DBZ Warriors

#2LLPLRLR

52 695

45 / 50

Welcome • Friendly • Active • Mature • English • Aus Top 100 • TM • Always Complete War Day Battle 🏆 👑 🇦🇺 Level 12+

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 695
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader jamo
Phạm vi chiến tích 3 337 – 5 882
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 720
Elder 8
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
whoisxander
#22URJ0L
13 5 882
2019-06-16 08:26:12
150
600
2
2
Leader
jamo
#88VVLYY8
13 5 671
2019-06-16 11:35:50
588
720
3 Co-leader
|<^[email protected]$#¿
#9YGYUG9V
13 5 647
2019-06-16 03:06:01
320
520
4
2
Co-leader
Goku
#2RUY28QGP
13 5 636
2019-06-16 11:04:00
1103
600
5 Dead
#VRC8C89J
12 5 601
2019-06-16 12:28:29
136
360
6 Co-leader
(SICKO)
#JQ9RP0L2
12 5 578
2019-06-16 12:31:29
442
520
7
2
Co-leader
Peter
#GRJJPLP
13 5 497
2019-06-16 10:55:20
514
520
8 Co-leader
Alice
#RQJV0U9
13 5 427
2019-06-16 09:44:38
765
520
9
3
Co-leader
LiamBruz
#8RJJLVQPP
12 5 426
2019-06-16 07:26:39
366
320
10
3
Co-leader
Dizzy Daz
#V0RQVQCR
13 5 393
2019-06-16 11:35:48
845
520
11 Elder
grr
#89992V9G9
12 5 383
2019-06-16 11:12:00
643
360
12
2
king feslo
#8GG0VGRU
12 5 377
2019-06-16 09:42:56
298
600
13 Darknight
#8GJLRUP
13 5 329
2019-06-16 12:12:18
660
360
14
1
Co-leader
kalvinijy
#JRPVYCCG
13 5 257
2019-06-16 12:24:12
777
640
15
1
Co-leader
mazman
#2YY9VGPP
13 5 252
2019-06-16 09:36:58
528
560
16
1
Elder
OptimusGelo
#RV8QJQRV
13 5 230
2019-06-16 04:00:56
182
400
17
1
Rizm
#8Y9C88VCR
12 5 213
2019-06-16 10:38:37
962
480
18 Elder
Mini8R
#9QYYYVCR
13 5 200
2019-06-16 10:23:15
231
510
19 Co-leader
toandfro
#9RPLUUJR
13 5 140
2019-06-16 12:06:23
910
560
20 Co-leader
milan_g88
#2QUQPJY8
13 5 136
2019-06-16 12:01:36
782
560
21 WhopperSchnoz
#2VRUCPLVV
11 5 134
2019-06-16 12:30:02
337
480
22
2
Elessar
#29RL8PJRC
12 5 123
2019-06-16 11:17:25
912
680
23 Steven-Prince
#P99GV8QL
11 5 105
2019-06-16 12:15:28
18
0
24
2
Co-leader
Venom
#UU0PRVQ
12 5 099
2019-06-16 11:56:17
505
440
25
1
Poseidons Wrath
#2Q9VYV9GC
11 5 092
2019-06-16 12:16:30
130
40
26
3
Co-leader
Error404unknown
#8RGUCYJ9C
13 5 072
2019-06-16 07:52:43
648
760
27
2
Co-leader
HENDOG
#8PUQ8UC
13 5 060
2019-06-16 12:39:27
291
520
28
8
jasmine
#9Y9R9PQR8
10 5 029
2019-06-16 11:55:51
148
600
29
2
Elder
XtremeMalice
#29LCU8U0P
13 5 027
2019-06-16 11:18:39
1389
760
30
9
WhiteWabbet
#9YJ89RG
11 5 019
2019-06-16 11:35:54
1005
440
31
3
LOK
#QJRU2J0V
12 5 019
2019-06-16 12:18:37
158
120
32
3
Elder
Ozreaper
#JCCYGGG
12 5 018
2019-06-15 21:48:16
133
280
33
3
Osmond69
#CJPJYPP
12 5 012
2019-06-16 05:03:20
408
360
34
3
oday haskia
#92VVYJUP2
11 5 004
2019-06-16 11:54:20
298
600
35 Co-leader
zobayer
#88JCYQVCU
12 5 004
2019-06-16 12:26:47
372
730
36
3
marianek
#8JRL8UQR8
12 4 994
2019-06-16 07:53:55
833
480
37
3
Waiting Que
#LUPQL9C0
12 4 973
2019-06-16 12:02:24
49
760
38
6
DanielOP
#GU002VJ
11 4 959
2019-06-16 12:09:40
1071
640
39
2
Elder
Glory
#YRPVVL0
12 4 935
2019-06-16 11:47:43
302
440
40
2
Co-leader
SlimThug 4Hunid
#PYCQVJVG
10 4 874
2019-06-16 12:05:05
851
600
41 Co-leader
DUMAMU
#CVGPC2G
11 4 741
2019-06-16 11:04:33
10
360
42
2
Elder
Anthony108
#2VJCGYYL
12 4 688
2019-06-16 07:44:21
346
480
43
1
Co-leader
Sir Kylie
#28JYCLC
13 4 318
2019-06-15 19:27:36
186
360
44
1
Elder
kimmy da barber
#80LGY8UCP
12 4 015
2019-06-16 09:33:52
0
240
45
1
Đấu trường 11 MrGreen
#U0QJVQV
10 3 337
2019-06-09 12:04:51
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord