KÖLLE BARBAREN

#2JGQJULP

40 430

22 / 50

Nur aktive Mitglieder!!!CLANKRIEG Teilnahme erwünscht.Vor eurem finalkampf erstmal kriegsdeck mit clan üben viel Spaß Barbaren

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 430
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader STABIL
Phạm vi chiến tích 4 105 – 5 670
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 630
Elder 10
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
mero36
#2VPQ8LLLG
12 5 670
2019-07-20 17:56:51
180
320
2
1
Elder
T0B1
#8QJLU22CU
13 5 615
2019-07-20 15:59:46
718
0
3
1
Leader
STABIL
#QQPURG2Q
13 5 557
2019-07-20 20:15:49
464
440
4 Elder
king
#PJRRQJQ8
13 5 483
2019-07-20 17:38:25
700
470
5 önder
#PURGQVVL
12 5 402
2019-07-20 19:54:32
307
370
6 Elder
ogi
#2LQJQU9P2
12 5 290
2019-07-20 17:44:10
188
120
7
1
Elder
rinkeltink
#2V2RP2GQR
13 5 220
2019-07-20 13:45:34
178
320
8
1
Elder
WhiteVedo44
#80YRPV0L9
11 5 218
2019-07-20 18:02:56
242
410
9
2
Elder
0din52
#C8J09UV
12 5 201
2019-07-20 18:37:10
106
0
10 Ottomann
#9UUG0PG8L
11 5 167
2019-07-20 19:46:23
92
360
11
9
Jarhead
#P0UC8J2GV
11 5 143
2019-07-20 20:36:06
78
590
12 togo
#Y2P8UG09
12 5 134
2019-07-20 17:10:29
208
320
13
2
Baudidii
#2U2PQ28CY
12 5 125
2019-07-20 19:25:57
80
190
14
1
Co-leader
denoboss
#829Q9CCPG
12 5 120
2019-07-20 19:36:53
298
280
15
1
Elder
Bordobereli
#98CVUGRJ2
12 5 108
2019-07-20 14:18:33
356
80
16
1
Elder
iMPacTxPr0
#U9UGLYL
12 4 991
2019-07-20 14:02:34
0
0
17
1
Elder
danger
#2J99R2RJY
13 4 951
2019-07-15 12:45:23
10
0
18
1
Co-leader
CeKo_JaCkSoN
#JC20U282
13 4 823
2019-07-01 01:22:43
0
0
19
1
r0h4n
#22GLJUC0
12 4 810
2019-07-19 18:13:08
0
0
20
1
Elder
volkan
#89QLG9VL
12 4 788
2019-07-20 18:59:29
355
320
21 ArabAli
#8Y0PQJ98V
12 4 462
2019-07-14 10:59:37
0
0
22 toni
#YLV80PJQ
12 4 105
2019-06-23 13:36:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord