FJU 輔仁大學

#2Q2GJ8U

47 604

48 / 50

嗨,大家好。這是一個來自COC部落衝突的老玩家們組成的社團,這裡主張悠閒、輕鬆的遊戲模式。部落公約:1、捐卡550張老;900副首。2、零捐者會踢。3、部落決戰日不打累犯會踢。另部落有新開Line群!歡迎加入👏。首領Line ID: 498703498。

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 604
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Nion
Phạm vi chiến tích 3 046 – 5 280
Thông tin hội
Vị trí Đài Loan
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 486
Elder 9
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Nion
#P08Y80J2
13 5 280
2019-11-11 16:53:17
132
80
2 Co-leader
Clash Warrior
#2GQJCY8Y
12 5 235
2019-11-11 17:31:17
68
80
3
1
Co-leader
亞洲通殺
#GVYYYC88
12 5 198
2019-11-11 15:08:32
3
40
4
1
Co-leader
彬仔
#8Y2UGVGG
13 5 164
2019-11-11 17:47:07
164
80
5
8
Co-leader
cathy
#2899RCG22
12 4 997
2019-11-11 13:46:30
56
80
6
1
300
#9L8QRLGQG
11 4 964
2019-11-11 18:20:32
40
0
7
3
Co-leader
永恆的眷戀
#LY02Q9LC
12 4 924
2019-11-11 09:57:25
40
40
8
2
Co-leader
小嫻嫺
#9RV080YGG
12 4 911
2019-11-11 17:17:21
20
40
9
2
Co-leader
Bruce
#Y82U2PC8
12 4 908
2019-11-11 03:37:47
0
0
10
1
Co-leader
機霸昏
#8Y8RUGVY
13 4 896
2019-11-10 21:36:45
0
0
11
3
Co-leader
驚3小
#Y9QV2UJ92
11 4 890
2019-11-11 16:29:06
149
120
12
2
Co-leader
蒼塵
#9CCPQQRL
12 4 889
2019-11-11 09:14:28
20
70
13
2
Co-leader
渴望
#8Q2U09R0
13 4 887
2019-11-11 19:53:05
144
80
14
2
Elder
瓦卡力
#22YJJYPLU
12 4 876
2019-11-08 17:23:08
0
0
15 Co-leader
阿迪迪
#2CQL0RRQ
12 4 815
2019-11-11 08:29:51
16
40
16 winos2
#8UL0UJQPG
11 4 773
2019-11-11 06:08:53
0
0
17 我阿嬤都比你厲害AuA
#9U2VGPV8J
11 4 765
2019-11-10 01:00:15
0
0
18 Elder
承承承佑
#PRQU0J8CU
10 4 764
2019-11-10 05:23:38
0
0
19
2
CMG.
#9P2CC8JLG
10 4 714
2019-11-11 15:00:36
38
40
20
1
Elder
jim
#9G8CURJ0Y
12 4 698
2019-11-11 01:56:04
18
40
21
1
Elder
!!!∑(°Д°ノ)ノ
#2LC0UYR92
10 4 658
2019-11-11 14:41:48
118
40
22 super
#92LRP0R2G
10 4 611
2019-11-11 15:48:05
10
40
23
2
WeiCheng0124
#YYY20099U
8 4 576
2019-11-11 14:41:16
0
0
24
1
Elder
我超爛
#9C88LPRPQ
10 4 563
2019-11-10 13:30:44
0
0
25
1
Co-leader
蕭蕭煙雨
#8YJR8RC9V
10 4 546
2019-11-10 15:06:28
0
0
26 大趴趴
#9Y0GGCV8
12 4 502
2019-11-10 22:30:19
0
0
27 Co-leader
corner
#8QV2LQ9Q
13 4 417
2019-11-11 15:56:49
72
120
28 Elder
西瓜城
#9RCC8VJJ
11 4 321
2019-10-25 15:49:18
0
0
29 black wolf
#P98JJYJG8
10 4 319
2019-11-02 14:37:00
0
0
30 Elder
Chocolate
#PURGYJG8
9 4 305
2019-11-11 12:00:26
0
40
31 ▄︻̷̿┻̿═━一小祐
#PQ9J0QCCY
10 4 289
2019-11-11 16:14:29
10
40
32 您只有一次改名機會
#VJQ8RYGJ
10 4 229
2019-11-11 11:47:28
10
0
33 弱者永遠是弱者
#YPGCULVJP
10 4 215
2019-11-11 14:52:52
104
80
34 Co-leader
riceBall
#9JJCLCUQJ
11 4 205
2019-11-05 12:55:29
0
0
35 Co-leader
Ken
#P8C8JVRV8
10 4 165
2019-11-09 11:53:46
0
0
36 Co-leader
cake
#PYQU0YUCL
10 4 123
2019-11-11 11:51:11
0
0
37 Co-leader
好村莊
#8GQCRPUV
13 4 120
2019-11-10 14:34:06
0
0
38 Elder
Nero
#8Y29GGQ0L
12 4 032
2019-11-10 16:53:25
0
0
39 至聖win
#2PU2PJL8R
11 4 015
2019-10-29 23:19:12
0
0
40 Elder
CHW
#PYRP8LCR
12 4 000
2019-11-11 16:15:19
44
120
41 Đấu trường 12 帥帥的樣子
#28V8UVCCG
8 3 955
2019-11-10 23:37:19
0
0
42 Đấu trường 12 Co-leader
小信
#9LUGPULJC
11 3 898
2019-11-11 17:32:37
56
56
43 Đấu trường 12 (*☻-☻*)
#P8CUUJ9C9
7 3 819
2019-11-11 09:37:34
20
40
44 Đấu trường 12 楊淇盛
#PQCPJLG9L
9 3 723
2019-10-30 22:46:09
0
0
45 Đấu trường 11 ★傻泡★無聊★
#8VUY0LRY
10 3 452
2019-11-09 12:34:59
0
0
46
1
Đấu trường 10 except me
#PYYURLJP2
8 3 245
2019-11-11 13:24:20
106
40
47 Đấu trường 10 蛋皮春
#Y98UG0R8Y
7 3 136
2019-11-11 13:32:48
18
40
48
2
Đấu trường 10 ♡M. Rajoy♡
#YLRLQ22VL
7 3 046
2019-10-31 17:54:23
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord