$pain Coyotes

#2LYU9Y2

57 893

48 / 50

👊🏼SANGRE COYOTE👊🏼MAX TOP 11 ESP🇪🇸Y 121 GLOBAL🌍 MIN 4.4K🏆 🚫3 peticiones iguales. Siempre guerra +100v guerra

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 893
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Javierito
Phạm vi chiến tích 4 338 – 6 175
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 390
Elder 26
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
hose
#PPRQJRUC
13 6 175
2019-07-16 20:55:21
278
160
2 Co-leader
Mini nt
#8P2JULY9
13 6 169
2019-07-16 22:05:42
148
240
3
2
Co-leader
notsaibot
#JPUU88V
13 6 127
2019-07-16 22:38:04
108
280
4 Co-leader
☆《MeGaTroN》☆
#JLLG8VQ8
13 5 932
2019-07-16 21:35:29
179
240
5
10
Elder
loxora
#8PRGPP0VC
13 5 903
2019-07-16 21:50:16
246
160
6
1
Co-leader
AldarisMetal
#VR2Q0CJV
13 5 902
2019-07-16 22:36:51
60
240
7
6
Elder
Vichelen
#Q2CYLRY
13 5 897
2019-07-16 22:11:57
126
240
8
3
Elder
jgm196
#GULYL
13 5 874
2019-07-16 19:49:05
180
160
9
3
Elder
ruf
#LVCR9Q
13 5 872
2019-07-16 20:01:07
246
200
10
2
Elder
PedrePerico
#CQJGLU90
13 5 857
2019-07-16 21:26:42
186
240
11
2
Elder
Pedro
#LLRLLJ
13 5 856
2019-07-16 22:25:49
338
80
12
1
Elder
arki
#998JY8YU
13 5 851
2019-07-16 22:04:58
90
200
13
3
Co-leader
AizeN
#2G9Y2CQUL
13 5 845
2019-07-16 22:07:39
360
200
14
8
Co-leader
pausimat
#Q8U2QYUU
13 5 827
2019-07-16 20:29:18
80
200
15
1
DjEdu
#V9RJGPJ
13 5 805
2019-07-16 22:32:32
78
240
16
1
serclem
#8CYUP0RUJ
13 5 784
2019-07-16 18:37:48
368
200
17
2
Co-leader
Bohemio
#9VGQ2G0P
13 5 766
2019-07-16 20:56:22
240
230
18
2
Elder
El_Ocho
#P2G9QCY0
13 5 763
2019-07-16 18:07:30
88
120
19
2
Elder
Jugon12
#RQURRGPJ
13 5 722
2019-07-16 22:38:02
234
240
20 Elder
lentejas
#2QVCYQRR2
13 5 692
2019-07-16 20:09:19
100
160
21
1
condemor
#2C9QCLY8
13 5 691
2019-07-16 22:20:14
130
240
22
11
Elder
❄️lored❄️
#20RR9CRU
13 5 677
2019-07-16 18:30:03
100
0
23
7
Elder
alberto
#80JG8JJCY
13 5 662
2019-07-16 21:03:11
200
200
24
6
Leader
Javierito
#2QL8229
13 5 652
2019-07-16 22:28:43
448
240
25 ByAdriHD_YT
#VPYGP98
13 5 646
2019-07-16 22:05:37
60
80
26
3
Elder
Kiripin
#22CQ2V92L
13 5 646
2019-07-16 19:48:15
78
200
27
4
Elder
Fabian
#R8RYUYG2
13 5 644
2019-07-16 17:45:49
148
160
28
4
DaNiX
#GQ9LYPVP
13 5 641
2019-07-16 18:15:47
168
200
29
5
Elder
Rauls
#Y9QR0P29
13 5 623
2019-07-16 18:02:55
218
200
30
2
Elder
Verderovich
#9R20JUG
13 5 616
2019-07-15 21:56:47
30
80
31
1
Elder
Melisuazo
#8L0CUP28P
13 5 611
2019-07-16 18:58:29
190
120
32
5
Elder
xX JU4N FR4N Xx
#82CUYL9L
13 5 604
2019-07-16 21:18:48
138
160
33
11
Elder
•❤️Ionitoo09•❤️
#YY0JPQG9
13 5 601
2019-07-16 22:38:44
518
200
34
9
Elder
DarkCharis
#2PPPVUPP
13 5 599
2019-07-16 21:22:41
130
200
35
9
La ceja 23
#2UJC8LRCU
13 5 584
2019-07-16 15:52:53
140
160
36
2
Elder
carlicos97
#9J9LL208
13 5 541
2019-07-16 19:26:15
40
120
37
1
Elder
elpille
#2YQQLYL90
13 5 535
2019-07-16 18:19:05
80
160
38
1
Co-leader
navisavonac
#YUU8922Y
13 5 501
2019-07-16 20:40:21
50
120
39
2
Elder
reider
#2U98JQR2C
13 5 494
2019-07-16 22:23:16
375
240
40
5
mcGregor
#8YLGLQGU0
12 5 480
2019-07-16 22:28:42
30
160
41 Elder
Suiso
#2R290PQRY
13 5 441
2019-07-16 20:42:04
100
200
42
2
Elder
HAMZA
#90LQJVVL
13 5 373
2019-07-16 22:34:51
216
160
43 halcon21
#V8RVRYJ
13 5 346
2019-07-16 21:48:59
130
160
44
2
Guille Mackinto
#8C00VPQRV
12 5 334
2019-07-16 22:14:49
140
160
45 Elder
桐子 Kirigaya
#2R90R9RY2
13 5 301
2019-07-16 22:08:03
450
240
46 Eduluci
#2Q8VCV9YU
13 5 253
2019-07-16 19:38:53
60
40
47
1
BrInEs9
#P90PG0L0
13 5 070
2019-07-15 20:59:36
10
0
48
1
SoyDiego56
#L9VUUC9U
13 4 338
2019-07-16 22:23:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord