Gladiateurs II

#2JPJCQC8

51 537

49 / 50

Không có mô tả về hội

At war! 11 / 29 battles remaining! Ends: 2019-10-19 18:29:01
Remaining Left Trận thắng Crowns
king
#2QVVCGJP
4 18
(22)
33
(37–45)
ImperialGoblinz
#V0UGYRV
5 14
(19)
25
(30–40)
Gladiateurs II
#2JPJCQC8
11 13
(24)
23
(34–56)
BestClanEverPL™
#JRCRY
18 8
(26)
10
(28–64)
Friends
#8GVR9Y9C
15 7
(22)
11
(26–56)
Naughty Trận đấu Cards Collected
youssefbf 1 1120 2/3
king 1 892 2/3
arkam le roi 1 280 1/3
GasTon 0 1120 2/3
PakanDa 0 840 2/3
Amine 0 297 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
inzagator 0 1785
زمزوم 0 1785
berlingo 0 1680
kali 0 1487
www 0 1400
stiti 0 1189
najeh 0 1189
zied 0 1120
GasTon 0 1120 2/3
PakanDa 0 840 2/3
Amine 0 297 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
omar07 1 1785
Sofienpredator 1 1487
JUDOKA 1 1400
charger 1 1120
luka 1 840
Winners Trận đấu Cards Collected
yassine 1 1785
rioo 1 1680
azizba 1 1487
ryan ryan 1 1487
omar 1 1487
slyVoo 1 1189
▶▶YaSsInE◀◀ 1 1189
KICK-ASS 1 1189
bouali 1 1120
youssefbf 1 1120 2/3
king 1 892 2/3
√wassim√ 1 891
arkam le roi 1 280 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord