Be-Happy

#2GLCC8P

45 801

47 / 50

الاحترام و المشاركة و الدعم وحياكم الله الي كؤوسه اقل من 4300 هلا فيه بفرعنا الثاني اللهم ان عبدك بدر الزيد في ذمتك ❤️kaka❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 801
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader M.O.M.R
Phạm vi chiến tích 4 000 – 4 934
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 966
Elder 3
Co-leaders 41
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
the king
#V0QPGGPC
13 4 934
2 467
964
80
2 Co-leader
Dewania
#2C0GGRVP
13 4 860
2 430
376
520
3 Co-leader
nts93
#JJU8CLR8
13 4 794
2 397
510
380
4 Co-leader
earthquake
#90LRYU0
13 4 763
2 381
277
440
5
1
Co-leader
alajeel_11
#YPUGCC9L
13 4 743
2 371
36
240
6
2
Co-leader
Wadi 9
#PYJ2PP22
13 4 741
2 370
182
400
7 Co-leader
aalasaker
#U8YUGURQ
12 4 717
2 358
120
280
8
1
Co-leader
S n i p e R
#PPPG2PY8
13 4 715
2 357
634
40
9
1
Co-leader
q8falcon
#CLUU9GJJ
13 4 714
2 357
0
0
10
1
Co-leader
ahmad
#8RRRQG9L
13 4 703
2 351
792
640
11
1
Elder
Mr.scarecrow
#PUL8JYUY
12 4 683
1 170
118
440
12
2
Co-leader
Froggy G
#GLJVGUP
13 4 676
1 169
258
0
13
8
Co-leader
gaz_q8
#8Q002RUU
13 4 648
1 162
472
0
14
1
Co-leader
Xx_ZoLDiK_xX
#2UU0R88JJ
12 4 618
1 154
62
40
15
1
Co-leader
bo-yousef
#9PUP2QUY
13 4 612
1 153
580
560
16
1
Co-leader
ahmad.hsain
#CQJ88UY8
13 4 609
1 152
80
130
17
3
Co-leader
arabnokia
#QJ88JV8G
13 4 609
1 152
442
576
18
5
xOmAr
#GY0UQJL8
12 4 600
1 150
216
320
19
1
Co-leader
ALSAHLI
#JJJP8G0Q
12 4 584
1 146
78
160
20
1
Co-leader
SmOkOq8
#GQCCGP2
13 4 576
1 144
784
640
21 Co-leader
dotmethod
#V009YPVV
13 4 536
544
320
440
22 Co-leader
xavi6
#82RG2Y9GR
13 4 520
542
40
0
23 Co-leader
bojamal7
#9YRPL22P
12 4 475
537
128
280
24 Co-leader
ArmoredS.A.M.
#29CVQJQQQ
13 4 466
535
0
0
25 Co-leader
CAVALY
#98Y2Q9PY
13 4 444
533
291
0
26 Co-leader
Bo_8Da7
#QL8PY2VL
13 4 427
531
0
0
27
3
alqassab89
#9PVRVGRJ8
13 4 407
528
160
360
28
4
Co-leader
KID_DEVIL
#R8JY8GJ9
13 4 403
528
156
560
29
2
Elder
7maid
#20J0QRPU9
12 4 401
528
110
400
30
2
Co-leader
abdulla148
#PJ2U08LC
12 4 377
525
86
160
31 Co-leader
matador
#8R22J8UPQ
12 4 366
436
558
0
32
3
Co-leader
Al.Sulaiman37
#UJ8CJ8QR
13 4 357
435
108
160
33 Co-leader
bo_omar_q8
#2CYJ9J02
13 4 302
430
0
0
34
1
Co-leader
alhammadi.q8
#VGRPCVU8
12 4 256
425
206
280
35
1
Co-leader
Bo Rmosa
#28JPG9GY8
13 4 247
424
0
80
36 Co-leader
mefleh
#8RC28PY9L
10 4 196
419
0
40
37 Co-leader
Y27x
#2228C0P
12 4 188
418
20
40
38 Co-leader
rommel
#2LGGVJVPY
11 4 155
415
0
0
39 Co-leader
O.M.R
#89VVQR9G
13 4 142
414
168
0
40 Co-leader
H.
#YPQ9LUUG
13 4 136
413
252
400
41
1
Co-leader
curlycop
#9L800YY9Y
12 4 129
123
286
320
42
1
Elder
bokhaloood
#28J8QYUCP
12 4 110
123
0
0
43 Leader
M.O.M.R
#JJ98L80P
13 4 093
122
96
440
44 Co-leader
omar
#QCPL2JCU
12 4 081
122
0
0
45
1
Co-leader
AbDULLAH
#YCRRUQQR
13 4 024
120
0
120
46
1
Co-leader
Big Boss
#8Q20092C
13 4 001
120
0
0
47
2
Co-leader
KaKa
#2JVPLVPP
13 4 000
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord