aba pagum 2

#2J08QV0Y

51 840

50 / 50

קלאן בוגר לאבות הפגומים - ולאילו שבדרך. אין כניסה לילדים ולקינגים. השתתפות בלפחות וור בשבוע חובה. cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 840
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader oranyum
Phạm vi chiến tích 4 631 – 5 598
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 898
Elder 15
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
אבאפלצת
#UPPRCJRL
13 5 598
2019-12-12 23:26:40
516
280
2
1
Elder
xhyni
#89QGR0PP0
13 5 454
2019-12-13 01:13:23
542
280
3
1
Elder
BigA
#2U8CCL9UY
13 5 377
2019-12-13 01:28:10
818
450
4
1
mj
#8C28C899C
12 5 329
2019-12-12 20:07:32
28
0
5
1
Elder
captain bob
#2GJG2GJ8V
13 5 233
2019-12-12 19:09:42
503
440
6
4
Elder
ilcpa
#8PP0JLU09
13 5 231
2019-12-12 19:29:18
385
320
7
22
Co-leader
ר.ב.י.מ
#2YYGPRGGV
13 5 227
2019-12-12 20:48:09
238
40
8 Elder
Melz
#28LQQUVRC
13 5 190
2019-12-12 21:46:29
320
480
9
2
Elder
Golan
#UYUCLJJ
13 5 190
2019-12-11 20:07:29
20
160
10
3
Liran
#8GCVL2R9
13 5 186
2019-12-12 21:07:24
93
280
11
1
Boubi
#2PJ8JGLJ
13 5 183
2019-12-12 18:28:44
699
400
12
5
Dr sg
#890PQ0URP
12 5 179
2019-12-12 19:46:30
92
0
13 Co-leader
ohad
#2CQLL0U0U
13 5 177
2019-12-12 21:46:56
276
310
14
9
Elder
Mihano
#88V9Q2P8
13 5 171
2019-12-12 19:11:55
358
340
15
3
Elder
bar x
#YQ2U9098
12 5 165
2019-12-12 23:41:18
290
400
16
3
jetcat
#9VLVG02G2
11 5 156
2019-12-13 00:42:49
110
352
17
3
Elder
meir
#2QR0RPUUQ
12 5 142
2019-12-12 21:15:51
124
200
18
2
the wizard
#LGJ8LR08
13 5 140
2019-12-12 20:30:02
180
360
19
10
destro
#2U9VUVR0U
12 5 139
2019-12-13 00:41:37
120
380
20
11
yuval
#C8CQJ8LL
12 5 121
2019-12-12 21:10:03
182
280
21
4
moshe
#989UQY9C0
12 5 119
2019-12-12 16:28:53
108
200
22
7
Co-leader
nolex
#2PLLQY2CC
13 5 116
2019-12-12 10:30:30
352
280
23
3
Elder
sutliman
#G09J8YJG
12 5 082
2019-12-12 15:57:43
391
320
24
3
aspiro
#9YLCLP09
12 5 079
2019-12-12 18:55:25
242
240
25
2
Zhask °
#P9GRRLPUV
11 5 077
2019-12-13 01:08:04
172
256
26
2
Elder
Yogimajster
#Y0CYULLU
13 5 066
2019-12-11 10:42:47
56
80
27 The other One
#2J0R9UGYY
12 5 023
2019-12-12 19:16:12
200
280
28 Leader
oranyum
#2VGPLJ0GU
13 5 011
2019-12-12 17:26:53
182
280
29
7
Co-leader
Sef
#2J0Q8QUJ9
12 5 005
2019-12-12 18:58:00
348
200
30
2
Elder
ForClanChest
#2QVV982RL
12 5 003
2019-12-12 19:16:43
202
280
31
2
Dr.LsD
#PQ8UJUVG2
11 4 998
2019-12-12 21:34:10
608
420
32
2
nOname
#8GPC209Y
13 4 994
2019-12-12 18:06:13
276
440
33
1
Andrew
#88QGYJUV
13 4 988
2019-12-12 18:24:12
187
360
34
8
Elay
#829L2P0Q
12 4 969
2019-12-12 23:24:42
144
40
35 "israman"
#2PPLLC0GJ
11 4 954
2019-12-12 20:30:29
216
320
36
3
Dolev
#90C92R8CU
11 4 945
2019-12-12 09:32:37
148
240
37
1
Netanel
#8JYYJYG0J
13 4 932
2019-12-12 23:54:11
856
400
38
1
Co-leader
romek
#2CLRLPY9V
13 4 927
2019-12-12 21:11:35
350
330
39
1
Elder
The one
#R0YPUJCR
12 4 925
2019-12-12 21:56:18
128
240
40 ofaofa
#2L9J92UGJ
11 4 909
2019-12-12 20:14:45
46
80
41 rossonero
#R8UQC2QL
13 4 904
2019-12-12 21:47:42
138
240
42 savage
#8RYYV80VJ
11 4 902
2019-12-12 22:28:11
56
0
43 Elder
ART RM
#9LJ9RUQR
12 4 896
2019-12-12 20:00:36
10
40
44 Co-leader
thelbazon
#PQQRYQV8
13 4 892
2019-12-05 21:02:52
0
0
45 Big M
#9GLVPL2Y
13 4 885
2019-12-11 23:10:09
38
0
46 BalasOwn
#RGC0P0G
13 4 788
2019-12-12 22:15:00
138
140
47 nadav
#9P0RLQYY
12 4 707
2019-12-13 01:03:05
164
40
48 Co-leader
danielfed
#2UVLR0V2Y
13 4 678
2019-12-07 21:40:36
0
0
49 omer
#JL9Q8P2P
12 4 676
2019-12-12 18:36:15
218
280
50 DeJaVu
#292VJJ02R
11 4 631
2019-12-12 18:36:49
30
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord