Crucible Wrath

#2LRU2J

64 468

46 / 50

🔥CRU-Wrath🔥Here Since The Beginning, Stay til The End🔥No Merge🔥No Alliance🔥No Name Change🔥#CRUFAM English Only- NO FR LINK

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 64 468
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Hatcher™️
Phạm vi chiến tích 5 972 – 7 133
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 472
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Almedin
#8QV82CUGR
13 7 133
2020-02-22 00:14:41
172
520
2 Co-leader
FC INTER
#9YUJUUQ0
13 7 037
2020-02-21 22:06:21
130
440
3 Co-leader
Medieval
#8QP0082G2
13 7 004
2020-02-21 21:58:37
528
520
4 Elder
Turtle Powder!
#RLLVGYGP
13 6 977
2020-02-22 00:33:52
278
430
5 Elder
-[Max-60]-
#8CQCG0VP
13 6 741
2020-02-21 22:13:41
152
80
6 Elder
Magus
#VJ9L8RVQ
13 6 719
2020-02-22 00:46:28
739
560
7 toeknee
#22G90V98
13 6 601
2020-02-22 00:23:59
176
400
8
9
Co-leader
ThannenBaum
#L8C2VQ89
13 6 520
2020-02-21 21:55:46
672
200
9
1
新星 | Simon™ツ
#9288Q0UVP
13 6 509
2020-02-21 19:15:52
76
40
10
2
Co-leader
RainBow
#V09G220
13 6 505
2020-02-19 19:00:37
0
0
11
2
Co-leader
Blaze
#YJLJ98U
13 6 496
2020-02-21 20:02:02
0
0
12 ☆Dead Mau5☆
#8GU9UCYJ
13 6 487
2020-02-21 23:47:10
58
0
13
2
Co-leader
AGK
#QP8Y00C2
13 6 454
2020-02-21 23:38:34
127
400
14
2
Leader
Hatcher™️
#8PRQJ80L
13 6 413
2020-02-21 21:28:08
98
80
15
2
Elder
Ashton
#20PVYQ0GL
13 6 413
2020-02-21 23:58:45
20
80
16
6
CW | COVO
#9Q0JQCRJG
13 6 402
2020-02-21 21:31:05
208
480
17
19
VAYU
#9L0QJGUG9
13 6 319
2020-02-21 23:49:15
328
280
18
29
CARLOS♥
#URQJUC8G
13 6 318
2020-02-22 00:45:46
90
120
19 iman
#2UVPV9U8P
13 6 317
2020-02-21 20:11:51
0
0
20
1
Co-leader
mars®️
#YP89JRC2
13 6 317
2020-02-21 18:56:51
246
0
21
7
Elder
Arif Light
#92JPGYVR
13 6 312
2020-02-21 23:36:23
859
568
22
5
Co-leader
Hatcher®️
#PVR0GJ88C
13 6 293
2020-02-21 22:39:58
48
40
23
14
BigDaddyDrew
#Y2JCJ9L8
13 6 285
2020-02-22 00:28:46
489
480
24
1
Beamer boy
#2PLQ0Y0V
13 6 258
2020-02-21 23:04:44
148
80
25
7
Elder
Topolekタンク
#2LPQP2G9
13 6 247
2020-02-21 22:35:11
560
280
26
6
fgab
#JYY2RJYU
13 6 246
2020-02-22 00:17:48
487
480
27
1
bad sud
#92QCPQPC
13 6 163
2020-02-20 15:54:03
20
80
28
12
Adam
#UQ8C0CQY
13 6 149
2020-02-21 19:38:26
248
440
29
3
I BECOME NOOB ☹
#CLUL8J0U
13 6 148
2020-02-21 22:21:17
40
120
30
1
DarkLighting
#RV0CYU2
13 6 141
2020-02-21 16:07:08
0
40
31
8
Prazival
#2JLPCQPL2
13 6 140
2020-02-21 23:17:22
94
560
32
17
evil
#2RRYYVJC
13 6 132
2020-02-21 21:43:07
426
400
33
2
8dmngz
#VRC00GCV
13 6 114
2020-02-22 00:26:06
52
120
34
2
Co-leader
Hatcher
#PU20YVG2Y
13 6 103
2020-02-21 17:15:21
18
80
35
5
Co-leader
Post Mahomes
#20QR8GYR
13 6 087
2020-02-22 00:29:51
374
520
36
3
the flash
#P8CUR0UU
13 6 065
2020-02-21 22:48:07
190
120
37
3
龜兔賽跑
#2L9CCCP2J
13 6 058
2020-02-22 00:40:51
695
360
38
10
Dinu ⚡
#2RL8QC29U
13 6 050
2020-02-21 23:31:31
786
280
39
4
ali
#C8JCJ2UV
13 6 037
2020-02-21 20:35:14
92
392
40
4
skitter14
#9GGR9QGY
13 6 036
2020-02-21 19:01:42
120
200
41
3
我是清醒的頭腦MR.MC°>>
#2UJ2GVGVC
13 6 025
2020-02-20 23:46:14
60
80
42
2
Co-leader
Modoz Light
#V2PQLL
13 6 020
2020-02-21 17:13:57
8
160
43
1
FARSHAD
#2CRYYV0C
13 6 018
2020-02-22 00:43:57
270
240
44
3
Co-leader
CW I Blue Meany
#PJ2RJY2R
13 6 018
2020-02-21 19:09:55
220
520
45 Co-leader
ElecTr1fy
#98PU29VJ
13 5 997
2020-02-20 13:52:19
0
0
46
11
Co-leader
Option Trader
#92L8JJ2V
13 5 972
2020-02-21 23:50:45
40
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord