Aatank

#2Q90GUPL

46 329

39 / 50

NEED ACTIVE PLAYERS FOR CLAN WARS! Show your aatank and earn your promotions!Last week highest Donor-Phatompirate

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 329
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Avi
Phạm vi chiến tích 2 667 – 5 354
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 608
Elder 5
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
aj
#8PYVPJLRJ
12 5 354
2019-11-20 05:35:25
180
180
2
1
Co-leader
key
#80CVR9LJJ
12 5 311
2019-11-20 06:41:50
56
150
3 Co-leader
Devnandan Misra
#2YLRL22QU
12 5 149
2019-11-20 07:01:06
374
200
4
1
RAAGHAV RANA
#92UC2G8U2
12 5 119
2019-11-20 07:12:53
196
200
5
1
Co-leader
Vishal3690
#22C0VL89C
12 5 108
2019-11-20 05:56:15
176
190
6 sujeet
#280GV098
12 5 011
2019-11-19 19:26:46
0
0
7
1
Co-leader
Sagar Jadav
#9PQVYRRYR
12 4 990
2019-11-20 06:16:42
128
0
8
1
Co-leader
PhatomPirate
#9V8G909JQ
11 4 975
2019-11-20 07:19:50
234
200
9
1
Elder
Mr. Parker
#V8JR892J
10 4 944
2019-11-19 15:25:19
0
80
10
3
Co-leader
akki
#2UUJQRGQ2
12 4 905
2019-11-20 02:57:23
58
0
11 helllllll
#22VRC99R
11 4 900
2019-11-19 15:20:42
0
0
12
3
UzumakiNaruto
#82YR28CC8
11 4 875
2019-11-19 21:23:56
46
80
13
1
AYUSH
#YC2RGRQ
12 4 863
2019-11-19 12:08:02
20
40
14 Elder
bondvishal
#8U0UCQCRJ
12 4 857
2019-11-20 01:16:02
0
0
15 Joyal
#8CCUCPJ2U
11 4 834
2019-11-20 05:57:52
0
40
16
1
Hell Blazer
#89Q2CRQQJ
11 4 789
2019-11-15 19:21:38
0
0
17
1
Sudip Sultan
#GQRGYC0Y
11 4 788
2019-11-20 06:23:07
30
120
18
1
Leader
Avi
#2PU0P8RRG
12 4 763
2019-11-20 03:41:44
108
0
19
1
Kritika
#29RJ0RR9C
10 4 752
2019-11-19 09:29:02
10
40
20
1
Elder
Eshan
#9Y2PUC8J
11 4 746
2019-11-20 04:31:31
168
200
21
1
Co-leader
Tapsy7
#2UYGGP99L
12 4 690
2019-11-20 03:33:09
80
120
22
1
VK
#RRP0C8G9
12 4 668
2019-11-20 02:58:14
68
160
23
1
Elder
★ Gaurav 009 ★
#QPGLPYJJ
11 4 652
2019-11-19 00:58:59
138
120
24
1
Umesh S Bhise
#8GC0Y9Y0L
10 4 623
2019-11-20 04:08:25
106
80
25
2
sai
#82RPUUPGP
12 4 617
2019-11-20 03:04:35
208
160
26
2
Co-leader
King Kai
#Y0G9V2R8G
10 4 604
2019-11-20 07:13:15
10
88
27
1
suhaskzx
#P8YGPY9UG
10 4 492
2019-11-19 11:55:39
116
0
28
1
FlashisGod
#2PVJ0CLCG
10 4 363
2019-11-19 06:07:35
0
40
29
1
NICK;)
#2Y8C9L28
11 4 301
2019-11-13 16:12:25
0
0
30
1
WhiteWalker^
#LV9LPY2U
12 4 145
2019-11-16 06:23:49
0
0
31
1
Co-leader
AkkiWar
#2GU90Y0J
10 4 048
2019-11-19 17:40:38
0
0
32
1
Elder
mit
#P8JC20U
12 4 027
2019-11-20 06:45:11
78
80
33
1
Co-leader
Shyam(yuva)
#R0LY220
12 4 001
2019-08-25 10:11:59
0
0
34
1
Co-leader
Aj
#2U2CPLCP2
10 4 001
2019-08-14 12:16:27
0
0
35
1
Co-leader
Valdes
#9CY9L8G0
12 4 001
2019-10-25 08:05:49
0
0
36
1
Co-leader
LORD OF KINGS
#9JPLGVJJ
12 4 001
2019-08-17 06:31:47
0
0
37
1
Co-leader
Vikram
#YPQJL9C
12 4 001
2019-10-13 19:45:00
0
0
38
1
Đấu trường 12 vj
#89RR0RR0Y
9 3 749
2019-11-19 19:59:01
20
40
39
1
Đấu trường 9 Co-leader
bsk
#8CV20C80Q
9 2 667
2019-05-19 15:57:50
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord