3040

#2GLJVPQ

55 227

50 / 50

3-40대들의 공간입니다^^ 가입신청시 연령대 기재해주셔야 승인 가능하며, 가입후 첫인사는 예의입니다! 클랜전 참여 잘해주시고, 기부도 많이해주세요. :) 오픈톡 : 클로 3040 게임아이디로 참여부탁드리며 뒤에 나이기재!(자유)

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 227
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader sky
Phạm vi chiến tích 976 – 6 035
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 711
Elder 4
Co-leaders 30
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
동자프라이
#8G8282JPC
13 6 035
2020-01-18 13:43:11
516
560
2 Co-leader
가츠윈
#2LCQYCR8U
13 5 951
2020-01-18 21:31:08
1292
562
3 Co-leader
wizard
#89YQ922RG
13 5 842
2020-01-18 20:30:27
1252
331
4 Co-leader
louche
#99RVG9RG2
13 5 822
2020-01-19 01:12:48
758
320
5 Co-leader
journey
#8R2V8YLVY
13 5 793
2020-01-18 23:45:57
464
591
6 Co-leader
짱깨
#PP28UR28P
13 5 745
2020-01-19 01:12:35
1637
560
7 mamami
#92RQ89JYL
13 5 574
2020-01-18 16:20:07
156
40
8 Co-leader
가즈아
#89JG0UPYU
13 5 573
2020-01-19 00:09:03
1171
680
9
2
Co-leader
Hongle.E
#JYPYCP2J
13 5 570
2020-01-18 08:47:23
1370
440
10
1
Co-leader
둑는다띠꺄
#8YRL2UU9
13 5 540
2020-01-18 17:29:00
156
360
11
1
Co-leader
Nex Comp
#8P2QV8999
13 5 501
2020-01-19 00:11:42
442
720
12
2
건우아빠
#RL0P99QU
13 5 489
2020-01-18 14:14:28
208
440
13
3
Co-leader
레미어스
#22RJ90VRV
13 5 478
2020-01-18 08:46:13
714
360
14
10
Elder
MK5
#89JR880C
13 5 470
2020-01-19 01:16:44
270
590
15
2
Co-leader
스나기모
#PG9V980QY
12 5 452
2020-01-18 17:22:41
412
720
16
2
Leader
sky
#2URJY2CC
13 5 444
2020-01-18 23:06:43
386
390
17
1
Elder
새우초밥
#98PU8VQP
13 5 429
2020-01-18 23:51:21
268
450
18
3
미래박태환
#8290JJ2L0
12 5 421
2020-01-18 23:49:48
144
480
19
2
물감자
#PGY9PVC9Q
11 5 399
2020-01-18 22:06:11
354
320
20
3
Co-leader
아카
#9U8CUYCJ
13 5 398
2020-01-17 09:32:08
386
280
21
10
투율아부지
#9VJ0CC99L
11 5 365
2020-01-18 15:46:15
40
480
22
1
너양아치지?
#QVUP8CUY
13 5 357
2020-01-18 10:26:43
152
464
23
2
Co-leader
그레이색이야
#8QR2YYRVR
13 5 346
2020-01-18 23:55:09
390
688
24
4
Elder
뽕따이a
#9PY9PJQGC
12 5 341
2020-01-18 15:18:38
505
400
25
10
Co-leader
광도
#29URRJCL
13 5 335
2020-01-18 22:47:21
290
480
26
1
서은화
#8GPR8CRYR
12 5 332
2020-01-19 00:14:28
318
520
27
5
Co-leader
슈바람
#99CL9GGCJ
13 5 326
2020-01-19 01:18:29
1088
550
28
9
가민파
#89VJ2CPJR
13 5 318
2020-01-19 01:21:37
224
500
29
3
Co-leader
쩡력
#22PY2LJ9P
13 5 316
2020-01-18 21:55:14
460
599
30
2
Co-leader
호박고구마
#2L00U8UVC
13 5 238
2020-01-18 15:11:50
424
390
31 연탄
#Q2PC00P9
12 5 236
2020-01-18 18:31:22
180
320
32
3
Co-leader
푸른불사조
#8QRGLJUUQ
13 5 217
2020-01-19 01:10:39
902
640
33
3
Co-leader
Gamja
#8CQQYLJJ
13 5 212
2020-01-18 22:18:48
98
200
34
1
Jm
#8VRP8QGJR
12 5 171
2020-01-19 00:01:37
303
600
35
3
Co-leader
닉네임
#200QCRCYU
13 5 168
2020-01-18 21:56:17
466
720
36
2
phantarei
#LP8QYLCV
13 5 145
2020-01-18 13:08:27
394
376
37 친절한짱가씨
#2Y98VCVV
12 5 131
2020-01-18 22:06:16
118
270
38
2
Co-leader
LSYLSJ
#PJ9J0JCU
13 5 129
2020-01-18 09:24:33
240
310
39
1
Co-leader
썸이
#UL99V2C2
13 5 107
2020-01-18 21:57:18
599
650
40
2
Co-leader
쉬엔쉬엔
#29YG9C2G9
13 5 096
2020-01-18 19:09:21
388
520
41
2
Elder
Dolstone
#8RY2J08R
13 5 087
2020-01-19 00:41:13
256
520
42
1
Co-leader
술쥐
#8VQR9CJV
13 5 085
2020-01-18 03:40:36
214
400
43
1
Jh
#8Y998LGV0
12 5 012
2020-01-19 00:59:15
90
0
44
1
Kronos
#L8Y0YUG0
12 4 943
2020-01-18 12:59:11
168
370
45
1
Co-leader
92SkinS
#20Q2G88L
13 4 912
2020-01-18 22:10:39
380
520
46
1
Co-leader
불꺼도미남
#2QL8QPRPJ
13 4 793
2020-01-18 17:48:55
382
570
47 Co-leader
poya
#PUYPV8RQ
13 4 773
2020-01-18 13:24:23
478
560
48 Co-leader
호호호
#2YG889G9
13 4 759
2020-01-18 17:30:56
70
160
49
3
Co-leader
스타덤
#90Y0CLJP0
13 4 717
2020-01-07 22:41:57
0
0
50
1
Đấu trường 3 강적
#PJ09RGCUL
5 976
2020-01-18 23:58:09
40
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord