DIAMOND CATS

#2GVC2LY0

51 319

46 / 50

ADULTE ONLY🔞RESPECT ET DONS--GDC OBLiGATOiRE.(ON RECRUTE JOUEURS ACTIFS💐💐💐💐

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 319
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader DELL613↩
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 865
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 051
Elder 21
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
SIFOU
#899L2LRPG
13 5 865
2019-10-20 19:32:11
1534
784
2
1
Leader
DELL613↩
#YRU090JU
13 5 471
2019-10-20 18:08:31
526
560
3
1
Co-leader
aimar
#98PP0LU28
13 5 388
2019-10-20 19:54:59
2105
840
4
4
Elder
KILLER BY TRUST
#2VG2QRJ2L
13 5 329
2019-10-20 19:49:55
564
510
5
1
Elder
zingaaaaa
#29G8URPGU
12 5 324
2019-10-20 17:32:27
220
240
6
1
Elder
Ëstärö$$ã
#80YGUC2Q9
12 5 311
2019-10-17 20:02:34
192
240
7
3
Elder
oUTeR hEAvEn
#9YV2UQPUU
12 5 305
2019-10-20 18:06:46
302
440
8
3
Elder
dragon barhouch
#9008U8JJ0
12 5 304
2019-10-20 17:55:34
1006
740
9
3
Elder
bounvouda
#8GJ20QPRC
12 5 300
2019-10-20 20:05:21
471
384
10
1
Elder
rabah
#22VRPCU8C
13 5 249
2019-10-19 13:55:27
343
320
11 Elder
sword.7
#8YL0C9GG
11 5 237
2019-10-20 17:24:24
36
360
12
3
Co-leader
Stark
#88UYC2YGC
12 5 200
2019-10-20 17:30:53
730
560
13 zerdi
#PUC2GPJR
11 5 189
2019-10-20 17:22:06
96
80
14 bazzou
#8C28C8PGC
12 5 189
2019-10-20 20:02:53
670
393
15
3
Elder
aminouvic
#9L98YU8P0
12 5 185
2019-10-20 18:12:16
368
480
16
3
Elder
Rhaegar SAM
#8YQPRPJPL
11 5 175
2019-10-20 17:25:10
181
480
17 P_E_K_K_A
#2QLCVCY08
12 5 133
2019-10-14 14:50:48
0
40
18 gribi
#8JJQRVRVG
12 5 104
2019-10-20 19:30:15
118
80
19 yayouth
#8J8UVPC20
12 5 094
2019-10-20 20:10:16
48
80
20
4
E=MC²
#29RRJVP8
12 5 092
2019-10-20 11:57:15
341
510
21
3
Elder
ROI DE LA NUIT
#8Q9V0RJLC
12 5 092
2019-10-18 14:20:54
116
240
22
4
Elder
Gooner
#8L2U92JUR
12 5 047
2019-10-20 16:17:05
36
40
23
3
Elder
md elhadi
#90VLURJVC
12 5 043
2019-10-20 16:00:22
366
520
24
2
Co-leader
ChaBo
#8YQ8CGQP2
12 5 040
2019-10-20 14:15:29
719
600
25
4
Nirvana
#29YVR8288
11 4 970
2019-10-20 20:06:36
298
520
26
2
mido
#8GVGCYUQU
10 4 969
2019-10-20 20:11:09
78
160
27
2
phares phor
#8P9VJU0UY
12 4 962
2019-10-20 19:58:36
274
360
28
1
Elder
aminos
#98LVG0GU9
12 4 955
2019-10-19 15:58:15
498
400
29
6
Stefano Boles
#800PUC8GQ
11 4 944
2019-10-20 15:14:33
205
360
30
2
AcRo
#P2UY80YYP
11 4 931
2019-10-20 17:25:54
58
150
31
1
ghilas zd
#90LJV9UVL
11 4 926
2019-10-20 11:15:23
54
200
32
1
Elder
brunin
#8G8R929CP
11 4 918
2019-10-20 10:59:19
34
240
33 Elder
REGNAdiR
#2U889PGCU
12 4 915
2019-10-20 15:18:57
384
360
34
9
Elder
ishak
#9VYPG20UV
12 4 889
2019-10-20 15:46:55
286
520
35
3
Golem
#2CQ8LV2J2
12 4 855
2019-10-20 18:59:32
279
440
36 nk
#90JVVRLLV
11 4 800
2019-10-20 13:15:29
10
80
37
3
ABDO USMA
#PQ92C2GLP
9 4 725
2019-10-20 16:55:13
72
80
38
3
Co-leader
venom
#29LYRJCCC
12 4 688
2019-10-12 22:36:33
0
0
39
2
Alilou
#8G9URJR8C
10 4 635
2019-10-19 15:25:41
0
40
40
2
grizzly
#RQGVYGPU
12 4 617
2019-10-20 18:50:22
424
430
41
2
Elder
GHOST MAN
#9CYLRVRYG
11 4 051
2019-10-20 17:03:02
619
520
42
2
Elder
chems eddine
#8QVUGQG82
12 4 001
2019-09-24 13:55:16
0
0
43
2
Co-leader
Chero
#2R0CJ2QP8
12 4 001
2019-10-05 23:29:58
0
0
44
2
Elder
wolf
#8GCYP9Q98
11 4 001
2019-09-15 14:33:18
0
0
45
2
Elder
Ocelot
#92LQPPJP0
11 4 001
2019-10-06 23:33:39
0
0
46
2
sOpHiyA
#9J2C8LUUP
10 4 001
2019-10-05 23:31:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord