Czech

#2LL008Q

54 546

49 / 50

Nonstop Clan Wars! Zákaz tradu mimo klan. Donate 300+ a war wins 80+. War levly minimálně 11+. Povinné schvalování decku na war.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 546
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Hexik
Phạm vi chiến tích 4 236 – 5 805
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Séc
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 360
Elder 16
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Havlajz
#9YQC0L8G0
13 5 805
2019-10-21 23:55:58
100
160
2
1
Elder
Gelimer
#2QC2QVU2V
13 5 758
2019-10-22 06:12:03
50
160
3
1
Elder
allbert
#VYRQVPRJ
13 5 683
2019-10-22 06:21:47
178
120
4 Elder
Kuller
#8LRL8GJ08
13 5 675
2019-10-22 06:43:53
148
160
5
5
Woras
#LJJC99VQ
13 5 616
2019-10-22 06:48:53
124
160
6 Elder
ArNero
#89G8V9RG
13 5 610
2019-10-22 06:26:22
234
160
7 fUry
#8YJGY8RRR
13 5 568
2019-10-22 06:58:38
18
20
8 Co-leader
하님스 Anpe☆
#9YCCPJJ9
13 5 567
2019-10-21 21:52:18
60
80
9
4
Rambo
#2LL209Q89
13 5 561
2019-10-22 06:59:34
396
160
10
1
Co-leader
Trix
#90R8YUV9
13 5 538
2019-10-22 07:02:47
40
80
11
1
Co-leader
Karloss
#88YG8P8LC
13 5 505
2019-10-22 06:43:44
206
160
12
1
Elder
kfq
#Y8LLUPUG
13 5 489
2019-10-22 00:17:08
96
120
13 Co-leader
jersma
#YVPPU28L
13 5 474
2019-10-22 06:47:53
78
120
14 Co-leader
lukasYt1862boss
#8892Q98L9
13 5 471
2019-10-22 05:46:17
152
160
15 sheggy21
#PCV9CUJV
12 5 470
2019-10-22 06:23:27
28
120
16 Elder
BloodyShade
#9GUYJY0RR
13 5 450
2019-10-22 06:36:15
134
140
17 Elder
Vollander
#2L2QC228
13 5 426
2019-10-21 17:31:35
40
80
18 Elder
zoubecek
#8R8UJU90V
13 5 425
2019-10-22 05:44:52
120
120
19 Elder
H1eN1ry
#2JLYRLJVU
13 5 404
2019-10-22 06:01:03
170
160
20
1
Coceba
#9UYVLRCP2
13 5 358
2019-10-21 19:00:08
48
80
21
1
refreshing
#L0JJ9VVP
12 5 344
2019-10-22 06:55:00
70
120
22 josef
#9GC8PQYQY
12 5 303
2019-10-22 04:55:31
52
80
23
1
Elder
Daisuke Yoshiko
#80UC899V
13 5 303
2019-10-22 05:21:57
108
120
24
1
Co-leader
VENUMEK
#8PCYJGQPG
13 5 298
2019-10-22 06:37:42
94
120
25 Leader
Hexik
#P228PU
13 5 287
2019-10-22 06:41:08
8
160
26 dec
#9YQYLRL0C
12 5 281
2019-10-21 20:34:54
40
80
27 Elder
Mar
#2U89R9LCP
13 5 279
2019-10-22 07:04:57
76
160
28
1
KlukPuk
#8J80VY08Q
12 5 215
2019-10-22 05:49:02
0
40
29
1
Sejkmara
#8LYLR0RP2
13 5 192
2019-10-22 06:51:42
160
120
30 Co-leader
Vikousek
#9LQ0RRRC
13 5 185
2019-10-21 06:21:18
20
40
31 Elder
oblizvajca
#890029VLL
13 5 184
2019-10-22 04:53:25
90
120
32 Co-leader
MolecDD
#8YYVQLJGU
13 5 179
2019-10-22 06:03:08
38
120
33 mihio
#R0VR8CV2
13 5 149
2019-10-22 06:22:37
234
160
34
3
Monirez
#8JPV0JPJP
12 5 148
2019-10-22 06:11:10
520
160
35
1
Pixpetr
#9JRQLLC
13 5 137
2019-10-22 05:04:17
58
120
36
1
Martiniewv
#2VV2UCJ80
13 5 131
2019-10-22 03:37:15
70
80
37
1
luckymen
#89QUG2CUY
13 5 126
2019-10-22 06:50:54
20
120
38
1
Tozoko
#8CLPRR2VV
12 5 075
2019-10-22 05:36:32
160
160
39
1
Kahy
#89PQ90RG9
13 5 075
2019-10-22 06:20:02
96
120
40
4
Elder
Sir Bivojin
#LJUL0PCP
13 5 018
2019-10-21 23:06:06
518
160
41
1
Tris
#29V8PC9P2
12 5 017
2019-10-19 06:09:48
0
0
42
1
Co-leader
★P∆NDA★
#2RQJQY2LJ
13 5 016
2019-10-21 08:07:20
10
40
43
3
OpenAzz
#20JR90VRU
13 5 012
2019-10-22 03:36:42
48
40
44
2
Matyáš
#828RLG09
12 5 008
2019-10-21 18:48:34
50
80
45
2
#jirka
#29QQY0YJL
12 4 901
2019-10-21 19:05:30
10
40
46
1
Kompec
#2URCGGR0L
13 4 898
2019-10-16 12:34:39
0
0
47 Elder
Ak'shel
#QPQQUPYC
13 4 869
2019-10-21 23:09:56
360
160
48 sucHy
#20Q0GPUUV
12 4 832
2019-10-22 04:48:50
0
0
49 Elder
Papi KuKin
#9JPC8RJP
13 4 236
2019-10-22 06:46:08
30
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord