Palestine.ae

#2GQ2RVG

43 198

49 / 50

please donate... we will arrange monthly challenges for co leaders position. Free Palestine 🇵🇸🇵🇸✌🏻✌🏻

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 198
Chiến Tích Cần Có 3 800
Clan Leader Jad
Phạm vi chiến tích 3 233 – 4 710
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 750
Elder 4
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Rajeh
#8RGGJJRL
13 4 710
2 355
850
600
2 Ahmad SDS
#2V0G9UL8V
13 4 645
2 322
775
600
3 Co-leader
KILLER
#828R9VQU
13 4 610
2 305
504
680
4 Leader
Jad
#GUV2CJ2C
13 4 570
2 285
655
40
5 safa7 ajman
#P8RUPR8L
13 4 532
2 266
66
80
6 barboos
#8Q9UC9VC
12 4 492
2 246
587
680
7 srab
#2YVVJ2UQV
13 4 489
2 244
488
200
8 Monzter
#2QUYQJGGU
12 4 485
2 242
385
280
9 Abusaada 504
#9P2QVQRY
12 4 453
2 226
86
120
10
1
Co-leader
hasoun
#Y29Y8R2L
13 4 340
2 170
506
40
11
1
B3'DADY
#8JY2YPGY
11 4 336
1 084
702
480
12
1
Co-leader
sam
#YG898JRR
12 4 333
1 083
40
40
13
3
Silent
#C9YYPG98
11 4 333
1 083
426
560
14
1
Elder
rami
#2Q9G0R0Y9
11 4 303
1 075
106
480
15
1
ali sha3er
#YPVPU0Y9
12 4 299
1 074
300
40
16
2
El Set El Walde
#Q88PY0JC
12 4 294
1 073
157
720
17
1
KILLER
#2RRQ98QY2
10 4 232
1 058
20
160
18
1
حسام
#9Y2VC02JJ
11 4 219
1 054
574
820
19 eyesvip
#2QR0G2Q9
12 4 160
1 040
0
0
20 AKH
#2U0JG29VQ
12 4 151
1 037
370
360
21
21
partyender
#92R0GURQP
10 4 065
487
11
40
22
1
shnayzer
#88009U9C
12 4 062
487
0
0
23
24
leandro
#8GUYRUPLV
10 4 051
486
20
80
24
2
Co-leader
osama rajih
#9PGV9ULR
11 4 032
483
8
40
25
16
Gamer3110
#28LPPPQUL
10 4 032
483
111
240
26
3
Co-leader
Double M
#9C08JRU2
12 4 031
483
0
0
27
3
Elder
kj al hashmi
#JCLQPGJ
12 4 027
483
166
760
28
3
Co-leader
Abootta
#928QUPGU
13 4 022
482
46
40
29
3
AhmadDAPRO
#Q0JV2YR9
11 4 022
482
142
200
30
3
ARJUN#2K17
#89G8P2JL
11 4 006
480
249
80
31
3
panata
#8RCGRYGRJ
11 4 004
400
18
0
32
3
))qeshta((
#899Q0YGG
10 4 002
400
608
440
33
3
lamis
#PPLR02QJ
12 4 001
400
0
0
34
3
Co-leader
YASIN
#9Y8PURVG
12 4 001
400
0
0
35
3
Jafar the Kiler
#PJU29J8L
11 4 001
400
0
0
36
3
RoronoaZoro
#2JLUUPL2
13 4 001
400
667
600
37
3
umadbrah?
#RQVQUJUG
11 4 001
400
0
0
38
3
Elder
Ahmadsy7
#8LR8RQVU
11 4 001
400
0
0
39
3
Co-leader
Bahaa
#28V80VCR
11 4 001
400
0
0
40
3
Elder
7ashkoooL
#U9LV8P9
11 4 001
400
0
0
41
3
Taj
#8292UV299
10 4 001
120
0
0
42
3
Co-leader
SAM
#9Y28CURR2
10 4 000
120
48
120
43
1
Đấu trường 12 YROSH
#QRLV2UG8
12 3 958
118
202
600
44
1
Đấu trường 12 m7.ak
#JRRLJ2C0
11 3 953
118
88
160
45
1
Đấu trường 12 haroob_99
#88PGL0P2
10 3 951
118
0
0
46
2
Đấu trường 12 Diwan
#Q9LUCR2R
10 3 905
117
0
0
47
7
Đấu trường 12 Cool_xD
#R8URYVRR
11 3 900
117
533
80
48
1
Đấu trường 12 SAMIANILUS3
#89PL2LV89
11 3 897
116
160
120
49
1
Đấu trường 10 Co-leader
yasin
#20CUQJP2L
9 3 233
96
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord