dilugang

#2GYU2QQL

46 791

41 / 50

BENVENUTI IN DILUGANG‼️ CLAN ITALIANO🇮🇹 ACCADEMIA DILUGANG 2.0‼️ RISPETTO X TUTTI‼️ PAURA DI NESSUNO‼️‼️TOP CLAN👊👊👊

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 791
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ⚡️LUKE⚡️™️
Phạm vi chiến tích 4 301 – 5 354
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 178
Elder 12
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
⚡️LUKE⚡️™️
#2PPGYGQCY
13 5 354
2 677
1085
680
2 Co-leader
Lorevax
#U99UQP9
13 5 131
2 565
1026
680
3 Co-leader
Francesco
#Q9R8V0QL
13 5 008
2 504
420
440
4 Co-leader
marco :)
#22L9RU98
13 4 948
2 474
336
440
5 Elder
Dusky
#CYLRLRY
13 4 929
2 464
781
600
6 Co-leader
GABRO
#9PPVQYQL
12 4 917
2 458
636
560
7 Co-leader
Bomber
#2YURCRGQ9
13 4 897
2 448
844
680
8
3
Co-leader
ARIANS
#2VL0GCQYG
13 4 884
2 442
1262
760
9
1
Elder
tfazzumazz
#YYQQVJVY
12 4 871
2 435
470
640
10
1
Co-leader
Jek D luffy
#28Y0QR008
13 4 862
2 431
936
560
11
1
Elder
CptLibeccio
#2LQCL9G89
13 4 767
1 191
208
760
12
1
maffe
#Y0VRRG2L
12 4 759
1 189
214
280
13
1
Elder
Cighi95
#UV2JQ2G
13 4 752
1 188
746
620
14
1
Co-leader
Griffith
#C98RLYQR
13 4 749
1 187
218
520
15
3
Svenz
#2LU2UCQC
13 4 741
1 185
242
350
16
6
(*_*)ALE(*_*)
#808C0RUG
13 4 736
1 184
1178
680
17
1
Co-leader
Weale
#P8RYQYJY
13 4 736
1 184
126
400
18
1
Co-leader
Fulmine
#2QQ0UGQ0Q
13 4 731
1 182
1380
720
19 Co-leader
Abbadon
#9C9JGUVP
13 4 704
1 176
474
400
20 Co-leader
Gregory House
#LJ80J80J
12 4 702
1 175
486
560
21 Elder
Ale.Rio
#99GLCQ9U
12 4 701
564
134
0
22 Elder
jack
#VC920L0
13 4 691
562
102
400
23 Co-leader
mimmo
#PR8PCUUJ
13 4 675
561
950
688
24
1
Co-leader
Sofii2406
#2JUR99JY9
12 4 640
556
269
480
25
1
Co-leader
NIC
#Y0CVJ8L
12 4 612
553
642
670
26 Elder
Noctis
#YJRCLV99
13 4 595
551
58
360
27 Elder
Pepi
#RR2JY2QR
12 4 586
550
416
680
28
2
Elder
giuse_14
#28YGPLPP2
12 4 510
541
162
360
29
2
Co-leader
devastatore
#PYVYJUUG
12 4 497
539
260
500
30
1
Co-leader
Lem V
#2CYPUVJ8P
12 4 486
538
192
480
31
1
Elder
Hulk
#8RUP8VULP
12 4 471
447
530
560
32
1
Alessandro™
#28U8R0PV2
12 4 465
446
140
320
33
1
Co-leader
Kaylon
#290VPQQJQ
13 4 464
446
659
600
34
1
Deem
#2LLU2RC2V
12 4 463
446
0
0
35
7
Elder
ZERZERI
#2VQL9CP2
12 4 458
445
488
590
36 WithoutLegend
#22QY9GRV
13 4 398
439
38
80
37 Co-leader
UnderDog
#9R0CYV2R
13 4 396
439
0
0
38 alessandro
#20PQRJ8CJ
12 4 377
437
0
0
39 Co-leader
D3V14T0
#20QPVQYPU
13 4 338
433
0
0
40
1
Co-leader
musiciccia
#289YGG0UL
13 4 303
430
488
480
41
1
Elder
Igor Fc
#8PCUC9CJ2
12 4 301
129
116
240

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord