HEINEKEN

#2J8C0CPV

32 393

27 / 50

Bienvenidos al clan ** torneos cada primer domingo de mes **donen y aporten para el cofre del clan** y sobre todo respeto 👑

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 32 393
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Yury
Phạm vi chiến tích 1 128 – 4 842
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 660
Elder 3
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
clas rol
#P9CRLPJ88
12 4 842
2019-12-07 17:36:52
142
137
2 Co-leader
puxle
#2U8P2Y2CR
10 4 699
2019-12-07 21:05:10
198
100
3 Co-leader
Aureliano
#Y99LG9Y2U
9 4 452
2019-12-08 02:21:48
26
151
4 Elder
konigbr
#Y8YRLVP89
9 4 371
2019-12-07 20:20:08
102
74
5 Elder
Pelado
#802CQVRJ
11 4 343
2019-12-06 03:59:13
0
30
6 Co-leader
Victor_Japah
#8Y0UPRU9C
10 4 307
2019-12-07 20:02:39
0
0
7 Co-leader
Fercho...!!!
#822PQQJ
11 4 009
2019-10-09 17:03:57
0
0
8 AlfreDiK
#PLVYV0PJJ
10 4 008
2019-12-07 08:58:08
64
0
9 Co-leader
gran jefe
#8PVYY2PQY
9 4 008
2019-11-03 22:45:34
0
0
10 BRIAN
#CUJJVQR2
12 4 006
2019-11-01 00:25:52
0
0
11 Leader
Yury
#GGVQC998
10 4 006
2019-12-06 03:39:13
0
0
12 Elder
hans
#V2CU9L9R
12 4 003
2019-07-11 00:42:03
0
0
13 агент 228
#2RLGLLVGC
10 4 001
2019-11-16 13:47:24
0
0
14 Đấu trường 12 Co-leader
Dead pøøl
#9JLGYRL9R
9 3 784
2019-12-06 12:06:35
0
30
15 Đấu trường 12 Co-leader
♡kim jho-onny♡》
#9JCGJ228C
9 3 683
2019-03-22 11:24:35
0
0
16 Đấu trường 12 BOSS
#99L82U890
9 3 662
2019-12-08 06:26:14
47
54
17 Đấu trường 11 Co-leader
samuray
#8R88V92JQ
10 3 604
2018-06-19 18:56:10
0
0
18 Đấu trường 11 Co-leader
dejate ganar
#22RQ8J9JV
10 3 324
2019-10-27 20:00:41
0
0
19 Đấu trường 10 Co-leader
Franz Tu Papi
#9CP28YCRR
8 3 136
2018-10-01 22:38:56
0
0
20 Đấu trường 9 Co-leader
demon
#PYLPPRLYR
8 2 941
2018-11-12 23:05:28
0
0
21 Đấu trường 9 Co-leader
samuray
#2VQCPR0JY
9 2 735
2017-08-16 13:10:14
0
0
22 Đấu trường 9 Co-leader
CAPEMO 21
#9U0GVPC20
8 2 714
2019-06-22 14:14:01
0
0
23 Đấu trường 8 ᬊᬁꙌ᧐᥉戀
#L0YCPG0YP
7 2 573
2019-12-08 05:33:13
45
76
24 Đấu trường 8 Co-leader
N.O.V.A.
#2RJCGYUY8
9 2 524
2018-03-07 18:03:08
0
0
25 Đấu trường 7 Co-leader
neo
#2VPR0P8LU
8 2 091
2018-02-07 22:46:46
0
0
26 Đấu trường 5 Co-leader
el hampA
#9RCCLVRUU
8 1 601
2018-08-05 23:48:47
0
0
27 Đấu trường 4 GABRIEL
#Y9YCV8GQL
6 1 128
2019-11-22 02:09:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord