рф

#2P9Q8JLC

13 798

18 / 50

приветствуем тебя игрок. Привилегии клана: актив в кв,донат минимум 50,каждый понедельник чистка клана. Приятной игры;)

Nhận Vào Hội
Thành viên 18 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 13 798
Chiến Tích Cần Có 600
Clan Leader микс
Phạm vi chiến tích 617 – 5 176
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
микс
#2GY2JUCLL
13 5 176
2019-10-19 08:06:59
0
0
2 Đấu trường 12 Андрей
#R8R99Y0Y
10 3 717
2019-08-19 05:14:11
0
0
3 Đấu trường 11 moow
#PQLR2C0PP
7 3 396
2019-08-11 15:56:27
0
0
4 Đấu trường 9 khabib
#PCPJG8JLY
9 2 921
2019-07-23 21:22:21
0
0
5 Đấu trường 9 Elder
варварон
#98V8JRCG
11 2 877
2019-08-13 10:24:11
0
0
6 Đấu trường 6 джетул
#PU8Q200L2
6 1 653
2019-08-15 09:30:57
0
0
7 Đấu trường 5 никита
#Y8RR2C2PQ
7 1 526
2019-08-15 07:55:03
0
0
8 Đấu trường 4 про1234
#Y0Y0L8V0L
6 1 064
2019-09-25 16:49:26
0
0
9 Đấu trường 4 Noizy
#YJQ29LP0Y
5 1 046
2019-10-09 14:57:24
0
0
10 Đấu trường 4 GlazazveraNeba
#998QRUL89
6 1 007
2019-08-15 07:42:02
0
0
11 Đấu trường 3 champion
#YPLP8882V
5 916
2019-09-26 11:26:21
0
0
12 Đấu trường 3 этийэвхалид
#PJYC2R88C
6 891
2019-08-08 05:47:30
0
0
13 Đấu trường 3 раф
#P8GLU2Q0Q
6 864
2019-10-14 07:20:29
0
0
14 Đấu trường 3 Alex
#YQU0UP9VY
6 863
2019-08-05 08:16:36
0
0
15 Đấu trường 3 you can 2
#9PGG82JC9
6 846
2019-07-23 13:22:03
0
0
16 Đấu trường 3 динамит
#PJUP88LLC
4 755
2019-07-27 04:11:45
0
0
17 Đấu trường 3 ghm
#Y9RVJP9YP
5 696
2019-10-17 09:36:57
0
0
18 Đấu trường 3 SanaBro5
#PJ22JYVV0
5 617
2019-07-18 09:39:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord