Booth Knights

#2GUUU9G

49 214

47 / 50

300 donations a week for elder, participate in every clan war and have fun and work together as a team to get number 1

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 214
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader ryan
Phạm vi chiến tích 3 668 – 5 703
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 284
Elder 14
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
ryan
#8GG0VPUC
13 5 703
2019-08-22 05:52:22
266
280
2
1
Co-leader
ian rock
#8GVG8J82J
13 5 674
2019-08-22 07:02:21
420
320
3
1
Co-leader
MoChi***
#9LYC0R28
12 5 334
2019-08-22 04:16:05
168
200
4
1
Co-leader
Pancho
#PYCYC9V0
13 5 268
2019-08-22 07:06:14
497
400
5 Co-leader
Ciaran
#PG2VGPJR
12 5 265
2019-08-22 06:46:59
164
210
6 Co-leader
crysty/ian
#90UL9LJVU
11 5 233
2019-08-22 02:43:20
68
280
7 Elder
BillzyBoii
#QYLYR0PL
12 5 179
2019-08-21 16:40:21
30
40
8 Elder
Ronoc21
#2VYR0YJR
11 5 162
2019-08-21 22:59:31
98
120
9 picu
#9YCP9L8Y0
10 5 086
2019-08-22 06:34:07
59
280
10
1
Elder
Andy the Best
#P9YR8LQL
12 5 070
2019-08-22 05:44:09
50
64
11
1
Co-leader
derbyfanjono
#9G29P828
12 4 993
2019-08-22 05:41:15
322
320
12
3
Elder
XIFORDY
#LQL080CP
11 4 993
2019-08-21 22:49:48
166
120
13
3
Elder
watto
#PLPYPLVYP
11 4 981
2019-08-22 05:17:31
297
40
14
1
Elder
MeDoO
#8P820G8Y
11 4 970
2019-08-22 04:21:11
264
240
15
1
Elder
Hasan
#2LPCV8JUL
12 4 950
2019-08-22 01:49:50
156
320
16
2
wilberforcekin
#PQL02LGRJ
10 4 937
2019-08-21 22:42:50
186
200
17
1
Elder
junior
#229VRLRCP
12 4 922
2019-08-21 20:53:14
256
240
18
1
Elder
Don Flash
#CPLLYRJV
12 4 872
2019-08-22 02:18:45
16
40
19 Mark
#2PLJGJY2
12 4 746
2019-08-21 22:03:58
100
80
20 Rapid
#2CJ0RUQJ
11 4 746
2019-08-21 14:49:55
48
120
21 deadeye
#P2YV8LUQ
11 4 681
2019-08-16 14:16:06
0
0
22 aleksthegreat
#UPGUGC8P
11 4 612
2019-08-21 21:11:43
96
120
23 jaylee
#PR2GUY02Q
9 4 610
2019-08-21 18:42:34
50
0
24 TheMopedRider
#2VPLC0R0
10 4 578
2019-08-19 18:54:37
0
0
25
2
Elder
theboss2001
#LVJVRLYL
11 4 528
2019-08-21 23:16:20
64
240
26
2
Co-leader
polio
#9C92LJ0Q2
12 4 513
2019-08-22 02:19:12
356
240
27
2
borek77
#2RQ2GYJ98
12 4 485
2019-08-21 16:46:50
0
80
28
3
TAZ
#2Y888L8LJ
11 4 426
2019-08-15 11:20:16
0
0
29
3
duff
#Y8YUV0RJ
11 4 421
2019-08-19 18:29:50
0
0
30 BoothKnighter69
#9VRLP9QYJ
8 4 418
2019-08-21 17:00:07
20
0
31
2
guffman
#QLPUVY2
10 4 400
2019-08-22 02:45:28
40
0
32
2
Elder
ryan
#9LQY8GP09
10 4 385
2019-08-21 08:59:01
178
170
33
2
boss baby 123
#20L2LJRYQ
12 4 377
2019-08-18 14:52:22
0
0
34
2
House Stark
#9QP2UY98Y
11 4 290
2019-07-23 07:58:24
0
0
35
2
Co-leader
tudo
#8J02QUYQR
12 4 257
2019-08-21 16:52:04
357
240
36
2
Co-leader
Tigger
#Q0QU902
12 4 196
2019-07-10 19:07:43
0
0
37
2
vinigod
#8CRG8G0G0
11 4 173
2019-08-17 23:56:41
0
0
38
2
Elder
wow
#JQG9P908
12 4 166
2019-07-14 20:19:14
0
0
39
3
Terry
#2J0CRLLR
9 4 053
2019-08-20 10:18:44
88
80
40
3
husayn
#LJULQQJ
11 4 001
2019-08-05 14:38:58
0
0
41
3
Đấu trường 12 مرتضی
#PY0CVV8Y8
10 3 967
2019-08-21 17:30:52
50
0
42
3
Đấu trường 12 baninginprogres
#228U09UP0
11 3 875
2019-08-15 16:05:26
0
0
43
3
Đấu trường 12 jelly
#2V92JR8GL
11 3 874
2019-08-22 01:16:51
30
40
44
3
Đấu trường 12 Moist-Hobnob
#CQPUQL0J
10 3 809
2019-08-21 15:59:15
10
40
45
3
Đấu trường 12 Elder
JensonTheBest
#PV2VCPPQ8
9 3 787
2019-08-21 11:21:21
106
0
46 Đấu trường 12 hazzatron
#2YQGUGJVR
10 3 751
2019-08-22 00:56:49
28
0
47
3
Đấu trường 12 Elder
dansam5
#2Q9PCG9J0
11 3 668
2019-08-22 06:29:08
180
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord