casi me ganas

#2PC0U2U9

52 848

48 / 50

clan fundado abril del 2017 , ante todo buen rollo y respeto a los compañeros ayuda al clan en guerras y donaciones

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 848
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Luis de Menita
Phạm vi chiến tích 4 170 – 5 739
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 258
Elder 8
Co-leaders 30
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Jaime F.C.B
#2LCGP080
13 5 739
2019-10-15 20:53:58
0
20
2 Co-leader
Twitch93David23
#U802CCPC
13 5 729
2019-10-15 22:54:46
30
0
3 Co-leader
✌EL DICTADOR✌
#2Q029V2LP
13 5 704
2019-10-16 05:38:59
60
80
4
2
Deiv
#8PLPPVL
13 5 471
2019-10-15 20:05:46
118
168
5
4
Co-leader
lordisick
#UV0VRQY8
13 5 447
2019-10-16 00:38:02
296
160
6
3
Co-leader
KAZAR
#2CU82Q20Q
13 5 378
2019-10-16 05:26:44
286
160
7
3
Co-leader
Dani.c.ch
#209LLGJYP
13 5 353
2019-10-16 05:50:52
396
270
8
3
Co-leader
Alejandro
#9GJ8CQRP
13 5 346
2019-10-15 20:55:09
159
200
9
3
Elder
Maestro Jorge
#80ULLU9GP
13 5 344
2019-10-16 05:00:16
217
240
10
1
Co-leader
javirox777
#YQVPL28U
12 5 311
2019-10-15 18:53:48
38
120
11
7
Co-leader
Lidiajosediego
#GRRY2R8P
13 5 311
2019-10-16 05:25:14
404
270
12
4
Co-leader
Vil
#Y2QC099G
12 5 306
2019-10-16 04:09:56
41
40
13
6
Lsm20
#2088C89R
13 5 303
2019-10-16 05:46:32
8
80
14
1
Co-leader
yahveso
#QLLVPG02
13 5 301
2019-10-16 03:43:34
194
200
15
2
Co-leader
Javinchi14
#80GVLYQQC
13 5 268
2019-10-16 03:25:57
742
280
16
4
Co-leader
juasap
#2RQCJPCP9
13 5 250
2019-10-15 20:39:08
316
200
17
7
Co-leader
odin
#2CR9VY0L9
13 5 246
2019-10-16 03:43:21
176
280
18
7
Elder
SIR NIKO
#2U8LUUCL
13 5 230
2019-10-16 04:03:10
190
280
19
1
Co-leader
guijo
#2PVL0UY8Q
13 5 216
2019-10-16 05:53:04
166
280
20
5
Co-leader
jorge marquez
#8UGL9J2CV
12 5 215
2019-10-16 04:53:38
404
170
21
2
Elder
Migulman80
#8R090GRG
13 5 209
2019-10-16 05:25:57
118
80
22
5
TASER1
#29P0J8GGY
12 5 198
2019-10-16 00:17:13
40
0
23
7
Leader
Luis de Menita
#8YYG0GVJJ
13 5 192
2019-10-16 05:29:21
543
210
24
3
Gery Andrews
#2QC20GVL0
13 5 149
2019-10-15 20:29:10
90
160
25
11
Elder
hajoura
#8J9LUCQ80
12 5 134
2019-10-15 21:32:05
96
160
26
4
Elder
Kashellash
#22P0C9CYY
13 5 111
2019-10-15 23:07:27
76
200
27
3
Co-leader
topo1994
#2PJ0JGG8Q
13 5 100
2019-10-16 00:02:24
152
280
28
2
Co-leader
Nowitzki
#Q882VR22
13 5 095
2019-10-16 01:13:15
134
120
29 Co-leader
Zeus el pro
#L0LJ0JCJ
13 5 077
2019-10-16 03:52:35
74
160
30
3
Co-leader
GamuzaValdovo
#90Q2R8Q8L
12 5 054
2019-10-15 19:18:15
30
120
31
1
Co-leader
MaIkTa
#2ULCV2PQC
12 5 029
2019-10-16 05:49:09
264
250
32
4
Co-leader
CALI MERO
#8LVGUVL90
12 5 026
2019-10-16 04:36:55
38
200
33
2
Co-leader
LORD DIABLO
#JCJC9CLC
13 5 026
2019-10-15 22:42:49
98
120
34
3
Co-leader
erjous
#88PJYYQ8G
13 5 014
2019-10-16 05:17:13
98
240
35
4
Co-leader
iker2007
#20GVLQJCG
12 5 011
2019-10-16 05:53:34
50
170
36
13
El.Barto
#U9LQRCVC
12 5 004
2019-10-16 01:21:16
96
80
37
5
Elder
Boo
#JQUUJUUC
12 4 988
2019-10-15 20:33:57
192
120
38
2
Stewie
#89U8L00QP
13 4 985
2019-10-16 00:57:38
114
160
39
6
Elder
inanna
#22G88VG9P
12 4 971
2019-10-16 00:28:35
54
120
40
6
Co-leader
yayi
#80JQV9RRV
13 4 964
2019-10-16 01:09:29
104
280
41
3
Co-leader
Toki
#8GCQU2Y0R
12 4 923
2019-10-16 04:17:40
76
240
42 Co-leader
rulirc
#2LVVLCV99
13 4 909
2019-10-16 03:47:28
218
160
43
4
Co-leader
noob hunter
#8CU8YRLGP
12 4 905
2019-10-15 21:30:28
86
120
44
4
Elder
[email protected]
#90U8JQ8PQ
11 4 851
2019-10-15 14:20:45
44
100
45
4
Coco
#2RV0CR9U
11 4 813
2019-10-16 01:20:13
114
120
46
3
Co-leader
Rakib
#JCPCQP0Q
13 4 686
2019-10-15 23:36:05
98
160
47
3
Boneka
#PJPCYCRP
13 4 534
2019-10-16 05:47:04
294
280
48
3
Co-leader
folly
#LR9JY2PP
11 4 170
2019-10-14 18:16:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord