Greek Reckless

#2JRY9J2

46 355

45 / 50

Do overrun be Reckless! bro clans: Ragnar's legacy + Greek reckless2 cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 355
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Thor Odinson
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 121
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 574
Elder 28
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 SilverShad0w
#VL8RGLGG
13 5 121
2 560
242
200
2 Co-leader
alakazam
#PPQRLV88
13 4 990
2 495
68
80
3 Co-leader
macgyver21
#90L8PUV0C
13 4 918
2 459
116
240
4
3
jim)
#PRPJ0GRR
13 4 862
2 431
358
160
5 Elder
Ekdal
#2U2LR8QPC
13 4 837
2 418
198
80
6 moses
#CL2CL8CJ
12 4 827
2 413
0
0
7
3
Blake Griffin
#2YLGPUJC0
13 4 827
2 413
60
0
8
2
Elder
ALL MIGHT
#CU2RJR2Q
13 4 818
2 409
316
200
9
1
Elder
fn
#28QRCYRYQ
13 4 807
2 403
98
160
10 Elder
あえあ@タワーは飾り
#2YU8228CR
12 4 727
2 363
262
160
11
2
Elder
Dragonite
#2JG999G0R
13 4 719
1 179
107
160
12 Imperial
#2LGRUGVUU
12 4 711
1 177
10
30
13
2
Elder
*QoX*
#CV08GGJ
13 4 710
1 177
172
160
14
2
Co-leader
thehourofdeath
#2RYRQU9U
12 4 709
1 177
100
160
15 Elder
TerrorPrime
#920CVC8UL
12 4 678
1 169
138
240
16
9
Elder
scorpionero
#8GP02P0P2
12 4 657
1 164
90
200
17
7
Leader
Thor Odinson
#2V80Q999
13 4 633
1 158
230
200
18
5
markosdale
#80RU2Y9GC
12 4 624
1 156
188
200
19
5
Elder
selborn
#PRPV9VLJ
12 4 589
1 147
116
200
20
4
Elder
wrlstef
#2VYYCQYV
12 4 561
1 140
78
40
21
3
Elder
Entei
#RPG22Y08
12 4 546
545
0
0
22 ☠️Roronoa Zoro☠
#8YP0UQPUQ
13 4 532
543
20
40
23
3
Co-leader
Dimutri
#2RQR0VQYJ
12 4 521
542
138
160
24
5
Elder
Ponyta
#2GUQPYYYY
12 4 503
540
20
40
25
1
Co-leader
Articuno
#Y8CYQ8C0
13 4 502
540
16
80
26
9
Elder
D. LUFFY ☠️
#8CJRJQQR
13 4 472
536
120
120
27
5
WarriorZ
#9009UYLJV
11 4 459
535
28
80
28
5
Elder
Mak the Pirate★
#PYUVL0Y
12 4 457
534
10
40
29
8
Elder
sartze
#882YJ0PVR
12 4 451
534
198
40
30
1
Elder
PM•Toni
#8YRYR2G8
12 4 448
533
82
200
31
3
Elder
meramve
#88QC2RVYQ
13 4 432
443
360
200
32
2
Elder
Kostas153
#RCPJJ82
12 4 413
441
28
120
33
1
Elder
ΡουσσοςΚ•
#9Y2LQY08J
12 4 413
441
136
144
34
7
Grepan12
#92JUYG8L
13 4 404
440
172
160
35
3
Elder
BuCaRoS
#2QUL0RCG9
12 4 367
436
196
160
36
5
Elder
Fairy
#C9LQC09P
12 4 351
435
30
40
37
4
Elder
Qui-Gon Jinn
#80JVCYCG8
12 4 330
433
60
160
38
3
Elder
komisjohn
#92Y89J8P
12 4 319
431
98
200
39
3
Elder
OtoM
#L8RJG8VJ
13 4 316
431
0
0
40
3
Elder
summericious
#YLRC8JG
13 4 264
426
384
200
41
3
JZ32
#R9QQCL
13 4 200
126
18
120
42
3
Elder
Dimi
#2JJ8Q2L0Q
13 4 057
121
162
120
43
3
Pikachu
#P22RQGPQ
11 4 049
121
0
0
44
3
Elder
herc
#22RQY0LQ8
12 4 020
120
60
160
45
3
Elder
Suicune
#YUCVUGQ9
12 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord