tunisia army

#2JVCYC2L

58 075

49 / 50

الكولكسيون 3 اطراح.لازم 5 كوارت نيفو 11 في الداك الي باش تلعب بيه.تخسر حرب متلعبش الي بعدها.اي مخالفة طرد.لازم 6000 تروفي عندك.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 075
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ★☆Lord Firas☆★
Phạm vi chiến tích 5 194 – 6 519
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 546
Elder 24
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 المطببق 2
#2V9YQV9L8
13 6 519
2019-09-19 20:13:45
712
320
2 Co-leader
TiTou ™
#GU8PLLY2
13 6 226
2019-09-19 20:43:40
349
320
3
3
Co-leader
nidhal
#8YCQLGY0
13 6 122
2019-09-19 20:49:27
176
440
4 Co-leader
Zagalou
#20CPR0JJ0
13 6 057
2019-09-19 12:33:56
94
80
5 Elder
Amine
#LY9V20VL
13 6 027
2019-09-19 19:36:15
236
280
6
3
Leader
★☆Lord Firas☆★
#JQYRG88V
13 6 021
2019-09-19 20:07:36
821
480
7
2
Co-leader
the real kira
#8L9L2UPGL
13 5 978
2019-09-19 20:17:28
536
480
8
1
Co-leader
legendry
#92URG0P2J
13 5 938
2019-09-19 15:00:03
18
40
9
1
Co-leader
¥AMINOS¥
#22PU2CP22
13 5 882
2019-09-16 23:08:13
8
80
10
4
Co-leader
MEGA DRiSS
#8LL90C8R9
13 5 839
2019-09-19 20:21:22
1188
440
11
1
Co-leader
ghassen 2
#292J2U29P
13 5 825
2019-09-19 19:23:37
40
200
12
1
Elder
BA7A
#8YRCGGQ8P
13 5 802
2019-09-19 19:11:01
546
360
13
2
7afla
#PRP02C8V
13 5 727
2019-09-19 19:45:23
206
360
14
2
Co-leader
Abdel07
#2YJLLJ2GY
13 5 721
2019-09-19 17:55:18
262
310
15
2
Elder
Jihene
#98CQ9YUY8
13 5 721
2019-09-19 20:32:47
426
400
16
21
Elder
tunisiano
#9UP0C2CY0
12 5 703
2019-09-19 21:00:06
150
400
17
1
wael
#82PRG2RJU
13 5 691
2019-09-19 17:46:37
116
240
18
2
Co-leader
✌️✴️BâsSëm✴️✌️
#2GQJG0P2C
13 5 663
2019-09-19 15:02:00
194
440
19 [email protected][email protected]
#8Q9UGGR
13 5 659
2019-09-19 20:52:16
78
56
20
3
Co-leader
cut_monster
#80G9URG8Y
13 5 654
2019-09-19 20:08:53
498
320
21 mahmoud
#98CVJJ09V
12 5 651
2019-09-19 20:37:25
114
160
22
5
Elder
Dali
#J0GRCPRV
13 5 638
2019-09-19 20:27:58
310
380
23
4
Elder
RNM
#9J00Y2CV8
12 5 629
2019-09-19 20:31:42
984
400
24
1
Elder
hamdi
#28J8YVV9C
13 5 618
2019-09-19 19:54:44
433
240
25
5
Elder
shanks
#2YQCG2Y99
13 5 600
2019-09-19 17:51:05
322
280
26
1
Elder
ali1919
#8JPV88P2Q
12 5 564
2019-09-19 17:09:42
82
200
27
1
Houssem wiouu
#9VCPLLQLP
12 5 558
2019-09-19 20:09:06
508
400
28
4
Elder
moslem
#89CYPP0YL
13 5 550
2019-09-19 19:30:40
577
400
29
1
Elder
amine
#C2RGRPJ
13 5 549
2019-09-19 18:05:21
652
440
30
4
Co-leader
wassim
#GU9820UR
13 5 507
2019-09-19 20:21:57
220
320
31
2
Elder
♠ 7amMo ♠
#2VGP02Y0
13 5 501
2019-09-19 15:27:19
293
280
32
1
Elder
Dorra
#9PVQ9QGYV
12 5 406
2019-09-19 18:02:32
276
440
33
5
Elder
HaFedH (aziz)
#8JR9CC8L
13 5 398
2019-09-19 11:42:42
66
0
34
1
hamzus
#JLRQQLCU
13 5 362
2019-09-19 17:16:03
46
120
35
3
Hawrang
#22YR0QRU8
12 5 356
2019-09-19 18:22:07
234
280
36
2
King Zogh
#8UC90PQGL
12 5 353
2019-09-19 15:02:33
8
240
37
2
LuA
#2QGPPLPRG
13 5 353
2019-09-19 20:53:05
64
200
38
2
حسام
#20V9G9C8L
12 5 350
2019-09-19 19:41:31
266
280
39
5
Elder
Grand_bleu
#90RQ0LCJ
13 5 344
2019-09-19 20:54:15
444
360
40
8
Elder
ahmed
#RUCGLP8
13 5 330
2019-09-19 15:32:59
128
280
41
2
Elder
jihed
#8PVCVVLR9
13 5 309
2019-09-19 21:00:48
378
440
42
1
Elder
Captain 5ach
#YLVCPQUV
13 5 301
2019-09-15 03:35:13
0
0
43
1
Elder
oussamapole
#2QLUCY0U
13 5 289
2019-09-19 19:38:09
36
400
44
1
Elder
Ahmed
#2RQUL2LP
13 5 285
2019-09-19 20:47:34
256
320
45 Elder
samer
#2RY0L2LC0
13 5 262
2019-09-19 09:28:35
106
160
46 Elder
Gilgamesh
#982922R0
13 5 257
2019-09-19 16:32:58
222
480
47
7
Elder
E'DON
#2Y998JGUR
12 5 234
2019-09-19 16:27:34
74
120
48
1
Elder
Xpendable
#2Y9P9JUP
13 5 224
2019-09-19 12:24:02
38
120
49 MíMõü
#98Y00UJC9
12 5 194
2019-09-19 19:22:03
31
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord