شيوخ تونس

#2GYP89

53 607

48 / 50

شيوخ تونس رغم الداء والأعداء والطحَانة!. 4000+ illi me yal3ebch fil guerre sera exclu

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 607
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader شيخ روحو
Phạm vi chiến tích 4 645 – 5 786
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 750
Elder 5
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
zied
#89C2R8CV
13 5 786
2019-07-21 00:11:04
1373
640
2
1
Co-leader
الشيخ حمة
#9YPYQP
13 5 727
2019-07-20 21:52:19
700
320
3
2
Co-leader
hamma
#Y29R2U9C
12 5 692
2019-07-20 19:26:45
486
480
4
3
Co-leader
hous
#RGPGLG2U
13 5 642
2019-07-20 23:38:24
535
320
5
1
Co-leader
saber
#8LGJRVRU
13 5 623
2019-07-20 19:57:23
330
400
6 Co-leader
The Doctor
#GC0G99L8
12 5 619
2019-07-20 22:57:32
816
520
7
1
bombom
#2JJJGQUY
13 5 603
2019-07-21 02:35:29
475
480
8
3
Leader
شيخ روحو
#2Q889J2U
13 5 602
2019-07-20 23:26:25
600
400
9
1
Co-leader
momo
#RULPLQR
13 5 482
2019-07-20 22:40:37
221
240
10
1
Elder
zied
#80CY282VU
13 5 472
2019-07-21 01:36:21
1138
640
11 hamdi
#2RPL9JC8
12 5 437
2019-07-20 23:48:40
146
280
12 Elder
djo
#8900G9CGR
13 5 386
2019-07-21 04:21:08
1446
640
13
5
Elder
salah
#P0G9G0JL8
11 5 364
2019-07-20 23:28:04
641
730
14
1
¥٠حقار٠¥
#88G9CRYRC
12 5 351
2019-07-20 18:42:10
40
40
15
1
Elder
kyranis
#U9LGUY28
13 5 296
2019-07-21 01:57:58
466
360
16
1
Hamdy
#2YY9GJ9VU
12 5 257
2019-07-20 21:14:38
228
320
17 sarhane
#R988GRQP
11 5 218
2019-07-20 10:58:07
0
80
18
2
bilel ayari
#9PQUQR00R
10 5 211
2019-07-20 21:15:39
106
320
19
2
N.FAOUEZ
#809PYYJL8
11 5 175
2019-07-20 22:24:58
370
640
20 hammadi
#98PYQYVUQ
11 5 167
2019-07-20 17:32:40
352
430
21
6
adib$$
#9YJG28UQY
11 5 142
2019-07-21 03:46:25
350
320
22
15
ayoubi
#209JL29PJ
12 5 140
2019-07-21 01:46:04
144
120
23
1
→→→♣HunTeR♣←←←
#82VJPUURQ
11 5 131
2019-07-21 00:15:30
402
280
24
5
Metalika
#8L29CQRCQ
11 5 106
2019-07-20 22:36:57
402
360
25
5
bouhmid
#PLU0YCQJL
11 5 103
2019-07-21 01:17:43
420
400
26
3
mohamed
#9G8R08YG0
10 5 099
2019-07-21 00:37:44
276
480
27
1
Țhe ĐeMøŅ ÀzMý
#8JLLC0GC9
11 5 091
2019-07-20 15:59:17
28
200
28
4
Neu
#89QLJQ28C
11 5 090
2019-07-20 21:20:49
98
200
29
1
aymen
#20YRCVVR
12 5 072
2019-07-20 15:04:13
0
0
30
1
Elder
pazo
#QU9Y2Y2R
12 5 070
2019-07-18 08:20:26
342
240
31
7
arbaken
#P8PCLJ9UL
10 5 063
2019-07-20 19:58:21
354
400
32
3
khayri+abdo
#Q0VYC2YU
11 5 041
2019-07-20 22:41:32
130
0
33
1
الشيخ الهامل
#8LY8L2JYP
11 5 037
2019-07-21 01:11:34
775
680
34
9
achraf007
#9G09JUG8L
11 5 037
2019-07-20 22:13:49
30
360
35
4
فارس الضلام "(
#9LLLC2V2
11 5 016
2019-07-21 03:20:18
205
240
36
3
pyl
#2GLJ28G8L
12 5 012
2019-07-20 10:22:05
424
440
37
3
NM
#8R2QRVGP2
11 5 006
2019-07-20 15:08:09
196
320
38
2
Co-leader
bedda
#RG8299PY
12 5 002
2019-07-20 22:36:32
152
240
39 hachem
#P29LLR8Y9
10 4 956
2019-07-20 22:13:22
20
320
40
8
TotemTn
#90V9R9QP8
11 4 956
2019-07-20 23:01:06
48
40
41 [email protected]@007 *€¥₩
#PG0J2R8PQ
10 4 908
2019-07-21 01:11:47
98
440
42 marwen
#80CJQ0YPQ
12 4 851
2019-07-20 19:10:20
86
80
43 √FãdÿKhouini√
#P0CVUP98P
10 4 838
2019-07-20 23:16:59
0
40
44
2
doudou
#90L2QJLRQ
11 4 824
2019-07-18 12:47:34
74
80
45
1
yassine
#90JJC2U99
10 4 783
2019-07-20 23:11:12
176
480
46
1
rami blg
#8G90LL8P8
10 4 752
2019-07-20 22:42:06
76
440
47 Nikolaus
#YV0QU2QJ
10 4 748
2019-07-21 00:54:10
0
0
48 the wolf❤
#9J9CJJ8L0
10 4 645
2019-07-20 20:15:41
102
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord