Night Dwellers

#2LVCYGYG

48 958

43 / 50

🌙We are looking for members that participate in wars, donate cards, and have a positive team attitude. We dwell in the night...

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 958
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Croagunk8
Phạm vi chiến tích 3 783 – 5 443
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 115
Elder 3
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
WhiteRhino
#PYGRPQ2R
13 5 443
2019-08-25 06:07:57
505
710
2 Co-leader
⭐Aldahir⭐
#90GR2UC
13 5 377
2019-08-25 04:31:24
214
320
3 Co-leader
ALEX-1...
#9RCQ2Q8J
12 5 347
2019-08-24 12:24:58
343
430
4 Co-leader
Atom
#P2UR8VYQ
13 5 315
2019-08-25 02:39:12
690
680
5 Co-leader
Evilgoaty
#8PV9208RV
12 5 224
2019-08-24 11:03:00
210
360
6
2
Elder
Killer Instinct
#9RGYGP8Y
12 5 199
2019-08-24 22:31:01
126
240
7
1
princessM
#Y8PVV2JC
12 5 182
2019-08-25 08:53:58
148
200
8
1
TBagUrLips
#YUGRUPL2
13 5 155
2019-08-25 03:12:09
426
360
9
2
Kai
#YCQJYC2C
11 5 131
2019-08-24 23:49:15
139
240
10 Sifu
#20UCGLUGC
12 5 115
2019-08-24 23:38:11
197
335
11
1
rsars
#8Q80P890
11 5 075
2019-08-24 23:47:33
0
0
12
3
Luisard
#89Q0L09PC
11 5 057
2019-08-25 04:45:41
99
120
13 Mini-Hercules
#P9QUP2VR
12 5 052
2019-08-20 18:27:25
0
0
14
2
Co-leader
Adam The Great
#8RLPGQPP
13 5 050
2019-08-24 23:22:03
886
470
15
2
Atoon
#YYC0LYR2
12 5 013
2019-08-25 02:50:53
306
200
16
2
Mexican Ninja
#29LQJCRG
10 5 002
2019-08-22 05:08:04
144
160
17
2
Elder
Chelle
#2U9Q8V8J
12 4 992
2019-08-25 01:07:27
66
80
18 juan1
#YYGJJ8L
11 4 905
2019-08-24 19:25:15
10
0
19 Roman
#QRQYL0RJ
11 4 879
2019-08-24 12:39:53
48
40
20 Elder
stephanie
#QVUGVLGP
11 4 877
2019-08-24 17:05:08
72
250
21 flying Dutchmen
#P8VJ8URRY
11 4 816
2019-08-09 21:52:12
0
0
22
1
conexc
#GQ0UQC29
12 4 793
2019-08-24 22:38:00
68
0
23
1
AlexJFC
#CR2LL8Y0
11 4 788
2019-08-25 07:52:30
231
120
24 Keegs
#QJY28U0G
10 4 700
2019-08-25 01:14:11
138
0
25
1
Kyle
#UGC2CPR
12 4 671
2019-08-21 02:39:29
0
0
26
1
Johnny Rebel
#GR0VQR0
10 4 648
2019-08-24 16:50:44
202
160
27 X is Vool Vro
#9G8V0L9UP
10 4 628
2019-08-20 14:59:05
58
40
28 Crus. Commander
#LQLYYG2C
12 4 613
2019-08-25 01:12:37
0
40
29 DaleT29
#GYPLURRC
11 4 613
2019-08-21 00:42:40
0
40
30 Adrian
#PJLVGL92
11 4 554
2019-08-17 02:18:19
0
0
31 Co-leader
Billy Baddass
#P0908QL
12 4 549
2019-08-25 05:48:56
392
30
32 Lev
#VLCVGUV9
11 4 402
2019-08-22 19:16:43
30
0
33 Co-leader
swiftShooter9
#229C0JGQ
12 4 400
2019-08-23 20:45:35
20
120
34 ErnestoMora
#GGJ90LG
12 4 384
2019-08-23 19:43:57
38
80
35 Co-leader
EpicPants
#9LJRUCRPQ
12 4 322
2019-08-24 01:51:06
194
260
36 Anne Frank
#P0VC8822
10 4 316
2019-08-24 15:33:23
48
0
37 Co-leader
Samcrow10
#202Y20UR
11 4 213
2019-08-20 02:16:14
8
0
38 Leader
Croagunk8
#JYCRVU9G
12 4 161
2019-08-19 20:07:57
10
0
39 CCoding
#LC9Q9P0P
12 4 119
2019-08-03 20:11:14
0
0
40 cuhris
#P9YL9Q29
12 4 015
2019-08-24 12:01:37
0
0
41 Mateo
#2YY820VR2
11 4 003
2019-06-14 01:26:22
0
0
42 Đấu trường 12 GoldPr0duct
#Y0PLVGYGR
9 3 850
2019-08-24 21:26:10
341
360
43 Đấu trường 12 alexito
#Y8CLC29G0
9 3 783
2019-08-25 03:36:21
298
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord