Freiwild

#2JR2299G

46 619

45 / 50

AKTIVE Spieler! Wer am Sammeltag spielt MUSS auch den Kriegskampf spielen, sonst kick! cr-api.com. Viel Spass und Erfolg!

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 619
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader beach38
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 201
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 960
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ISwearSheWas16
#LVCCCUQ0
13 5 201
2019-12-05 23:18:14
466
480
2
1
Pi
#P8JPCC98
13 5 006
2019-12-06 05:41:44
488
440
3
1
Pipo
#2GCRY2JVQ
12 4 978
2019-12-06 04:27:23
266
240
4
9
Black Dawel
#2RU00PCYJ
11 4 920
2019-12-05 21:25:10
474
320
5
1
XxCrowlyxX
#2JPRY988
11 4 898
2019-12-05 20:19:16
110
0
6
3
Co-leader
Gaja
#80J88QG2
12 4 864
2019-12-06 05:55:28
706
440
7
3
Leader
beach38
#2GLLJUG0G
13 4 864
2019-12-06 04:54:19
486
520
8
13
Elder
basti1902
#2YG2C22J2
12 4 844
2019-12-06 04:14:25
234
270
9
4
Co-leader
Jax Sparrow
#8LCLU9G
13 4 827
2019-12-05 21:51:09
156
200
10
2
Elder
JeMaBaTi
#PC0VP0V8
12 4 827
2019-12-06 04:11:34
144
320
11
1
金钟罩
#88QP8JC28
12 4 823
2019-12-06 01:15:29
262
280
12
2
Elder
Luke 1
#29CC0VY0U
12 4 816
2019-12-06 05:28:17
636
360
13
6
Elder
BlackAngel
#R8JRYRP9
13 4 807
2019-12-06 05:50:19
435
490
14
3
BlackTonkaLP YT
#2PQVLVLCP
12 4 771
2019-12-06 03:19:50
142
360
15
3
Anonymous
#2GU2LG2L9
12 4 766
2019-12-05 19:00:08
11
0
16
2
Deji
#9JVUURQ2
13 4 740
2019-12-05 14:10:56
152
200
17
3
Elder
Zany
#2UG0UQP98
12 4 737
2019-12-06 05:35:08
254
120
18
1
Elder
luna
#80U2Y20PU
12 4 702
2019-12-05 10:10:31
78
200
19
4
Pascal
#2Q20CUJYU
12 4 689
2019-12-05 13:02:15
361
160
20
4
贵宾
#P90C20PVC
10 4 688
2019-12-06 00:00:53
174
320
21
1
santa
#PPVLR20Y
12 4 667
2019-12-06 05:57:12
274
240
22
5
sarius
#9YYVJJJ
11 4 661
2019-12-06 06:09:26
121
260
23 Vulcanos
#2VCRGQRGC
10 4 604
2019-12-05 21:52:22
472
320
24 hxzron.999wrld
#P0V8Y00C
11 4 596
2019-12-05 11:42:49
90
80
25 Kadouflage
#8RCQQ8L9L
12 4 554
2019-12-05 19:53:38
78
80
26 xXPini10tpmXx
#29GJUYYVU
11 4 553
2019-12-05 09:22:48
68
240
27 Elder
f1a5b7i
#YCYJ08PJ
11 4 528
2019-12-05 22:13:34
54
160
28
9
Willi2
#Q9C0L9RG
12 4 468
2019-12-05 15:34:01
60
40
29
1
DanielAqua
#2QY8V9GQJ
10 4 381
2019-12-05 14:41:53
140
120
30
1
l0rdtoni
#82LG0JQL
12 4 379
2019-12-05 00:29:14
92
120
31
1
Rafael2005
#9CPCJVG8
11 4 369
2019-12-05 11:11:00
30
0
32
1
justin
#R8JGL0GG
10 4 323
2019-12-05 18:57:07
76
120
33
1
Der king
#2U0YP28PR
10 4 120
2019-12-03 14:12:12
10
40
34
1
Du
#YPQP9P9RV
9 4 017
2019-12-05 18:10:00
84
100
35
1
Frodo
#8UQCVV0G
11 4 016
2019-12-04 20:34:45
104
120
36
5
AresDaNy
#L2QJJUUC
13 4 009
2019-12-06 00:49:51
64
40
37
6
Ghostrider
#2QRYURJ89
12 4 003
2019-12-05 13:41:01
0
0
38
3
☤IceEnergy☤
#R8YJP8JU
12 4 001
2019-11-29 18:03:29
0
0
39
3
neumann
#J0YJ8VC9
13 4 001
2019-11-28 15:17:27
0
0
40
2
Berkcan
#L2G2C09
12 4 001
2019-12-05 15:17:30
50
120
41
2
peter
#P9VLJRGY
11 4 001
2019-11-27 05:52:51
0
0
42
2
DerEchte
#Y8GVLJPC
12 4 001
2019-11-30 20:28:42
0
0
43
1
Samy354
#P0YG2RG9G
10 4 001
2019-12-01 16:09:03
0
0
44 Co-leader
Balen-Pro
#22QGP8LL
13 4 001
2019-11-27 12:35:19
0
0
45 GhostFelix
#9V28JJJP0
10 4 001
2019-11-29 22:03:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord