santa cruz

#2Q8GR8R9

52 730

48 / 50

HOLA BIENVENIDO LAS REGLAS SON SIMPLES DONAR Y PARTICIPAR EN LA GUERRA,RESPETO ENTRE TODOS 400 VETERANO 700 COLIDER ATT:TITO

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 730
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader tito
Phạm vi chiến tích 4 444 – 5 740
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 650
Elder 7
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Aquaman
#80U0UCPQP
13 5 740
2019-09-20 02:12:06
760
440
2
1
Leader
tito
#2Y90V8QPY
13 5 712
2019-09-19 23:56:00
326
320
3 Elder
luis alberto
#PGYUJCYL
12 5 561
2019-09-20 01:58:43
0
0
4
1
Co-leader
DRA. ANITA
#V89PVQQJ
12 5 555
2019-09-20 02:56:28
386
280
5
1
Co-leader
jages
#8LV9RC8Y
12 5 520
2019-09-19 19:02:13
272
360
6 Elder
Illidan0510
#2U2JPC9UY
13 5 477
2019-09-20 02:54:04
766
360
7 Co-leader
☆☆OrIeNtIsTa☆☆
#82UL9YPQG
13 5 403
2019-09-19 22:47:01
702
480
8 daiki
#8VVGCV0V
11 5 343
2019-09-20 03:31:09
156
200
9
1
Co-leader
PEDRIEL
#UPUPJU
13 5 333
2019-09-20 02:02:44
532
320
10
3
Co-leader
luis
#UVVV2LLG
12 5 329
2019-09-19 17:21:58
244
320
11
2
Co-leader
Isabel
#2JGYJ02PY
13 5 309
2019-09-20 02:46:15
605
360
12
1
Elder
churicango
#99UQC2V8P
12 5 307
2019-09-20 02:43:44
146
360
13
3
mono :v
#9LUURGVQ2
11 5 251
2019-09-19 16:37:58
46
200
14
13
wil
#9P9JLRQLP
11 5 241
2019-09-19 23:12:51
78
80
15
1
leman russ
#8VUVY8RUR
12 5 214
2019-09-19 20:24:16
586
360
16
4
Hidalgo.r
#2CVRCJ0JQ
12 5 210
2019-09-20 03:08:38
66
340
17
2
Co-leader
rey leon
#VVGPP2LC
12 5 206
2019-09-19 21:59:46
288
320
18
2
handresinho
#P298VYQLG
12 5 167
2019-09-20 01:49:20
210
360
19
4
LUMEN27
#8CPPPQUJ0
11 5 156
2019-09-20 02:01:41
318
200
20
2
Co-leader
VICTOR
#2RGJQJ0P2
13 5 143
2019-09-20 02:58:57
598
440
21
4
Co-leader
AntiProPlayer
#LR8UJJRL
13 5 137
2019-09-20 02:42:50
262
200
22
3
Co-leader
anita
#88PJJGR8R
11 5 133
2019-09-20 01:30:50
130
0
23
11
Elder
josee8a
#9L8LRLVJL
12 5 109
2019-09-20 01:13:09
130
280
24 ¥{Pegazuz}¥™
#2PV8CCVCL
11 5 099
2019-09-16 23:56:30
38
40
25 osito.com
#928QJ0C0R
11 5 091
2019-09-20 01:42:09
187
440
26 Richard
#L0VUCY9Y
13 5 086
2019-09-20 01:29:23
214
280
27
4
Co-leader
THEPABLOXD
#CPJ88PYU
13 5 072
2019-09-20 02:23:32
561
280
28
7
diablito
#2UGCRRULR
11 5 057
2019-09-19 23:12:45
252
400
29 Remmy
#8LLRR2Q99
11 5 049
2019-09-20 03:07:13
20
0
30
8
Elder
David
#2RL9P0G0V
11 5 042
2019-09-20 01:32:02
281
430
31
2
Co-leader
alexjc
#9YU0R08JY
12 5 023
2019-09-19 15:21:28
11
280
32
2
gokublack
#9L2JYG8RJ
11 5 022
2019-09-20 03:45:09
164
480
33
1
Co-leader
JCT
#88YV289V9
13 5 000
2019-09-19 22:55:44
246
280
34
1
Elder
lords
#P2JC9VQR0
10 4 975
2019-09-20 01:57:12
477
280
35
7
⚽juanpa⚽
#9VRVL2V09
11 4 969
2019-09-19 19:38:19
10
80
36
1
Elder
Brayan.ab
#22YJPCPQP
11 4 967
2019-09-20 01:11:21
397
360
37
1
MARK
#8299V82PY
10 4 961
2019-09-20 00:57:14
115
240
38
1
Co-leader
pepe
#CVUG9CUJ
12 4 943
2019-09-20 02:32:19
155
200
39
1
Co-leader
Fernando
#CVR9VQRJ
12 4 939
2019-09-20 03:22:36
332
320
40
1
"jhon"
#2CV8UQGCQ
12 4 934
2019-09-19 23:34:13
58
120
41 Co-leader
vico c
#99V09G2J8
12 4 922
2019-09-19 23:27:38
687
440
42
2
soliz845
#PVQLQQRY9
11 4 912
2019-09-19 22:59:50
279
200
43
1
Guillen
#PVJ0PCR28
9 4 864
2019-09-19 19:31:53
126
240
44
1
joseph
#P0LRY2UR8
10 4 801
2019-09-20 00:54:30
285
280
45
1
Co-leader
lucho
#2VQJJPRUU
12 4 754
2019-09-20 03:02:33
46
120
46
1
carb10
#92CPPUGPC
11 4 656
2019-09-19 00:02:55
8
80
47
1
Co-leader
romeo21
#8QG2RJ9V8
12 4 552
2019-09-12 18:38:41
0
0
48
1
Co-leader
grone
#2RG9GP80G
12 4 444
2019-09-20 02:59:59
94
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord