Breaking Heads

#2QJRGVVC

56 488

47 / 50

Breaking Heads, Rompiendo Cabezas. 💀 Más que un clan, somos una familia competitiva y donadora. Clan Top México 🇲🇽™️🐙+100WAr

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 488
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Ix Rick xI
Phạm vi chiến tích 4 366 – 6 513
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 160
Elder 20
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Nova I Celin117
#2Q8YPYCRR
13 6 513
2019-10-23 08:16:15
10
220
2 Co-leader
Alan_xDe
#U2UY8GJP
13 6 122
2019-10-23 03:42:41
238
280
3 Elder
Patcher
#QCYUC8PJ
13 5 961
2019-10-23 04:54:21
158
200
4 LEONARDO
#89VPQ0PLC
13 5 902
2019-10-23 02:27:51
226
240
5
3
《♤MR CHIKIS♤》
#8L9C992UP
12 5 844
2019-10-23 05:55:04
60
120
6
1
Elder
LORD CERVANTES
#LJPU8Y89
13 5 838
2019-10-22 16:31:28
96
120
7
3
Elder
bebés
#99CG2L98P
12 5 825
2019-10-23 05:22:16
491
280
8
1
Elder
Bony17
#90U9RRPYJ
12 5 778
2019-10-23 04:43:41
338
240
9
3
Macm03
#QR9UP8JP
13 5 774
2019-10-23 04:31:38
122
200
10
3
Elder
Rg
#289QYCLGU
13 5 752
2019-10-23 10:54:47
110
160
11
3
pipo
#8PVV9R8PY
12 5 745
2019-10-23 01:46:12
112
130
12
1
lol
#2CCCPQ289
13 5 667
2019-10-23 06:52:06
40
160
13
1
Elder
grillo
#8J9GJPJ
13 5 657
2019-10-23 10:59:10
306
90
14
6
neontetra
#2PJJYUV28
12 5 630
2019-10-23 10:07:17
262
40
15
2
PiñaKlan473
#2JUYPVYL9
12 5 619
2019-10-23 04:11:43
28
120
16 Co-leader
Pelugo
#8GJ9P9QPU
13 5 596
2019-10-23 06:41:17
200
240
17
2
k|lluminati
#2PQ99JP
13 5 556
2019-10-22 22:36:20
144
80
18
1
Elder
Guerrero
#UV8JU9U
13 5 542
2019-10-23 06:08:28
300
240
19
1
Geovany
#8GVP02QYR
13 5 528
2019-10-21 23:18:22
10
40
20
1
Elder
KDrew4000
#2PGP9V08R
12 5 526
2019-10-22 19:22:06
132
160
21
1
Alejandro
#22R9PU8P
13 5 491
2019-10-23 08:57:38
139
280
22
1
Charlemagne
#9CJUPPQ2
13 5 490
2019-10-23 00:53:56
130
160
23
2
manu
#PJY0U99V
13 5 447
2019-10-23 00:52:23
144
200
24
4
Elder
Tripp
#C009JJY
13 5 423
2019-10-23 04:49:28
144
160
25
1
Elder
ҽ×ʍҽղ
#92JVRL8QL
12 5 409
2019-10-23 04:44:17
162
160
26
1
Leader
Ix Rick xI
#2RGGRVL2
13 5 399
2019-10-23 05:13:06
138
80
27 Elder
★JONAᵉᶜ★
#2JU8V0C0L
12 5 393
2019-10-22 02:20:21
10
80
28
4
Elder
itachi uchiha
#2LGVYP0GR
13 5 391
2019-10-23 09:18:58
216
240
29
6
100tifiko69
#289GGU2QY
12 5 390
2019-10-22 18:58:58
0
80
30
6
Elder
Memo Gzz
#2GL8UQJQP
13 5 367
2019-10-23 00:36:07
168
160
31
2
Elder
omarmexpro69
#2YY8P2ULU
12 5 361
2019-10-23 02:41:37
70
0
32
2
Elder
Diego
#VJY2UYYG
12 5 361
2019-10-23 11:15:10
142
160
33 Aayush
#8YGC8CJL9
12 5 352
2019-10-23 03:10:47
148
80
34
3
Co-leader
Its Gama!
#U200Q89Q
13 5 326
2019-10-22 22:32:50
116
160
35
1
[-SIRIUS-]
#YLLJYJ
13 5 326
2019-10-23 02:02:35
88
160
36 quaresma
#VGUG9808
12 5 301
2019-10-22 23:25:20
0
0
37
1
Elder
ᎶℐᎾᏉᎯℕℕᎽ_ℳℒᎶ
#2V9LRGJUP
13 5 268
2019-10-23 06:09:42
290
200
38 angi33
#2PU8CYYG
13 5 246
2019-10-23 04:21:17
192
160
39 Elder
spooky
#99RLPJ0J
13 5 241
2019-10-23 05:56:59
280
240
40 Elder
Aldahir360
#RLPYQYL2
12 5 224
2019-10-23 04:11:28
122
120
41 Elder
mrcolonoscopia
#YULUJ928
12 5 183
2019-10-23 07:28:31
66
80
42
5
Angel_PH
#J2QYLRYC
12 5 161
2019-10-23 05:40:06
58
120
43
1
Co-leader
*BlackWarrior*
#2L80CJCPY
13 5 067
2019-10-22 16:23:23
56
160
44
1
Elder
Ruben :3
#JLLP2YC
13 5 005
2019-10-23 03:12:20
46
80
45
1
Co-leader
neko
#PCP9C0YRL
10 4 924
2019-10-23 03:53:22
86
160
46
1
Co-leader
S匕丹尺乃ㄥ丹匚K117
#LGPPRR0R
13 4 637
2019-10-23 11:11:55
766
280
47
1
Eddard Stark
#L9VG8L
13 4 366
2019-10-13 03:36:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord