FJU 輔仁大學

#2Q2GJ8U

48 240

49 / 50

嗨,大家好。這是一個來自COC部落衝突的老玩家們組成的社團,這裡主張悠閒、輕鬆的遊戲模式。部落公約:1、捐卡550張老;900副首。2、零捐者會踢。3、部落決戰日不打累犯會踢。另部落有新開Line群!歡迎加入👏。首領Line ID: 498703498。

At war! 12 / 19 battles remaining! Ends: 2019-12-11 14:21:56
Remaining Left Trận thắng Crowns
otuzüçbuçuk
#Q9R9P0Q
6 8
(14)
19
(25–37)
517
#8YQJ0R8G
9 8
(17)
17
(26–44)
》P€OPL€ $TON€《
#9G2LJCCJ
9 5
(14)
17
(26–44)
無言ゾンビ
#U2G09RJ
12 5
(17)
7
(19–43)
FJU 輔仁大學
#2Q2GJ8U
12 3
(15)
7
(19–43)
Naughty Trận đấu Cards Collected
帥帥的樣子 0 840 2/3
永恆的眷戀 0 595 1/3
Chocolate 0 560 1/3
except me 0 560 1/3
承承承佑 0 280 1/3
(*☻-☻*) 0 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
驚3小 0 1680
機霸昏 0 1470
Rowsan Wu 0 1400
Nero 0 1400
小信 0 1049
沐犽 0 980
帥帥的樣子 0 840 2/3
永恆的眷戀 0 595 1/3
Chocolate 0 560 1/3
except me 0 560 1/3
承承承佑 0 280 1/3
(*☻-☻*) 0 280 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
WeiCheng0124 1 1400
300 1 1400
渴望 1 1120
彬仔 1 891
Winners Trận đấu Cards Collected
瓦卡力 1 1189
小嫻嫺 1 1120
Nion 1 891

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord