Hell Korea

#2L02GU8

57 276

50 / 50

only한국인 즐기면서하는 클랜입니다.지인운영 절대 노노!!공대5명 제한 열심하는 누구나#일욜10시 지원150미만 컷 800장로승급500장로유지##클랜전2회 미참시 제재 스샷찍어체크#킹타12이상#클전80승#최트5700이상

At war! 6 / 42 battles remaining! Ends: 2019-09-23 02:57:38
Remaining Left Trận thắng Crowns
Phenoms
#88PRJRJ2
6 31
(37)
55
(61–73)
北境之城 梦落红尘
#9R9C8J0G
1 29
(30)
45
(46–48)
Hell Korea
#2L02GU8
6 24
(30)
51
(57–69)
FeelTheBern!
#GR0UYR
6 22
(28)
41
(47–59)
M1RACLE
#9PGQGJUU
4 21
(25)
30
(34–42)
Naughty Trận đấu Cards Collected
히밤바생키 1 1870 2/3
그딴 거 없다 1 935 1/3
글쎄다 1 1402 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
culwaterz 0 1869
황동가리 0 1869
한준원 0 1401
주황 0 1401
앵두 0 1320
한풍코프 0 1320
Losers Trận đấu Cards Collected
yeezy boost 1 2805
데모니오 1 2337
yeo0911 1 2337
RayOne 1 2337
섬자타임 1 1869
칼대면이민정 1 1869
쿠키앤크림 1 1869
J.S KANG 1 1869
미넌 1 1869
뿌윙 1 1869
글쎄다 1 1402 2/3
오리 1 1401
Winners Trận đấu Cards Collected
히트다 히트 1 2805
현규야가즈아 1 2805
TAK 탁卓 1 2337
폭탄맨 1 2337
비껴라? 1 2337
박군 1 2337
히밤바생키 1 1870 2/3
FELIX⚡ 1 1869
요시노리 1 1869
슈퍼 tunsten 1 1869
정천 1 1869
G-Dang 1 1869
쩔어 1 1869
Promessa 1 1869
FG.순수자부 1 1869
나시고랭♤ 1 1869
발키리 1 1869
DeathHunter 1 1869
쿠그다 1 1869
소민사랑 1 1869
이등분하면어느쪽도재생되지않아 1 1401
낭만거시기 1 1401
Cuber 1 1401
그딴 거 없다 1 935 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord