 013
2019-06-26 17:15:07
226
240
7
7
servi999
#8YVGLPLGC
13 6 013
2019-06-26 16:48:46
490
280
8
4
Señor Sabueso
#2RRVJJ09Q
13 6 007
2019-06-26 11:46:49
614
280
9
4
Balgator
#82VCUVC98
13 5 993
2019-06-26 17:56:54
300
320
10
4
Elder
drake
#8JUYJGQ2
13 5 987
2019-06-26 17:58:23
106
230
11
2
Co-leader
Masca
#PCL2P8JP
13 5 975
2019-06-26 18:23:07
426
280
12
2
Elder
MrROFL
#2URYGPJL
13 5 950
2019-06-26 06:59:28
210
200
13
2
Co-leader
Omux
#P8020PQU
13 5 912
2019-06-26 15:42:28
112
200
14
2
Raúl_Abellón
#2GRJL9GG9
13 5 881
2019-06-26 16:02:39
20
0
15
2
Aminol
#JL92G2QY
13 5 855
2019-06-26 16:00:17
312
280
16
1
Co-leader
Nash
#LJQ98CL
13 5 840
2019-06-25 19:37:16
146
160
17
1
MVicP
#9JGQV29
13 5 827
2019-06-25 23:43:46
86
160
18 nakelsis
#UQRPY0U8
13 5 717
2019-06-26 15:39:32
50
160
19
1
Elder
JagerCloud
#GYLCJ82C
13 5 716
2019-06-26 17:20:00
154
0
20
1
lovemamellas
#80LJ0GG0P
12 5 664
2019-06-26 13:03:19
10
160
21
7
Edu
#Y89YQ8JL
12 5 656
2019-06-26 17:17:14
86
320
22
1
ALEMF9
#2Q90V8Y9
13 5 652
2019-06-26 16:59:08
70
160
23
1
Elder
JuanOlmedo
#PPJCUJYR
13 5 642
2019-06-26 17:39:37
106
200
24 Alkapone_vk
#2GQPGUPG
13 5 627
2019-06-26 15:27:27
206
280
25
7
Manu
#GJ0GYGYC
12 5 618
2019-06-26 18:06:25
410
320
26
1
Raulfcb
#2LCJPUUG0
12 5 616
2019-06-26 16:27:01
181
200
27
13
Leader
AlvaroGS
#QQRG0C22
13 5 615
2019-06-26 09:28:01
10
80
28
5
Tim TheWanderer
#2LYRVGVJ
13 5 611
2019-06-26 18:22:03
820
320
29
1
RedMercy
#G09PJJQU
13 5 587
2019-06-26 16:57:23
198
280
30
4
Elder
José Rafael
#JQ2JRYQ
13 5 578
2019-06-26 15:53:11
70
160
31
4
Hectorfi
#VVR0PVC
13 5 576
2019-06-26 17:28:55
276
320
32
3
polete
#8VQGJPJV0
12 5 574
2019-06-25 21:34:06
0
80
33
2
brug
#8PJ9UGUYU
13 5 553
2019-06-26 17:39:07
448
280
34
1
Co-leader
Hog Riders
#Q09C0JCJ
12 5 536
2019-06-26 16:23:13
314
200
35
1
Elder
Isaacajl
#9RYLPVQ
13 5 504
2019-06-26 09:21:33
80
120
36
3
Elder
Moy
#8PCURLJP
13 5 501
2019-06-26 10:53:38
116
240
37
1
marcospony
#JP898CPR
13 5 478
2019-06-26 09:17:13
108
200
38
4
joamarbox
#8GR0LJP9
13 5 477
2019-06-26 11:10:07
138
240
39
1
Elder
Diegoandjones
#2RGYVQPY
13 5 476
2019-06-26 15:18:39
146
0
40
5
mohammad
#8PLYY28R
13 5 467
2019-06-26 11:12:56
48
170
41 Marcos
#2PL9PJ0GC
13 5 456
2019-06-26 15:32:01
108
200
42
1
vilcf
#P0G2LGJJ
13 5 454
2019-06-26 16:09:28
560
320
43
6
fez
#2GPJVCC9G
13 5 402
2019-06-26 16:39:22
207
120
44 iTz_Lasoo❤️
#R9RCGCC
13 5 369
2019-06-26 14:07:55
268
280
45 Vitolo
#PJV9YGYJ
12 5 331
2019-06-24 22:19:38
0
0
46 Co-leader
peladillas
#P20L98UJ
13 5 157
2019-06-26 13:53:33
86
160
47 Doramas
#89922VQP9
12 5 085
2019-06-26 16:12:45
30
160
48 Elder
SergioxX
#22CLQG2C
13 5 008
2019-06-26 15:34:02
18
80
49 Elder
theplayermtj
#PL80VP
13 4 743
2019-06-25 15:30:39
10
40
50 Co-leader
✌✌✌ikergm✌✌✌
#QVP0PJU
12 4 067
2019-06-26 17:45:45
20
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord