Heros

#2PUJG9L

44 084

47 / 50

حياكم في كلان الابطال .. الدعم و التفاعل الزامي فالكلان ..

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 084
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader black ghost
Phạm vi chiến tích 3 354 – 4 927
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 950
Elder 14
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Namrood 88
#QCLQG0GP
13 4 927
2 463
40
0
2 Co-leader
Belgaizi
#CL8LVVQ
13 4 823
2 411
68
0
3 Co-leader
busaif
#YVU00LPJ
13 4 706
2 353
60
0
4 Co-leader
black
#902082GL
13 4 700
2 350
40
40
5 Co-leader
EIsa Mahkoum
#R0R9QRCY
13 4 667
2 333
10
40
6 Leader
black ghost
#8QUYV2LR
13 4 657
2 328
20
0
7
1
Elder
ss
#2PYQ8G9C
13 4 610
2 305
18
80
8
1
Co-leader
bu3abed
#8CJRG909
12 4 537
2 268
0
0
9
2
Co-leader
THE_BOSsSS
#PG9QC8JG
12 4 529
2 264
68
80
10
2
Co-leader
خليفه
#8RYCPLPL
12 4 518
2 259
48
40
11
1
Co-leader
FAISAL88
#8LQ2P92PR
12 4 497
1 124
48
80
12
1
Co-leader
donda
#8CVGGQL0
13 4 490
1 122
20
0
13
4
Co-leader
ALTAMIMI
#8J8JG282R
12 4 450
1 112
48
80
14
2
Elder
Abdo.99
#G2QYVJG2
13 4 426
1 106
87
40
15
2
Co-leader
tareq8008
#92LU0U9L
13 4 424
1 106
0
40
16
2
Sparta
#YY8J0LQ9
12 4 420
1 105
0
0
17
2
Co-leader
ALSHaMSi
#88R8PVVR
13 4 390
1 097
30
80
18 Elder
Al3li
#2JV2Q0UQV
12 4 358
1 089
0
0
19
4
Co-leader
UAE prince
#GYY0098C
13 4 317
1 079
20
40
20 Co-leader
Quraish
#CVQ28UGG
13 4 280
1 070
111
80
21
2
Elder
Givenchy94
#8PULYQPL
11 4 243
509
37
40
22
1
rashed.n
#29P0LC0LQ
11 4 211
505
0
0
23
1
Co-leader
alghufili
#QRV8GJLP
12 4 195
503
0
0
24 Co-leader
marwan'87
#Y2YVGG9C
12 4 159
499
0
0
25 Elder
aboood
#PY2208QU
12 4 157
498
0
0
26 Co-leader
yousuf!!
#QLLU9QC9
13 4 114
493
80
80
27
1
aaahmadvip
#QRPUYGQ8
12 4 090
490
0
0
28
13
Co-leader
MJ
#8GJPJQVRU
11 4 058
486
20
40
29
2
ahmed saab
#2008JGJL8
12 4 055
486
10
40
30
1
Co-leader
boba
#8P29Q008
11 4 030
483
0
0
31
1
Elder
kamooy
#8R8RUUVV
11 4 025
402
1
30
32
1
Elder
Black stone
#RRVPQPC9
11 4 022
402
18
0
33
1
Elder
HRH
#VGYU000
11 4 018
401
0
0
34
1
makki
#8JVJLVPJ
12 4 005
400
20
0
35
1
Co-leader
smariko
#9G2V99LV
12 4 001
400
0
0
36
1
Elder
sktoty
#8QJVQVVY
12 4 001
400
0
0
37
1
Co-leader
maba
#8YG2JRUP
13 4 001
400
0
0
38
1
Co-leader
shai6oon
#8Y00PR20
12 4 001
400
0
0
39
1
Elder
Rashed
#GUC2JRJ
12 4 001
400
0
0
40
1
Elder
weldalali
#L2CPLVV8
11 4 001
400
0
0
41
1
Đấu trường 12 Co-leader
al7tawi
#ULRQPYCP
12 3 980
119
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
A.49
#PLJCQ02L
11 3 932
117
0
0
43 Đấu trường 12 Elder
v220
#2R8PP8LLU
11 3 872
116
28
0
44 Đấu trường 12 Elder
Busnaidh
#8VGY8VQQY
10 3 759
112
0
0
45 Đấu trường 12 bo7mood
#98JVQ9PJ2
10 3 699
110
0
0
46 Đấu trường 12 Co-leader
Easy_Target
#8RYQRRCG
11 3 645
109
0
0
47 Đấu trường 11 Brhoming
#9U98RL2
10 3 354
100
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord