The Coup

#2QG9CC

52 020

46 / 50

Welcome to The Coup. Keep it clean. War is optional but encouraged. If in war, play EVERY BATTLE. Est. 2017. Recruiting war wins

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 020
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Ali
Phạm vi chiến tích 4 333 – 5 937
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 070
Elder 21
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Ali
#G0RP9CQV
12 5 937
2019-11-19 04:03:51
118
120
2 Co-leader
Ernie
#PLVPCCU
13 5 661
2019-11-17 20:46:31
0
0
3 Co-leader
The.Wei
#RL9R8JVJ
13 5 622
2019-11-19 21:08:05
380
200
4 Elder
Milkner
#Y0C0GRL0
13 5 576
2019-11-19 18:04:45
368
200
5 Elder
luipad
#CLCLGRGL
13 5 551
2019-11-19 17:42:50
254
200
6
2
Co-leader
Pancake mx
#9RRURYQ9
13 5 483
2019-11-19 20:21:18
208
200
7 Elder
jigotai
#UR9P2QG
13 5 475
2019-11-19 18:49:40
78
160
8
2
Elder
Killerstitch
#P0RR098LU
12 5 463
2019-11-19 17:05:02
266
160
9 Elder
King Raul
#2UYVJ0LPG
12 5 327
2019-11-19 18:14:17
268
200
10 Co-leader
Mactillion
#L88082JC
13 5 324
2019-11-19 14:21:11
182
160
11 Elder
Dirty Mike
#PUCRG2Q2
13 5 200
2019-11-19 19:27:30
132
120
12 Michael
#P2JUPC9PY
11 5 191
2019-11-19 21:00:36
68
100
13 Elder
dodging zonker
#2RCP8R8R
12 5 143
2019-11-19 05:53:47
28
40
14
3
Co-leader
HorseD1cDotMpeg
#90CUUQP0
12 5 130
2019-11-19 15:09:22
56
120
15
1
Co-leader
Roxtar
#YVR8UGRU
13 5 112
2019-11-19 20:57:08
142
160
16
1
Elder
Nelson
#2LRY2RJPJ
12 5 108
2019-11-19 20:19:15
36
120
17
1
Rodacki
#PU2U0PLV
12 5 088
2019-11-18 23:22:57
56
80
18
4
Elder
lukevader
#PYG0PCR2
13 5 076
2019-11-19 19:25:16
162
160
19
1
Elder
butterflykiller
#9V2RR9L8G
12 5 069
2019-11-16 20:54:38
0
0
20
1
HunterElite
#2R299YJP2
11 5 023
2019-11-19 20:40:59
0
0
21
1
chino
#PRQ2C9G0
12 5 018
2019-11-19 15:27:41
30
40
22
2
Elder
kyleyoshi
#8VQQGPLV
12 5 017
2019-11-19 20:58:20
230
160
23
4
Twinkletoes
#8VULG9UQQ
12 5 014
2019-11-19 19:12:03
10
130
24
1
Elder
TigerBone66
#2LPL2PCRY
12 4 993
2019-11-19 21:14:09
190
0
25
2
<c3>Ospinra
#UY8LYJR8
11 4 979
2019-11-19 20:51:24
0
80
26
1
Elder
なーふぉん
#92JPLCYRY
12 4 954
2019-11-19 15:40:56
76
120
27
1
Elder
SNIPER_YT
#8LJ22G8G9
12 4 935
2019-11-19 16:36:52
84
120
28
5
Shibal Jotgotne
#PLPVCLGU8
10 4 925
2019-11-19 09:08:37
40
160
29 Elder
Alex
#8L0QRP2VL
12 4 921
2019-11-18 23:28:06
18
0
30
4
peter
#PV2P9GQJ
12 4 920
2019-11-19 15:42:48
120
80
31
1
Elder
SugNud
#2988J9RU
13 4 912
2019-11-14 17:51:12
0
0
32
1
proboss#1
#P8CYCCG9P
11 4 888
2019-11-19 19:27:36
0
80
33
1
Elder
C-139
#8RUPGYY9G
11 4 812
2019-11-18 00:57:47
10
40
34
2
Elder
destroh
#PJG9CQ8C
10 4 809
2019-11-19 16:31:53
76
120
35
1
Elder
TryHard-Aztek
#2PV9JY0R
12 4 794
2019-11-18 09:17:08
10
40
36
1
Frankenstein
#UP28YVCU
10 4 778
2019-11-18 13:38:41
0
0
37
3
Kserlo
#2C2LR8V0U
12 4 743
2019-11-19 19:23:02
18
40
38
1
Elder
OOO Biggy OOO
#8GU88P2JL
10 4 724
2019-11-19 18:46:37
260
200
39
1
ben mesh7n
#8JRUJC8LY
12 4 680
2019-11-17 10:33:46
0
0
40
1
APEX_SAVAGE
#9Q02LRCQ
10 4 671
2019-11-18 15:53:15
18
40
41 ⭐️s͠y̥ͦαn͢⭐️™️
#P2C0LPYUP
11 4 561
2019-11-19 16:06:11
26
80
42 Lumberjack
#UGV2QUQU
12 4 540
2019-11-15 18:51:50
0
0
43 Potato
#Y8JQUPR
10 4 480
2019-11-18 17:13:33
8
0
44 Elder
naniii??
#9QGU2QV2Q
11 4 411
2019-11-12 14:04:53
0
0
45 smasher360
#8Q0JYG200
10 4 351
2019-11-18 03:39:08
0
0
46 Claw702
#2CPGC0R22
12 4 333
2019-11-19 14:39:21
44
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord