killers TN

#2LQQRR9U

54 461

50 / 50

No kids chating , tzabzib allowed , try to be pro and welc to the brotherhood 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 #winter_has_come

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 461
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Hashirama
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 015
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 996
Elder 12
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ayoub
#2C0QV8YQJ
13 6 015
2019-09-19 21:40:45
434
320
2 Co-leader
♤mohamed♤
#2R988QR0R
13 5 787
2019-09-19 19:12:18
418
320
3
1
Elder
sms
#8LC28PQ2
12 5 683
2019-09-19 20:54:13
234
280
4
1
Elder
2>mohamed
#2RGUL9Q82
13 5 682
2019-09-19 19:47:54
290
40
5 Elder
ahmed
#20CRYJV8P
12 5 642
2019-09-19 23:07:25
510
480
6 Co-leader
karim
#2PU8J2QCP
13 5 624
2019-09-19 11:20:19
308
280
7 Elder
mohamed ali
#V0QURG9L
12 5 623
2019-09-19 19:57:18
166
280
8 kada
#22CCPUG8Y
12 5 601
2019-09-19 08:54:43
104
160
9 Co-leader
fatou45
#LR9PYYCR
13 5 574
2019-09-19 20:37:29
376
280
10
9
Co-leader
chaher abdallah
#RUPYRVYP
12 5 570
2019-09-19 23:49:45
36
90
11
2
Rinez
#UYPY2LCV
13 5 516
2019-09-19 23:10:55
436
0
12
1
Elder
the reaper
#LCJV0J2Y
12 5 432
2019-09-19 22:07:52
364
0
13
1
Elder
jeanwael
#80898PCY
12 5 376
2019-09-19 21:28:12
38
280
14
7
Elder
hosni
#2V2YQ8CUL
12 5 359
2019-09-19 21:47:22
93
160
15
5
Co-leader
MadKiller
#29J0PRGYU
12 5 331
2019-09-19 23:06:52
196
460
16
1
Co-leader
sparta
#VJQQV0YQ
12 5 331
2019-09-19 20:20:24
104
200
17
5
hamza
#9CY9P2L9R
11 5 315
2019-09-19 22:27:40
132
200
18
2
Co-leader
JaimeLannister
#2VRP9Q888
13 5 314
2019-09-19 11:32:52
108
160
19
2
Co-leader
lord saied
#Q0JJV298
12 5 314
2019-09-16 01:24:45
0
0
20
2
Co-leader
arya
#8GPUQ28L
13 5 311
2019-09-19 17:47:01
270
200
21
7
Co-leader
ramroum⚔️
#9LU99CRGC
12 5 277
2019-09-19 18:12:23
220
320
22
3
the world
#2RLUPR8YC
12 5 270
2019-09-19 15:25:49
100
160
23
3
thegladiator
#8Q9ULYUP9
12 5 269
2019-09-18 23:34:30
56
120
24
8
kada 3
#P09U982J
11 5 257
2019-09-19 21:00:13
98
0
25
2
Elder
shannoufa
#2CQY2Q2JJ
12 5 248
2019-09-19 20:01:58
58
240
26
2
Oussama
#PPPLJ29Y0
11 5 238
2019-09-19 23:52:23
320
296
27
4
zxara
#2RP9P8U0L
12 5 208
2019-09-19 06:03:01
204
320
28
5
jean
#CCLQU9P0
12 5 187
2019-09-19 20:53:54
96
80
29
3
Co-leader
hmaida
#92G8RQG8C
12 5 169
2019-09-19 22:05:09
155
280
30 ⚡KA®EM⚡
#8PCJ90JU
11 5 141
2019-09-19 01:45:28
28
40
31
2
Elder
Ahmed
#228LJQYGL
12 5 137
2019-09-19 16:18:50
120
160
32
4
kassa-mi4life
#9YGPRV8U8
11 5 122
2019-09-19 23:39:38
552
360
33
2
ezze
#U92Q8UYU
12 5 108
2019-09-19 12:43:34
128
160
34
1
ghost
#ULJUU98P
12 5 081
2019-09-19 23:56:07
102
200
35
2
Elder
boubou45
#GLUCRUUL
10 5 059
2019-09-19 16:50:42
10
0
36
2
Co-leader
khalil dh ✴
#8J2VC29UJ
12 5 053
2019-09-05 10:24:29
0
0
37
1
Skander
#V09PR8
12 5 028
2019-09-17 10:36:23
80
40
38 yessin
#2GRUPUVR2
11 5 018
2019-09-11 17:11:31
0
0
39 Co-leader
NeO
#YQG88VL8
13 5 007
2019-09-20 00:29:31
468
360
40 Co-leader
Electro-hedi
#29UV8V9QQ
12 4 964
2019-09-14 20:47:51
0
0
41 Co-leader
DAREDEVIL
#C0GL9YYL
12 4 920
2019-09-03 08:11:45
0
0
42 habib
#P0PYPV8UP
11 4 870
2019-09-17 20:18:48
18
0
43 Co-leader
MacGregor
#8PGGPRVLR
12 4 851
2019-09-04 18:51:07
0
0
44 Elder
bezi7a
#2RR29GVJP
13 4 806
2019-09-19 22:55:47
382
360
45 Elder
gadour
#98YPQGU0V
12 4 717
2019-09-09 01:39:46
0
0
46 Co-leader
homeros
#LLURJJY
12 4 623
2019-09-07 20:57:32
0
0
47 oxydark
#9GQ8LV88
12 4 311
2019-09-06 10:30:08
0
0
48 Del mondo
#YYQPQVCPR
8 4 004
2019-09-19 13:32:52
68
230
49 Leader
Hashirama
#VRCCG2QC
13 4 001
2019-09-01 20:54:59
0
0
50 EmiNo
#92GPQUP0C
11 4 001
2019-08-27 20:45:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord