Czech

#2LL008Q

53 891

44 / 50

Nonstop Clan Wars! Zákaz tradu mimo klan. Donate 300+ a war wins 80+. War levly minimálně 11+. Povinné trénování na war. CZ/SK

Collecting cards! Ends: 2019-09-19 10:41:19
Trận đấu 38 + 36
Participation 26 / 44
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Trix 1 / 3 935
Woras 1 / 3 935
X_Ondra_X 3 / 3 1401
Havlajz 3 / 3 1401
MolecDD 3 / 3 1401
Kuller 1 + 2 / 3 1869
Martiniewv 1 + 2 / 3 1869
Dusin 1 + 2 / 3 1869
oblizvajca 1 + 2 / 3 1869
jersma 1 + 2 / 3 1869
Vikousek 1 + 2 / 3 1869
Berrynator 1 + 2 / 3 1869
zoubecek 1 + 2 / 3 1869
Strajkr 2 + 1 / 3 2200
#jirka 2 + 1 / 3 2200
Coceba 2 + 1 / 3 2337
하님스 Anpe☆ 2 + 1 / 3 2337
H1eN1ry 2 + 1 / 3 2337
Vollander 2 + 1 / 3 2337
VENUMEK 2 + 1 / 3 2337
Tozoko 2 + 1 / 3 2337
Kompec 2 + 1 / 3 2337
mihio 2 + 1 / 3 2337
Matyáš 2 + 1 / 3 2337
Daisuke Yoshiko 3 / 3 2805
allbert 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord