CHILIBYNS

#2GCG2UR2

50 832

50 / 50

Bem-vindo! 🎉🎊 Ancião ****m que entrar e Colíder por mérito. RESPEITO & COLABORAÇÃO para chegarmos no topo dessa bagaça. TMJ 💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 832
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader GoldenBoy
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 727
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 378
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
GoldenBoy
#89UC2ULR
13 5 727
2019-07-23 13:10:23
212
80
2 Co-leader
RatoCobalt
#80P8V82L0
12 5 485
2019-07-23 10:36:45
216
120
3 Co-leader
Rildison
#28LY2RL2L
12 5 452
2019-07-23 10:33:10
302
120
4
1
Yago
#228R0C2R0
12 5 348
2019-07-23 11:40:49
122
104
5
1
Elder
Pedro ssj2
#VCLQRGU8
11 5 332
2019-07-22 22:50:35
10
70
6
2
WALLACE
#2PVYLGYCL
11 5 309
2019-07-23 12:47:01
184
120
7
1
Legendary
#2LU22P0LV
11 5 293
2019-07-23 07:54:09
0
0
8
1
Co-leader
وحید
#2R90GVJPR
12 5 257
2019-07-23 08:57:24
18
80
9 >Luis Alberto<
#G88L9JUU
12 5 192
2019-07-21 21:14:07
0
0
10 Co-leader
kokud
#8YY8QPYLU
12 5 189
2019-07-22 18:23:26
89
80
11 Keldney
#2QJL28YJV
10 5 163
2019-07-23 03:35:52
18
40
12 Elder
Peury Santos
#CPY82Y8
11 5 089
2019-07-22 17:59:02
0
0
13
2
Co-leader
Wolf Disorder
#2R009J8V9
12 5 088
2019-07-23 11:14:23
110
120
14
3
Mestre sombrio
#282GQGPUG
11 5 075
2019-07-22 21:45:38
0
0
15
1
Elder
wilian gostoso
#8GCQVJLJV
11 5 069
2019-07-23 03:34:19
86
80
16
3
Elder
Marcelo Queiroz
#9V8QJ2C80
10 5 066
2019-07-23 13:04:37
48
50
17
1
cestR
#200C28C8
11 5 005
2019-07-20 01:56:39
0
0
18 zemito
#88V90YC98
11 4 958
2019-07-23 03:44:13
82
90
19
1
tulio
#80YL0GY89
10 4 924
2019-07-22 23:03:47
0
0
20
7
Co-leader
dartend
#82UJRC2RQ
10 4 912
2019-07-23 11:43:41
78
72
21
1
PAÇOCA BOMBA
#2G2GJ29P0
10 4 872
2019-07-21 17:44:18
0
0
22
1
Elder
Jaime
#9JV9L8Q8U
10 4 862
2019-07-23 02:47:33
112
160
23
2
Valdo
#VQ8R8JJ
10 4 857
2019-07-23 05:35:54
10
40
24 chef
#PCPVYLQPU
10 4 857
2019-07-23 13:18:51
0
72
25 Co-leader
erfan
#9JYLLY0JJ
11 4 850
2019-07-23 09:24:16
46
40
26 ->Zeus<-
#2GQ22Y0VL
10 4 842
2019-07-20 18:44:03
0
0
27 Rodrigo
#PQUGVJUQG
10 4 824
2019-07-23 09:53:20
0
40
28 Gabrielgamer
#2RRUPJ9P0
10 4 793
2019-07-23 11:45:38
20
0
29 Elder
20matar
#88YV2Q2RQ
11 4 712
2019-07-23 11:14:23
25
160
30 Bernardis
#88C0JLYJ9
11 4 710
2019-07-22 22:54:48
18
40
31 Luis Fylipe
#GLUR82YV
10 4 640
2019-07-20 13:03:53
0
0
32 king 2.0
#GGVJ2RR9
10 4 623
2019-07-22 07:00:25
46
40
33 nathy
#UYRCPYUG
11 4 618
2019-07-23 03:26:55
28
0
34 JESIMIEL HARD
#92VCQVR2L
10 4 607
2019-07-22 22:20:30
36
40
35 pudim assado
#9829LJRUY
11 4 519
2019-07-23 02:51:51
28
130
36 davidohloko
#292Q9YQ89
11 4 513
2019-07-22 13:33:28
68
40
37 Jeovane_FNX
#2YPPQPGCU
10 4 343
2019-07-22 21:58:33
38
40
38 Elder
vla
#2CPRGPG8V
10 4 259
2019-07-23 09:18:43
29
0
39 rai
#9C90PJJVJ
10 4 248
2019-07-22 20:08:34
127
0
40
4
Victor das reds
#82L9PL9CU
10 4 228
2019-07-23 01:17:17
56
40
41
1
Grande Freeza
#2QL9GUVR0
10 4 211
2019-07-19 03:11:38
0
0
42
1
Matheus
#90LL9JCR0
11 4 197
2019-07-21 18:02:32
0
0
43
1
9Venon Extreme
#Q8R0VQGC
11 4 191
2019-07-22 16:36:13
0
0
44
1
Elder
V o r t e x
#8PPJ0C0G9
10 4 189
2019-07-01 01:16:52
0
0
45 Pain
#YGUUCYJV
11 4 118
2019-07-22 17:00:06
60
80
46 Yrineu
#9J2JRVJRC
10 4 113
2019-07-23 10:05:56
6
80
47 Nicolas
#PVUYY9GUR
8 4 064
2019-07-21 15:06:15
0
0
48
1
Guilherme
#80220GRQ0
12 4 004
2019-07-22 02:01:05
20
40
49 Oceano
#920PRUJ9V
10 4 002
2019-07-23 03:43:57
10
40
50 dorgas na veia
#9CC8L2LL8
9 4 000
2019-07-21 23:32:02
0
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord