Izan Crusaders

#2LUYJJJ

47 803

50 / 50

U.S. clan seeking competitive talent, Just donate, chill, and be donated to. If u start a war finish the war.1 donation per week

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 803
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Sorta FamouS
Phạm vi chiến tích 3 618 – 5 122
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 880
Elder 6
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Fubar
#8VQCU0GQ2
13 5 122
2019-12-09 05:01:51
110
40
2 Elder
assasin
#QPV2GJVC
13 5 077
2019-12-09 04:19:43
28
0
3 Co-leader
khello0o
#22Q9CULY0
13 5 048
2019-12-09 05:06:41
46
40
4 BDM
#2CP8YLCVU
11 5 030
2019-12-09 02:02:45
0
0
5 Co-leader
Hoss
#R88CQ829
13 4 961
2019-12-09 05:21:31
8
40
6 Co-leader
marugby
#JGPPGUR8
12 4 960
2019-12-09 03:55:32
28
40
7
8
Elder
Glo
#9GYYGULUL
12 4 947
2019-12-09 08:09:03
40
40
8
1
Co-leader
abo ya3koob
#P2YP0YQU
13 4 937
2019-12-08 19:58:14
0
0
9
1
patches
#YJ0C92GU
13 4 925
2019-12-08 23:34:00
0
0
10
1
Co-leader
bug
#P88RJGGPG
13 4 900
2019-12-09 04:55:00
34
40
11
1
Co-leader
yyyyyyy?
#P82LY0YQ8
12 4 898
2019-12-09 03:55:49
56
40
12
2
Elder
GUTS
#8Q9GCLUR
13 4 879
2019-12-09 07:39:39
8
20
13
1
vasquez
#RJLYPC98
12 4 826
2019-12-09 02:52:01
8
40
14
3
Bunny
#808CRVPQ
13 4 801
2019-12-09 02:13:16
40
0
15
2
Dark_Winter
#28PYC0JYQ
11 4 798
2019-12-09 08:01:06
74
0
16 Elder
shorty
#9C0ULPLL2
11 4 771
2019-12-09 04:23:44
20
40
17
2
Jenan
#LLQJUJJL
10 4 768
2019-12-09 05:53:41
18
40
18
1
hedss
#88VQJCJGJ
12 4 716
2019-12-08 22:10:38
0
0
19
1
carloss
#2P9P09LC
11 4 716
2019-12-09 04:44:31
18
40
20
1
Morales-Pro《》
#RYJJGVPR
11 4 698
2019-12-09 04:00:56
50
40
21
3
sundus uchiha
#8LQPJCU9U
10 4 688
2019-12-09 06:51:03
58
40
22
2
TheTiger101
#2YV88VYL0
11 4 672
2019-12-09 04:26:31
10
40
23 Hunťer
#Y80UR2VG8
10 4 640
2019-12-09 07:44:55
4
0
24
2
TNT69
#8RCGC9GG
11 4 628
2019-12-09 02:56:38
13
40
25 Spectre
#V2PL288U
10 4 599
2019-12-09 04:32:33
10
40
26 AllenSoBeast
#P8JRLQPYC
10 4 592
2019-12-09 04:29:01
48
40
27
2
kiler2155
#YQVVQJYJL
9 4 518
2019-12-08 19:43:27
0
0
28
1
ROOKreations
#90Y8P8Q2C
10 4 516
2019-12-07 11:27:33
0
0
29
1
F1xq
#YVRCL2VV9
10 4 502
2019-12-09 06:37:47
44
40
30 HornsOfSteel
#2RC9LGJR2
10 4 484
2019-12-08 20:06:56
0
0
31 shookeywolf
#2982V829U
11 4 468
2019-12-06 04:44:06
0
0
32
1
Elder
teh_void
#2L02L9LV
12 4 401
2019-12-09 05:38:16
51
40
33
1
Jewduhh
#YG22YU2L8
10 4 357
2019-12-08 14:31:23
0
0
34 VeryFamous
#Y9LQQV8UV
10 4 289
2019-12-09 03:40:51
0
0
35 Elder
PK-Gub
#8YYCQQPY8
10 4 235
2019-12-08 19:23:54
0
0
36 ghost
#PVLQ0YU
10 4 229
2019-12-09 04:16:00
28
40
37 LAGgod
#QU2G2PL
11 4 177
2019-12-08 17:20:46
0
0
38 Leader
Sorta FamouS
#8CQ0U9YP
12 4 053
2019-12-06 02:57:27
0
0
39 Jeff curry
#29C8JG8PV
10 4 037
2019-12-08 20:36:46
0
0
40 terrythonkeror
#9CG2V98V
12 4 034
2019-12-09 00:09:44
0
10
41 Shadyシ㋛シ
#PP0P9LRYY
10 4 024
2019-12-06 13:24:57
0
10
42 jubileu
#P00G08RUP
10 4 009
2019-12-09 02:26:02
0
0
43 Noobmaster69
#P2YL9G08J
10 4 003
2019-12-08 23:53:33
0
0
44 Co-leader
Joker316
#2V8LLJ2G9
12 4 001
2019-11-21 03:01:09
0
0
45 Đấu trường 12 John Dean
#Y2UQQCCV2
9 3 942
2019-12-09 01:13:40
20
0
46 Đấu trường 12 RAAAAAAAAA
#2PQ99CYVQ
11 3 935
2019-12-08 09:19:55
0
0
47 Đấu trường 12 marin187
#PQPCGQVQQ
9 3 906
2019-12-08 09:59:17
0
0
48 Đấu trường 12 $#ale#$
#RJYYPYUV
10 3 889
2019-12-08 21:48:45
0
0
49 Đấu trường 12 alexis mania 29
#PPUUJVPGV
9 3 781
2019-12-09 04:54:38
8
40
50 Đấu trường 12 [email protected]
#8U2PY8VJJ
10 3 618
2019-12-08 03:45:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord