Stryker eSports

#2JU8GJ29

52 696

48 / 50

Part of the Strykers Fam 👪Join Us🔵Stryker eSports🔴Strykers Royale🔵https://discord.gg/KQwFbxa 🔵active in wars 🔵 clean chat

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 696
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Jesus Jr.
Phạm vi chiến tích 4 003 – 5 902
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 796
Elder 6
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Nelson
#Y9RPV98R
13 5 902
2019-08-21 21:37:22
178
280
2
1
Sebastian
#8R2CCG9V
13 5 664
2019-08-21 22:21:33
353
280
3
1
Co-leader
KrIsToPhEr
#CG0JVL0R
13 5 613
2019-08-21 22:13:49
324
200
4 Leader
Jesus Jr.
#2L8P0R9Q0
13 5 611
2019-08-21 23:25:25
202
320
5 SnazzyT
#CL9YGPQL
12 5 503
2019-08-21 21:55:34
405
320
6
1
Elder
tomid
#RRCJLQQG
12 5 498
2019-08-21 19:34:07
176
320
7
1
Elder
Swagner97
#9C0RPYJC
13 5 456
2019-08-21 23:47:07
288
240
8 Elder
thievingmuffin
#90Y908G0
13 5 396
2019-08-19 15:42:23
58
40
9
1
Mastergs™
#2RJU9YLYG
11 5 362
2019-08-21 22:56:06
320
240
10
1
Co-leader
CHESTER
#2YVJJLQLQ
13 5 329
2019-08-21 18:43:57
58
160
11
1
Esco
#2CCP8YCR
12 5 272
2019-08-21 23:31:17
289
216
12
1
john
#J8PRQ0QR
12 5 248
2019-08-21 21:24:37
196
120
13 Co-leader
izzy
#9VLGP9LV
13 5 227
2019-08-21 22:45:58
134
200
14
7
chetan acharya
#8QRRQ0QVG
12 5 206
2019-08-21 15:41:36
3
280
15
2
FaZeVoltage
#9PU8R82JR
11 5 198
2019-08-21 23:19:24
314
220
16
1
Co-leader
CBRose1
#2QP90CVC
13 5 197
2019-08-21 19:05:04
162
250
17
1
Nova I Jairo
#8YR8PQGPV
12 5 180
2019-08-21 18:33:41
180
160
18
2
J.Bachelor
#2YJ2R088U
12 5 167
2019-08-21 09:37:52
186
120
19 Falverca
#9UVGC8PY
11 5 134
2019-08-21 17:02:22
231
80
20 Legion2
#2PRJVL2YQ
11 5 134
2019-08-18 00:26:55
0
0
21
7
HIZIKI2024
#9P82JGQP
11 5 127
2019-08-21 16:15:22
246
160
22 Arch Demon
#2UURVRGVY
13 5 094
2019-08-21 21:22:43
210
240
23
1
Og.Parky.Park
#VUY8PRC
12 5 092
2019-08-21 22:50:48
10
40
24
1
Lxnarzz
#JGYCJQRG
12 5 037
2019-08-21 18:20:10
116
160
25 Kdog69
#9Q89GPV20
11 5 030
2019-08-21 19:49:17
46
120
26
1
イャンガルルガ
#PVYJUP9VR
10 5 029
2019-08-21 16:50:58
298
200
27
3
Paul sander
#8VCJY9CJ
11 5 025
2019-08-21 18:55:07
164
160
28 Alex
#GG2J92VJ
12 5 018
2019-08-21 22:07:33
268
240
29 DudeYourDead
#PLUPV8GPC
11 5 009
2019-08-20 19:51:42
72
40
30
4
MATEOXD
#2V80Q80PU
12 5 009
2019-08-21 20:07:48
0
40
31 Ur Not Funny
#2PP208J2
11 5 004
2019-08-21 13:32:09
0
0
32 brexton.godfrey
#8GU2CGR0
12 5 003
2019-08-21 12:26:46
156
80
33 Sylveon
#2GCVGPYR
11 4 941
2019-08-21 23:42:05
172
80
34 Elder
EP POINT
#8GUCRUYR
12 4 937
2019-08-19 13:06:17
0
0
35 「ぉういs」
#PUJVVUGVU
9 4 927
2019-08-21 21:34:43
438
230
36 river runner
#9RLJ9Q0L
13 4 909
2019-08-21 15:59:30
16
40
37 Elder
ItsDeiter
#8QQUGURQ
11 4 874
2019-08-21 20:43:57
69
120
38 ~J.Y.D~
#9VGL0L29V
10 4 872
2019-08-21 00:15:31
10
40
39 Elder
Carson
#LL282PVC
12 4 790
2019-08-19 02:25:34
0
40
40
1
ZX990
#9QYJLQP0V
11 4 768
2019-08-21 19:14:25
58
240
41
1
jeff
#9JLVY0G0
12 4 764
2019-08-21 20:19:34
110
0
42 iTzDiegx
#8YPGVPP
12 4 712
2019-08-21 17:57:51
36
120
43 Heiry
#20QQ9UU8
12 4 696
2019-08-21 18:13:39
88
200
44 WTF_MLG
#8Q8JCLJR
11 4 662
2019-08-14 18:35:23
0
0
45 player royalek
#9CJR8CJV
11 4 652
2019-08-17 14:41:30
0
0
46 jazmin#19
#2JRRL8U29
12 4 557
2019-08-14 06:43:53
0
0
47 baked wood
#Y8008C8U
12 4 529
2019-08-09 04:48:10
0
0
48
1
TheRoyalKing
#2V0LQ20PQ
12 4 003
2019-08-03 20:53:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord