El pop

#2GGYR89Q

48 762

47 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 762
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader abo adam
Phạm vi chiến tích 4 002 – 5 317
Thông tin hội
Vị trí Ai cập
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 458
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Zaraki.Kinbache
#982PQUV0
12 5 317
2019-11-11 22:23:58
58
80
2
4
Co-leader
Ahmed morsy
#2GURRVJJV
12 5 268
2019-11-11 20:15:57
83
80
3
1
DerHarteLeonhar
#99JQRC9Y9
11 5 240
2019-11-12 03:33:02
48
130
4
2
selim
#29PLC9PLJ
12 5 132
2019-11-11 22:37:53
10
0
5
2
Leader
abo adam
#2YR8RL20R
13 5 124
2019-11-12 02:44:21
178
80
6
1
Co-leader
sabraaa
#2YCJGC9GL
12 5 079
2019-11-10 18:38:59
0
0
7
10
Elder
mido gamal
#2YYU2Q9QP
12 5 078
2019-11-12 00:08:35
28
70
8
4
Elder
ahmed
#2CYUVGU08
13 5 057
2019-11-11 21:49:21
209
80
9
2
Ahmed waziry
#80LQPP90U
12 5 053
2019-11-10 20:37:09
0
0
10
4
Elder
Mike
#2YGVPLQYV
11 5 047
2019-11-11 20:12:22
0
0
11
3
Moustafa Shaban
#2JY98UQ0R
12 5 030
2019-11-11 20:49:22
38
40
12
4
The Killer
#JPU9VPP
12 4 986
2019-11-11 22:08:57
210
120
13
4
Rami
#8U2982JVC
11 4 964
2019-11-11 20:05:02
0
0
14
4
Engineer 7efny
#9V2LURLY2
11 4 925
2019-11-11 21:22:36
8
40
15
4
mohamed
#8VG8VY90V
11 4 918
2019-11-12 00:39:01
78
140
16
3
Co-leader
Youssif Jo
#C2VGRJLR
12 4 918
2019-11-12 01:10:54
0
30
17
2
destroyer
#8PUL8L92
12 4 907
2019-11-12 03:25:16
20
20
18
8
mansy
#R8U2PC9G
11 4 894
2019-11-12 03:00:04
38
60
19 Elder
النمر المقنع
#P2UVQ2U0
12 4 880
2019-11-11 16:39:53
30
0
20
2
MRSaw
#2QJL2LPG2
12 4 854
2019-11-11 20:04:53
28
40
21
1
Elder
s3ooodyyy
#Q9VC0LPP
12 4 845
2019-11-11 18:09:51
16
0
22 amr
#2902PCGG
13 4 785
2019-11-11 12:57:32
54
80
23
2
MÖAZ || مـعـاذ
#P0LLPYV
13 4 760
2019-11-10 05:35:55
0
0
24
1
Gemii
#22P0JGYQP
12 4 716
2019-11-09 12:42:23
0
0
25
1
sub viking.mony
#2YVQ2JCJ0
12 4 710
2019-11-09 17:52:02
0
0
26
1
Elder
MohamedRagab
#2RL0LY8UC
12 4 692
2019-11-11 20:50:33
128
128
27
3
sparrow
#YPGJ220U2
10 4 664
2019-11-11 21:04:21
0
56
28
1
ahmed
#9UPGGU2PL
11 4 645
2019-11-11 22:11:30
64
104
29
1
Elder
Elio
#9GCRUJ0JY
12 4 638
2019-11-04 13:12:58
0
0
30
1
super s
#2JV09Y082
10 4 614
2019-11-12 03:48:59
132
80
31 ✌virus✌
#9QGJL228
10 4 473
2019-11-11 07:28:15
0
0
32 hamada
#8YVLGQL2P
9 4 420
2019-11-10 08:59:46
0
0
33 flela
#82JC0QQ89
10 4 413
2019-11-11 16:58:44
0
0
34
8
Ahmed
#9C2Q82LL
12 4 379
2019-11-11 19:55:07
0
0
35
1
peter
#9UJ00U2P0
10 4 362
2019-11-11 07:26:15
0
0
36
1
miner
#RPPQUR98
11 4 327
2019-11-10 06:07:08
0
0
37
1
mo 3on
#YQJYQP0QC
8 4 322
2019-11-06 14:23:09
0
0
38
1
Co-leader
ahmed tarhony
#82PJCQP0Q
12 4 011
2019-10-16 16:10:40
0
0
39
1
mohamrd elhelow
#2RRJ8V022
11 4 009
2019-11-03 09:01:51
0
0
40
1
m.sheha
#2RRY9Y2V
11 4 008
2019-11-03 19:25:21
0
0
41
1
Elder
pepsi
#G8V298RV
12 4 008
2019-11-02 14:44:17
0
0
42
1
tony stark
#YGYJYGV
10 4 006
2019-11-02 03:30:55
0
0
43 kero Dola
#80UPJP2V
11 4 005
2019-10-28 12:39:55
0
0
44 Co-leader
Amr Ayman
#2VRUQG82G
12 4 003
2019-09-29 10:06:23
0
0
45 Abdallha waly
#2JGVQG0RP
12 4 003
2019-10-31 10:25:57
0
0
46 Genaro Gatuso
#2U0P9C0JQ
11 4 003
2019-10-25 18:59:30
0
0
47 Co-leader
Elpop
#28YYJ2P8U
12 4 002
2019-09-26 11:10:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord