Gladiateurs II

#2JPJCQC8

51 549

44 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 549
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader stiti
Phạm vi chiến tích 3 698 – 5 646
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 240
Elder 8
Co-leaders 33
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
inzagator
#89VJUVYV0
13 5 646
2019-09-18 15:04:36
413
280
2
1
Co-leader
Sofienpredator
#2PQ8Y9V9C
13 5 627
2019-09-18 15:42:09
520
280
3
1
Co-leader
▶▶YaSsInE◀◀
#280VJ2PLC
13 5 558
2019-09-18 12:10:08
118
200
4
1
Co-leader
√wassim√
#8228PVY9R
13 5 528
2019-09-17 23:02:34
85
0
5 Co-leader
Amine
#80Q2UV0QQ
12 5 434
2019-09-18 07:58:42
204
160
6
2
Co-leader
SADDOUD
#VL208CG2
13 5 371
2019-09-18 14:19:14
143
0
7
1
Co-leader
zinga
#8Y9QP82PP
12 5 347
2019-09-18 14:59:49
180
0
8
1
Co-leader
omar07
#8G0CPG98Y
12 5 316
2019-09-18 11:34:31
152
200
9
1
Co-leader
زمزوم
#28P0QJPQG
12 5 297
2019-09-18 14:45:22
206
200
10
1
Elder
alaa
#CJV2RLJ0
12 5 276
2019-09-18 09:57:54
86
120
11
2
Co-leader
kali
#20Y8QVJCQ
12 5 246
2019-09-18 14:36:35
322
200
12
1
Co-leader
SlayerX
#QR29PVG0
12 5 245
2019-09-17 14:28:44
0
40
13
1
Leader
stiti
#2JCLVLUVP
13 5 241
2019-09-18 15:40:19
316
320
14
2
Co-leader
charger
#82C00U2GR
11 5 235
2019-09-17 18:49:46
0
80
15 Co-leader
berlingo
#2GGJVR8J9
11 5 188
2019-09-16 21:06:07
40
0
16
1
Co-leader
king
#828LJ0VLL
12 5 187
2019-09-18 14:13:32
78
200
17
1
Co-leader
www
#2U00UC0LY
11 5 182
2019-09-17 23:19:36
20
40
18
2
Co-leader
mikaren
#8JJ0VV99R
12 5 145
2019-09-18 12:37:36
48
120
19
1
Elder
Kraiem
#2L9CV2P9Q
12 5 129
2019-09-16 13:29:37
20
0
20
3
Elder
rioo
#8C2R0Q2UV
11 5 097
2019-09-18 15:03:43
0
0
21
2
Co-leader
ryan ryan
#8G80LG80J
12 5 097
2019-09-18 14:20:55
38
120
22
1
Co-leader
Abidovic
#2CULLU2CR
11 5 072
2019-09-15 21:17:46
0
0
23
1
Co-leader
KICK-ASS
#8UJ0GG8
11 5 070
2019-09-18 00:20:42
74
100
24
3
Elder
omar
#P0UCYCJUJ
10 5 026
2019-09-18 15:16:53
288
320
25
1
Co-leader
najeh
#2LJJJUL0R
12 5 020
2019-09-18 08:06:33
8
80
26
2
Co-leader
طارق ميليتار
#290Y2Y9LV
12 5 009
2019-09-15 19:04:11
0
0
27
2
Co-leader
zied
#8P9UV2LUC
12 4 995
2019-09-18 11:08:42
160
120
28
7
Co-leader
hamouch
#8JR2YV0V
11 4 979
2019-09-18 08:34:04
0
0
29
1
Co-leader
azizba
#8JG2GJC2U
12 4 964
2019-09-18 00:12:16
88
110
30 Co-leader
GasTon
#80QVC8LL2
10 4 945
2019-09-16 16:37:33
10
40
31
2
Elder
chikhaaaa
#PYCVR8C2Q
10 4 939
2019-09-18 11:04:38
49
120
32
1
kano
#YL22UPJY
11 4 936
2019-09-18 12:48:16
0
0
33
2
Co-leader
walid
#8YJ9YG99C
11 4 932
2019-09-18 15:40:53
154
160
34
2
Co-leader
DaGdaG
#2G8CL92JV
11 4 918
2019-09-12 19:47:44
0
0
35
1
Co-leader
laith
#8P90R0892
12 4 911
2019-09-10 19:11:58
0
0
36 Co-leader
youssefbf
#8UGVPL2QY
12 4 889
2019-09-17 11:55:26
8
30
37
1
Co-leader
oussama
#J28Y8G9L
11 4 880
2019-09-18 11:53:22
134
80
38
1
achraf
#CPPUY8V
11 4 863
2019-09-18 12:10:40
0
0
39 Elder
luka
#28GR90JQC
11 4 807
2019-09-18 02:28:03
0
0
40 Elder
PakanDa
#P9G0L9V9V
10 4 628
2019-09-18 11:18:07
130
200
41 Co-leader
Skander Obba
#2R9YYLQQY
12 4 475
2019-09-18 15:32:41
28
80
42 Co-leader
loop II
#8LCCPC0P
12 4 275
2019-08-19 14:00:56
0
0
43 Elder
Lucifer
#82QGG00Q9
12 4 266
2019-08-22 10:08:23
0
0
44 Đấu trường 12 Co-leader
JUDOKA
#9PURLPJYG
9 3 698
2019-09-18 15:40:30
120
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord