Washi

#2J0YGP20

49 403

38 / 50

Ser activos diariamente y apoyar al grupo en las guerras de clanes, con sus correspondientes donaciones para hacer el clan mejor

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 403
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader L I T O
Phạm vi chiến tích 4 181 – 5 542
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 600
Elder 5
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
chaniyo
#C8CQCP80
13 5 542
2019-10-18 07:39:52
242
320
2 Co-leader
jos
#JCCU9UCQ
13 5 522
2019-10-18 08:34:32
1412
520
3 Co-leader
daniiguana
#2CJGQ8RYY
13 5 414
2019-10-18 08:39:56
602
520
4 Co-leader
Aragorn
#8YVC9UQGC
13 5 372
2019-10-18 07:20:23
646
480
5
3
Elder
offside
#2R089P9R0
13 5 333
2019-10-18 07:50:44
311
290
6 pcp
#YPU922LJ
13 5 313
2019-10-18 05:59:16
217
320
7
2
Co-leader
Postu-San
#89LQQ8V99
13 5 295
2019-10-18 08:09:34
842
410
8
1
Co-leader
AdrianMontes
#2QVVRJJQ
13 5 295
2019-10-18 08:35:37
586
480
9 Co-leader
Porrita-san
#99URPG88R
12 5 275
2019-10-18 08:30:12
794
440
10
2
Co-leader
Becker171
#9PQJ8VJRY
12 5 242
2019-10-18 07:14:21
256
360
11 Co-leader
Rahul
#2CGLU9R2
13 5 234
2019-10-18 02:11:07
820
400
12
2
Suidel
#2RQGL0QU
13 5 228
2019-10-18 07:13:07
446
360
13
1
Kejeyo
#28CVRQUP8
13 5 210
2019-10-18 04:38:46
208
360
14
1
Co-leader
kraneviter
#PU2GPCLV
13 5 202
2019-10-18 06:42:58
354
480
15
3
Moiy 1
#89QJ08GRC
12 5 200
2019-10-18 06:43:40
198
440
16
1
Co-leader
neane
#L2JQQRVC
13 5 136
2019-10-17 10:55:04
28
80
17 Danirrex222
#CYLPCV0U
12 5 105
2019-10-18 06:44:14
268
520
18
2
Elder
cotrito
#2LVQUGRG0
12 5 088
2019-10-18 05:27:55
238
320
19 Elder
carliño
#Y0Q08Y8Y
12 5 067
2019-10-17 04:59:24
336
280
20 ☆MAHDI☆
#92UGYVR2V
11 5 067
2019-10-18 07:39:53
534
440
21 Co-leader
carrascox6
#2YYYYRRPY
12 5 058
2019-10-18 00:07:30
148
320
22 JEFERSON
#98R9UC9P0
12 5 057
2019-10-18 03:34:04
244
480
23
3
luiggi
#RJJJ2JYR
12 5 048
2019-10-18 04:01:38
300
480
24
3
<c5> \helio☺/
#29RLCQPQ
12 5 043
2019-10-17 22:10:44
436
400
25
2
jnk
#28QGY9R00
13 5 037
2019-10-17 21:19:03
182
200
26
1
Co-leader
juanca
#8GGJLGVYP
13 5 031
2019-10-18 08:36:39
444
200
27
3
Co-leader
Jos Badook
#2RGGJRV8
13 5 029
2019-10-18 00:26:40
246
320
28
1
Elzhar
#ULJVJ9L
13 5 002
2019-10-17 07:25:55
124
160
29
1
nicorubsal
#280PJVCR
10 4 989
2019-10-18 04:03:55
258
480
30
1
carlos
#2GGY2ULR9
12 4 927
2019-10-15 10:43:56
40
40
31
1
Evans
#GLRV8QV
12 4 906
2019-10-15 04:25:56
10
40
32
1
Elder
monoman
#U8R988JC
12 4 901
2019-10-18 08:44:59
226
440
33
2
Leader
L I T O
#89GUV0LUV
13 4 812
2019-10-18 07:52:01
200
440
34 Elder
Adriian☠️
#PLQ8JYPL
12 4 809
2019-10-18 08:40:43
178
500
35
1
Jaime 21
#88GQL8PU
12 4 796
2019-10-18 08:15:28
182
320
36
2
Not pablo
#PQLVJ9CGG
9 4 335
2019-10-18 07:37:39
560
400
37 Shane Walsh
#928C8P80J
11 4 317
2019-10-16 13:14:17
0
0
38
1
Vare73
#8GV2JQYQY
11 4 181
2019-10-18 07:08:04
134
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord