Dunkle Armee

#2JVJQCJU

56 054

50 / 50

Dunkle Armee II-VII⚔️7 Clans,1 Familie⚔️Neue Ab 6000⚔️Esports Team ab 15 wins⚔️Line:kflmmlfk⚔️Dc:Kilian#3647⚔️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 054
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader trissi
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 102
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 156
Elder 26
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
MR LADYKILLER™️
#2JY982C0R
13 6 102
2019-11-17 02:08:19
168
0
2 Elder
Chrischbert
#YV09P90G
13 5 886
2019-11-17 00:57:49
348
400
3
7
Elder
Uruser
#VY988P0
13 5 809
2019-11-16 20:28:51
118
510
4
1
Co-leader
Kamoie
#98ULP0PG
13 5 780
2019-11-17 00:01:47
410
590
5
2
Elder
King_Pin
#2LLYCVUR
13 5 768
2019-11-17 00:39:46
529
360
6 Elder
Kampfunfaehig
#8U0QG28R
13 5 754
2019-11-16 12:49:41
742
520
7
2
Elder
Fatih_BOSS
#Q9UJVLVC
13 5 682
2019-11-16 19:36:06
90
480
8
4
Elder
Lord Vile
#YVC9YJ9J
13 5 661
2019-11-16 12:10:56
460
280
9
1
Elder
Robsen
#Y2CGUQ9V
13 5 660
2019-11-16 23:07:25
1151
720
10
1
Elder
lol
#VJVP8CRQ
13 5 646
2019-11-16 23:29:20
888
590
11
1
Elder
StarGalaxy
#9GC9PLP2
13 5 632
2019-11-16 20:47:35
940
590
12
1
Baltazhar™
#2QVQRGRC
13 5 609
2019-11-17 00:20:01
486
400
13 Elder
DA I GG™️
#P2YLPGP
13 5 578
2019-11-16 15:33:01
271
400
14
5
TheOdOr
#Y2VQ9UPJ
13 5 574
2019-11-16 23:59:56
154
400
15
1
BSC
#822YP9UQU
13 5 563
2019-11-16 23:07:25
204
710
16 Elder
BeerZGaminG YT
#2GP2GRVPR
13 5 561
2019-11-16 23:22:23
400
560
17 Co-leader
Verfelixt
#YYLPR2RC
13 5 524
2019-11-16 16:55:48
100
400
18
2
Lessülhcs
#J92VQJ20
13 5 524
2019-11-16 15:40:10
80
200
19
4
Mario
#892YRV
13 5 516
2019-11-16 22:51:46
394
160
20
2
Elder
⚡️NlppleR⚡️
#2RPPQVJ9
13 5 505
2019-11-16 23:54:17
570
640
21
6
Elder
Woki
#J0PU2LG9
13 5 478
2019-11-16 21:23:59
1006
600
22
23
Elder
Wöllert
#8QJGCG0P
13 5 475
2019-11-16 23:51:23
154
600
23
10
Elder
Thomson
#82998RVU
13 5 457
2019-11-16 20:11:04
435
280
24
4
bonsen
#9P8RP2C0
13 5 450
2019-11-16 22:31:02
848
560
25
4
mr wadim power
#P9J8LV9Y
13 5 432
2019-11-17 00:59:16
500
440
26 DA I Jonas
#9LRCPC9G
13 5 430
2019-11-16 23:09:45
20
0
27
4
Xperion
#CPGJUYJJ
13 5 412
2019-11-13 21:25:05
380
200
28
4
Elder
ShadoWarr1oR
#2PVJVG9P9
13 5 404
2019-11-16 22:23:02
100
440
29
1
Mex
#8QR9L28U
13 5 403
2019-11-16 22:48:43
396
510
30
5
cyankali
#8Y8U82P9
13 5 403
2019-11-16 13:24:10
666
400
31
5
Elder
FCBGAMER1900
#9UVCJLUL
13 5 389
2019-11-12 16:02:38
0
150
32
3
Elder
北Baldür™
#28UG0R89Q
13 5 379
2019-11-17 01:31:21
838
520
33
2
Elder
Paddy
#JUVVVPR9
13 5 371
2019-11-16 19:14:23
290
400
34
2
Devin
#899JUGPJ
12 5 342
2019-11-16 15:39:26
500
420
35 Balderas :v
#2YYYJR29V
12 5 319
2019-11-17 02:02:33
1110
368
36
2
Elder
ItsaB
#2JJJU00U
13 5 316
2019-11-16 15:40:20
658
390
37
15
Apex
#2GL9L8PL
13 5 314
2019-11-16 22:41:27
732
480
38
2
Kettnemi
#22CR9CR0
13 5 311
2019-11-16 23:01:20
610
600
39
1
Janik
#CQG9YUV
13 5 282
2019-11-16 23:18:57
90
550
40
1
ich
#CQ8PLCV
12 5 275
2019-11-17 02:27:37
210
360
41
4
Elder
hendrikwolf
#QP9C2L
13 5 237
2019-11-16 19:43:31
296
430
42
2
Elder
DA I The Killer
#2YP8UJGR
13 5 225
2019-11-16 23:29:56
1350
560
43
2
Elder
DA I TheMachine
#VG8Y8G0R
13 5 200
2019-11-16 20:53:12
478
520
44
2
SiuLung
#PUU28V89
13 5 125
2019-11-17 00:30:44
150
430
45
2
Co-leader
ThannenBaum II
#C89U9PGR
13 5 106
2019-11-15 17:04:47
20
80
46 LOJesmire
#9VGR2QVV
13 4 859
2019-11-15 08:48:33
30
120
47 Elder
Rektyyy
#8GJJP8YJ
13 4 766
2019-11-15 05:43:55
28
30
48 Leader
trissi
#9RLJ2CG8
13 4 624
2019-11-16 19:59:37
102
320
49 Co-leader
Sir FT
#8RGUL898
12 4 177
2019-11-16 19:08:47
90
470
50 Elder
!Kilian is God!
#2QPR8RLCJ
13 4 001
2019-10-25 22:17:53
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord