Israel Elite

#2LYG98G

47 739

50 / 50

קלאן סופר פעיל. יש קבוצת WhatsApp. טופ 20 בישראל. שמים דגש על מלחמות. מומלץ למכורים למשחק.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 739
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Sasha
Phạm vi chiến tích 4 188 – 5 390
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 980
Elder 6
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Wasted
#UYUUQQYL
13 5 390
2 695
180
120
2 Co-leader
Bugasa
#99V8QYRVY
13 5 208
2 604
230
0
3 Co-leader
אולגה
#8QRJ9C98P
13 5 003
2 501
418
160
4 Roi
#2CYR9GJ8
13 4 894
2 447
436
160
5 Elder
lemon^pop
#GV8JYUUG
13 4 864
2 432
178
160
6
7
Leader
Sasha
#2LC0LP20
13 4 811
2 405
198
200
7 uzi
#C82JPQLR
12 4 806
2 403
80
160
8
2
Elder
pavelxd9
#YGR8VG29
13 4 798
2 399
150
120
9 palk0vnik
#2LQJLURV8
13 4 778
2 389
110
120
10 Nirkz
#YR0PLJ8U
13 4 766
2 383
100
160
11
3
mai
#8GCLVUJC
13 4 760
1 190
50
120
12 lizardwizard
#QU9LRYLV
13 4 750
1 187
0
0
13
3
Elder
katzir
#80P08RVJV
13 4 743
1 185
48
80
14
3
אופיר
#J89VVQG8
13 4 733
1 183
118
120
15
1
eliran
#RVYVCG0V
12 4 711
1 177
0
80
16
5
Co-leader
DR. RWN
#2GLRVCUVG
13 4 683
1 170
226
160
17 Mark-50 (ash)
#PCVQGY0R
13 4 677
1 169
40
160
18
8
Co-leader
N.B.D
#P2QG0YGU
13 4 661
1 165
58
80
19
8
shabi
#80V00202C
13 4 659
1 164
210
160
20
2
Co-leader
zahi
#2YQRJVR0
13 4 658
1 164
340
160
21
2
Rom
#98UCRL9LY
12 4 656
558
178
120
22 guy megidish
#GUU9PVJQ
13 4 652
558
0
40
23
3
HiZo
#9LURJ8LG
13 4 647
557
10
80
24
9
Co-leader
asaph
#8QJGLCQRY
12 4 640
556
268
160
25
4
Co-leader
shlomi
#8V9CUQVRY
13 4 625
555
210
160
26
14
Elder
▪■☆hai☆■▪
#G8QG82UQ
12 4 624
554
90
80
27
4
israelgold
#28PPR2LUY
13 4 616
553
70
0
28
4
Co-leader
BenH
#89LLVCVPP
13 4 606
552
30
120
29
4
Co-leader
⚽Liavh7⚽
#220QRLL09
13 4 605
552
188
200
30
2
AJiy
#2JUJRRJUR
12 4 599
551
30
80
31 AssafTa
#29UPPV0RG
13 4 572
457
90
160
32
4
Omeral
#9YQP9GCQ
12 4 522
452
60
150
33 SaiSamurai
#2RJQQ0Q8R
12 4 521
452
178
120
34
2
Co-leader
משה 555
#VJYGCPP0
12 4 505
450
154
110
35 Beast
#2YU9PGC8
13 4 499
449
50
120
36
2
MichaelGold24K
#8RPVU22C
13 4 490
449
88
120
37
2
RefaelM
#82CJLG02Y
12 4 461
446
0
160
38
1
Alex
#8PPYP90R
13 4 448
444
156
120
39
9
GT
#280PUG8C9
12 4 436
443
0
0
40
2
Co-leader
tzuraz2
#8C0QRYRGC
13 4 432
443
40
160
41
1
pups36
#2P9UYP0CL
12 4 409
132
88
120
42
1
alona ^_^
#2Y8VJC088
12 4 402
132
20
40
43
1
YBaker
#RCGPUJP9
12 4 398
131
0
0
44
1
alex k
#PJGGR0CL
12 4 364
130
140
160
45
1
Co-leader
shai
#2GPCY2UYG
13 4 345
130
116
160
46
1
Elder
Shpitzz
#2PC88CQPQ
12 4 339
130
80
120
47
3
VISHIBATEL
#U0YUJJ82
13 4 317
129
78
120
48
1
LaviRef
#22JQR8Y9C
13 4 302
129
120
160
49
1
guyb
#80Q98JU9R
12 4 276
128
130
160
50 》》》Eran 《《《
#GQG0VR9
13 4 188
125
68
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord