jetlag

#2JRJJU2

53 123

50 / 50

AKTIF CLAN WAR

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 123
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader SY
Phạm vi chiến tích 4 224 – 5 912
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 750
Elder 18
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Han™ 李增漢
#2V9VYVYR
13 5 912
2019-08-21 08:54:46
456
240
2 Co-leader
fritz
#P0P09GLY
13 5 855
2019-08-21 09:43:43
250
240
3
1
Elder
iyal
#28QJ2PJ9
12 5 658
2019-08-21 04:19:12
0
200
4
1
Leader
SY
#G8VRGR0Y
13 5 637
2019-08-21 09:45:09
256
200
5 Co-leader
DJ SODA
#9YV8VUP8
13 5 517
2019-08-21 10:10:17
868
320
6 Co-leader
Mr. Dave
#UQLVRCQU
13 5 460
2019-08-21 10:04:47
386
320
7 Co-leader
GULTOM
#8LQGCQV9
12 5 359
2019-08-21 07:01:13
38
80
8
1
Co-leader
DORAEMON
#2Q800G0YP
13 5 316
2019-08-21 10:06:11
298
320
9
1
Co-leader
boyking
#2UJLVJRG
12 5 305
2019-08-18 22:27:54
0
0
10
2
Co-leader
grandlivina
#8GCLGVL8
13 5 304
2019-08-21 04:49:25
180
240
11 Co-leader
kayneth
#9UQ0YQRR
13 5 279
2019-08-19 16:17:56
18
0
12
1
Co-leader
Wii
#2CYCJ08UL
12 5 258
2019-08-21 08:51:07
258
200
13
5
Co-leader
Happy Five
#922Q0RPCQ
12 5 241
2019-08-21 10:09:08
532
320
14
2
Elder
ClashWithSY
#RUGQJP09
12 5 240
2019-08-21 09:52:51
28
200
15
1
Elder
jpelupessy
#289U88V8
12 5 229
2019-08-21 09:31:17
46
160
16
2
Elder
<c2>MADARA<c2>
#YYJGYYU9
12 5 204
2019-08-21 05:44:16
50
200
17
2
Co-leader
ZUFAR
#Y80RJG9V
13 5 203
2019-08-20 10:31:10
306
200
18
1
rusuhh
#20CLCL09
12 5 200
2019-08-21 07:10:58
274
240
19
1
Co-leader
Mr. Z I E L
#PJG0Q0GR
12 5 169
2019-08-21 10:09:03
705
320
20
1
Elder
naufalanwarz
#2P2Y009PU
11 5 154
2019-08-21 10:14:39
134
160
21 Elder
voljim
#20CJYGGGL
12 5 121
2019-08-21 05:46:47
98
280
22 Co-leader
austin shamrock
#8U98G2U99
12 5 101
2019-08-21 09:08:16
352
240
23 Elder
ELiTe_CoMMaNdeR
#ULYP80V
12 5 100
2019-08-21 04:04:45
0
160
24 Co-leader
A i N
#UYGPCQLQ
13 5 080
2019-08-21 10:05:19
202
310
25 Elder
Apin-Kun
#G0GCGVVG
11 5 073
2019-08-21 08:23:24
20
80
26 Co-leader
ROY
#JCQYP9CC
13 5 067
2019-08-21 10:05:12
136
320
27 Co-leader
summer
#2VQLL2V2
13 5 048
2019-08-21 08:38:50
454
320
28 Elder
fishypushy
#RPL0VJQ9
12 5 036
2019-08-21 04:39:25
134
40
29
1
Nickatnye
#29RVR8Y8C
12 5 033
2019-08-21 09:50:07
40
120
30
1
Co-leader
Kakek Sugiono
#980VC0QC2
12 5 025
2019-08-21 10:05:10
364
320
31
5
Elder
maple
#9VULP0CL
12 5 020
2019-08-21 06:39:48
102
160
32
1
GOESDUR
#RG80CY8
12 5 019
2019-08-21 00:09:59
126
160
33
1
Co-leader
pentiumsix
#UPU2R08V
11 5 015
2019-08-21 05:28:56
30
0
34
1
Co-leader
nightstakers
#8VPGQQGG
13 5 009
2019-08-21 08:13:40
78
240
35
2
abi.k. 7
#2C9CCG9C0
10 5 000
2019-08-21 08:33:45
128
200
36
1
Co-leader
tekap beijing
#YGGVUCV2
10 4 982
2019-08-21 05:26:47
110
200
37
3
Elder
juna
#228U0J2C
11 4 965
2019-08-21 09:26:19
40
120
38 Elder
Stranger-Rabbit
#8PGYGR88R
10 4 915
2019-08-21 03:35:00
262
240
39 RoxX
#8RP9GULPR
10 4 913
2019-08-21 10:05:02
190
160
40 BoltZ
#9JUUVCUUP
10 4 910
2019-08-21 08:26:26
20
120
41 Elder
DJ SURA
#9YVRY8P8
12 4 877
2019-08-21 10:04:34
342
320
42 Elder
shoack 2
#20CCLCGY
10 4 861
2019-08-17 09:18:30
0
0
43 Crystalline
#Y8YUC00UJ
10 4 843
2019-08-21 08:57:17
34
240
44 Elder
Cowok Ganjen
#2JY2GR9CP
11 4 817
2019-08-21 07:05:36
0
40
45 Harcarne
#GJ20Y8C9
12 4 792
2019-08-19 11:11:58
0
0
46 Elder
W∆R♣LOCK
#Y8YC9G2C9
10 4 430
2019-08-17 10:31:36
0
0
47 ∆°ᴾᴺᴴʝʊʍɮɛ
#Y2G9R9JU2
9 4 406
2019-08-20 10:50:47
11
80
48 Elder
SIR.BEN
#9VJ0J8JLR
10 4 388
2019-08-16 10:26:09
0
0
49 Elder
Benji
#LCUP82LQ
12 4 360
2019-08-16 03:10:11
0
0
50 Rafael
#2JQJ200C0
11 4 224
2019-08-21 04:12:13
394
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord