GRUPO CHIDO

#2LL22R9U

48 021

43 / 50

Todos somos chidos... ascensos se ganan conforme participen en las guerras y donen cartas 👍 Regla del 49 🔄

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 021
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Alex Mtz ✌
Phạm vi chiến tích 3 640 – 5 651
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 804
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Alex Mtz ✌
#20GY800UP
13 5 651
2020-02-29 00:05:46
80
80
2 Co-leader
alfoints
#RUVJYYPU
13 5 439
2020-02-28 22:29:30
384
360
3 genaro
#C8Q8VQPP
12 5 416
2020-02-28 23:52:23
68
200
4
3
LacsoGamer_YT
#ULR0VVQ0
12 5 231
2020-02-28 23:51:25
264
128
5
1
Coque
#LC8CPLLL
13 5 229
2020-02-28 23:56:57
304
290
6
1
Co-leader
Pao
#9G29J8092
12 5 158
2020-02-28 23:26:29
532
400
7
1
Co-leader
Jared
#89JQJL08G
12 5 105
2020-02-27 23:40:12
75
120
8 Ricardo Em
#2LQ2G2P8J
11 5 065
2020-02-29 00:21:39
64
120
9 Evercrak
#2YU20G2PJ
11 5 063
2020-02-28 16:48:35
152
120
10
1
JulioF
#QUC2L99J
10 5 010
2020-02-28 19:45:52
192
160
11
1
MANLIE29
#9UVY9UGG0
9 5 003
2020-02-27 21:13:32
394
240
12
1
ERROR404
#989VC9G28
10 4 944
2020-02-28 04:24:07
42
80
13
1
Viris-Clan
#829QGRGJR
12 4 857
2020-02-28 22:41:20
276
380
14
3
psycho clown
#8VLV9L2GG
11 4 834
2020-02-28 22:53:53
351
200
15 ZeeRShadowlont
#PPYRYJGLG
10 4 833
2020-02-28 19:21:24
10
264
16 CHOKOO
#2YUJG8UU2
11 4 775
2020-02-19 16:58:59
0
0
17
5
RED
#20VC02RVP
10 4 772
2020-02-28 15:42:23
44
0
18 benny
#9GUYUG8UL
9 4 693
2020-02-28 22:27:32
377
148
19 volt
#9GYQ2YQCR
10 4 669
2020-02-25 03:20:04
26
40
20
1
batman
#P0VQ9Q0QV
10 4 661
2020-02-28 19:10:00
214
360
21
1
XxjavierxX
#200GJ88JY
10 4 633
2020-02-27 20:59:55
228
120
22
1
AlExAnDeR
#PQGJUUC0C
9 4 632
2020-02-23 14:10:26
0
0
23
1
dr. noob freddy
#LU0Q2RRCJ
9 4 627
2020-02-26 19:21:09
18
40
24
1
ThonGu
#8G8YJL8UQ
10 4 612
2020-02-19 16:52:18
0
0
25
2
Co-leader
Beto el chido
#2R0YY8VRC
11 4 488
2020-02-08 20:31:54
0
0
26
2
GORILLAZ
#J28898L9
10 4 418
2020-02-25 03:51:15
0
0
27
2
Shapps13
#Y9QUQV0JV
10 4 405
2020-02-27 00:16:08
0
0
28
3
Alucard
#2R02YJ90J
11 4 348
2020-02-26 04:20:29
54
100
29
3
mrcs
#29PVG0VC
12 4 333
2020-02-28 00:21:30
40
40
30
3
XRL3
#2QV02J082
11 4 327
2020-02-25 17:35:40
36
110
31
3
Co-leader
jhguillermo
#9PR0UL222
12 4 324
2020-02-06 20:01:44
0
0
32
3
DIOS GOKU
#22UY9900
11 4 319
2020-02-25 12:38:33
0
0
33
3
emilio07
#L0G9PPPYJ
9 4 275
2020-02-27 19:44:32
66
80
34
3
mega
#YUJLL9J90
10 4 236
2020-02-28 01:59:51
177
200
35
5
MattoElpro
#8PV0QP0RU
10 4 073
2020-02-28 22:50:39
54
64
36
5
Co-leader
ByAmbar55_YT
#8290JG989
12 4 069
2020-02-28 14:13:53
30
40
37
6
luisgamer23
#PLP2U9PPL
8 4 041
2020-02-25 12:57:03
0
0
38
6
cronos
#9UYQL909Y
9 4 034
2020-02-27 21:23:31
92
0
39
6
Co-leader
zeratul
#L08JLPQ0
11 4 001
2019-09-22 02:15:12
0
0
40 Đấu trường 12 Albertoxd
#YGQQV8Y2R
8 3 925
2020-02-28 21:33:09
0
40
41
6
Đấu trường 12 roy
#8PPC99098
10 3 903
2020-02-27 21:26:56
88
160
42
7
Đấu trường 12 ~_osorio_~
#LCV29RCGG
8 3 698
2020-02-26 16:01:56
72
80
43
7
Đấu trường 12 ᕦ⊙෴⊙ᕤKIKIᕦ⊙෴⊙ᕤ
#LPQUCQVY2
8 3 640
2020-02-26 13:37:24
0
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord