Black Mirror

#2GG8G20J

47 342

37 / 50

War Heavy⚔️ 100min donations⚔️ Complete All Battles Or Get The Boot⚔️No Leeches⚔️rated m☔️😘⚔️

At war! 4 / 19 battles remaining! Ends: 2019-10-19 17:31:08
Remaining Left Trận thắng Crowns
.NOVA | ECU.
#9CYCVRJ9
7 10
(17)
19
(26–40)
Black Mirror
#2GG8G20J
4 8
(12)
21
(25–33)
Aline Clash
#GLLVQUU
7 8
(15)
13
(20–34)
ChilensisCrew
#P9Q8RYVP
5 7
(12)
14
(19–29)
Silver swan
#PUQRQUP8
9 3
(12)
6
(15–33)
Naughty Trận đấu Cards Collected
Goofylaib 1 1190 2/3
Sky 1 + 1 840 2/3
Dark Knight 1 560 2/3
DayTrip1400 1 840 2/3
Naenae’r 0 560 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
MikeWats 0 1487
Luis 0 1400
lomeliD 0 1189
Naenae’r 0 560 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
Sky 1 + 1 840 2/3
hola Baby 1 1400
Black Attack 1 1120
Joey 1 1120
will 1 1120
ashley 1 840
DayTrip1400 1 840 2/3
Winners Trận đấu Cards Collected
linoucha 1 1400
Draknasty 1 1400
Goofylaib 1 1190 2/3
CRistobal7 1 1189
garean 1 1120
_Stanz 1 1120
Dark Knight 1 560 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord