arg

#2GLJJ0R9

51 956

47 / 50

JUGAR 3 RECOLECCIONES Y GUERRA, DONAR E INTERCAMBIAR. RESPETO. RANGOS X MERECIMIENTO MINIMO 50 guerras!!! 💪 Grupo de Whatsapp

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 956
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Rey David Xll
Phạm vi chiến tích 4 680 – 5 502
Thông tin hội
Vị trí Argentina
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 938
Elder 9
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
3
Elder
victir
#29VVLY9CY
13 5 502
2019-09-17 02:22:54
132
80
2
1
Leader
Rey David Xll
#80LCL0CPC
13 5 499
2019-09-17 02:49:30
214
130
3 PATO
#89QLGQP0C
13 5 408
2019-09-16 23:00:50
96
80
4
2
elmaggo57
#2Q9QVCY9V
13 5 373
2019-09-17 00:00:30
166
120
5
8
Co-leader
Dan
#JLVU2LPC
13 5 366
2019-09-17 01:21:56
134
80
6 Co-leader
Villana XV
#8UYG082CU
11 5 351
2019-09-17 02:43:25
20
120
7
2
Jon Snow
#8LGPU9L89
12 5 348
2019-09-16 19:36:45
20
40
8
1
NikitoooXD
#8JPLQQL0
13 5 327
2019-09-17 01:52:58
180
120
9
1
Co-leader
Mr.D
#8LJQCLJV9
12 5 300
2019-09-17 02:49:03
290
120
10
8
Lucas
#YRPLL8C8
12 5 300
2019-09-17 02:20:02
38
120
11
1
Co-leader
Flor
#9CPPCL8GU
12 5 280
2019-09-17 02:24:59
327
120
12
2
Co-leader
ostanodi
#8GRQJP2J2
11 5 256
2019-09-17 00:00:09
30
40
13
6
Co-leader
***(Gus DC)***
#89U2L9VPC
12 5 249
2019-09-16 18:42:07
94
40
14
7
Elder
daniel
#92YVG0GQP
12 5 226
2019-09-16 23:16:17
28
120
15
4
ariel
#8Y9C9GYJ9
12 5 222
2019-09-16 23:28:23
94
80
16
1
Co-leader
Tuc.Azul y Oro
#QG29PQQP
12 5 196
2019-09-16 23:50:04
20
80
17
1
JulioZ
#G90QYYR0
13 5 182
2019-09-17 01:34:34
18
40
18
1
Elder
josemartincho
#PL8LJU2LL
11 5 179
2019-09-17 02:42:48
76
160
19
1
vindro
#8820JGYVQ
12 5 161
2019-09-16 20:48:56
123
80
20
1
caiios
#2GUY9JRG9
12 5 143
2019-09-17 00:59:17
66
80
21
1
Co-leader
condepunk
#9VCVU99LP
11 5 127
2019-09-17 00:52:40
30
80
22
8
Co-leader
josema
#98JCU2UYG
12 5 124
2019-09-16 21:59:36
214
120
23
4
Co-leader
arielito
#9P909L9RJ
12 5 096
2019-09-17 02:42:17
230
120
24
8
juani
#89UPGG209
12 5 083
2019-09-16 23:06:20
56
120
25
1
Elder
CorVata
#8CLG9VQL
13 5 082
2019-09-17 00:56:21
48
80
26
3
fechu
#22UQG98LU
12 5 075
2019-09-16 17:02:08
2
40
27
1
Elder
Euge
#9G0Y0JC9Q
11 5 071
2019-09-17 02:21:12
64
120
28
3
Co-leader
coli22
#8GQ9P9YRU
12 5 040
2019-09-16 18:05:02
0
0
29
1
FCaasella_11
#2908R8J9R
12 5 020
2019-09-17 01:14:23
10
40
30
2
Elder
carfe
#8RVP0J82C
12 5 010
2019-09-17 02:25:20
96
120
31
3
Elder
Mr.x
#2C2YVQP22
12 5 007
2019-09-17 02:18:21
0
40
32
1
Elder
Sensei Rasta
#VLJLR0
12 5 006
2019-09-16 17:05:55
10
0
33
2
Elder
kapanguero
#8JJCVU0GY
12 5 004
2019-09-17 02:43:38
28
120
34
1
Daniela
#2090PC0Y9
12 5 003
2019-09-17 02:02:31
158
120
35
7
Co-leader
Sabri <3
#2GLGPV8P
12 4 966
2019-09-17 02:38:11
156
80
36
1
Co-leader
Pablinho_22
#900YG8UUV
12 4 964
2019-09-17 00:53:25
108
80
37
8
asesinóelite
#8YCV9QRLL
11 4 946
2019-09-17 01:30:40
44
80
38
2
Co-leader
Braian
#8GJPV0LUP
12 4 930
2019-09-17 01:46:14
50
80
39
1
ric plus
#82VQU8V2Y
11 4 913
2019-09-16 23:57:32
0
0
40
1
kuddak
#28RYJLVJ8
12 4 909
2019-09-16 22:39:15
126
120
41
3
Valenttinote
#C98VLLGQ
12 4 896
2019-09-17 01:26:48
142
160
42
3
matii
#PUPPQ28
11 4 876
2019-09-17 00:46:42
30
48
43 MC•[email protected]Ü€L :V
#YY2UJ9YPJ
10 4 874
2019-09-16 23:50:43
58
80
44
1
dalma
#9G0QR0PG0
11 4 854
2019-09-17 02:13:28
58
80
45
1
Brandon
#C00CUPL2
11 4 831
2019-09-17 00:09:05
0
40
46 Co-leader
MRN
#P0Y0GJ2GP
11 4 735
2019-09-16 15:18:13
0
0
47 Co-leader
SuS!
#2LJVUPUGR
13 4 680
2019-09-17 02:45:23
54
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord