Royale 760

#2G8U2Y0

50 626

45 / 50

Active clan, we donate often and kick inactives regularly. Keep it friendly and Have Fun! Royaleapi.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 626
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader jtap
Phạm vi chiến tích 1 903 – 5 488
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 460
Elder 12
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Atticus Kane
#2Q2VUJ080
13 5 488
2019-10-23 03:02:43
252
240
2 Co-leader
Bobby Tizzle
#8RYL99CR
13 5 466
2019-10-23 03:14:06
128
120
3
6
Co-leader
PabloVarJim
#28QLPVVQ
13 5 455
2019-10-23 03:07:33
390
240
4
1
TT7
#YGJVJ9C
13 5 432
2019-10-23 00:02:35
148
240
5 Co-leader
Cpt. Comeback
#2CG20VQ0Y
13 5 403
2019-10-23 02:32:06
464
280
6
1
Co-leader
Karly
#2JRGUJQU8
13 5 365
2019-10-23 03:02:01
250
240
7
1
Co-leader
Selva Murazano
#2LR00Y2J9
12 5 347
2019-10-23 01:18:20
130
160
8 bigsmoke
#9JCQQRYQY
10 5 342
2019-10-22 17:49:02
10
40
9
1
Co-leader
Artyom
#2PG2Y9C2
13 5 294
2019-10-22 23:10:08
156
160
10
6
Co-leader
rcbear17
#9Q0V2RGJ
13 5 197
2019-10-23 03:12:38
452
120
11
1
Elder
HeavensArmy
#P80YYVLJJ
11 5 184
2019-10-23 04:36:57
202
160
12
1
Leader
jtap
#299VRUJUJ
13 5 157
2019-10-23 04:14:10
228
240
13
1
Elder
richidon
#R9LP2QYQ
13 5 107
2019-10-23 01:07:56
58
80
14
1
Co-leader
Chief Hydra
#22RV8YLC2
11 5 072
2019-10-23 03:53:50
152
200
15
10
Co-leader
MagicSpoon
#2U099GYUY
12 5 069
2019-10-23 04:41:24
70
0
16
1
Co-leader
Litike
#PP9GG2QR
13 5 065
2019-10-19 16:09:16
0
0
17
1
Alex Destroy
#PJ9RY8Q0
12 5 061
2019-10-22 23:59:57
68
120
18
2
Elder
ShovelBum
#922U2982U
11 5 038
2019-10-23 03:58:02
38
80
19 Co-leader
Redbeard
#28YR0C08J
12 5 014
2019-10-22 23:02:53
78
160
20 navy
#8VPLQRPQP
11 5 000
2019-10-22 20:33:38
10
0
21
1
Co-leader
Maddy Ur Daddy
#8Y00PJCV2
12 4 993
2019-10-22 19:21:45
126
230
22
1
Thorn
#VJQRPULG
12 4 986
2019-10-22 13:36:00
94
120
23 Co-leader
Zeroivan23
#2J0LRJJJ2
13 4 983
2019-10-22 02:45:23
20
40
24 Itsuma
#2PR0L9VPU
12 4 946
2019-10-22 19:41:58
66
80
25
8
MaxMan12005
#PYR8CLQY
10 4 917
2019-10-23 03:12:23
160
80
26
4
Elder
Virgeuh
#9UURRLJU0
12 4 891
2019-10-23 04:42:49
270
240
27
1
Elder
destroyingrob
#PJV92JUP
12 4 877
2019-10-19 04:17:17
0
0
28
1
Elder
big kev
#20LPVQ2Q8
13 4 845
2019-10-22 21:46:28
90
80
29
2
White Spider 8
#9RGPYPCQQ
11 4 839
2019-10-23 04:44:42
94
120
30
2
Elder
BeastAngelsJB
#PLCLJ0C8Y
11 4 826
2019-10-22 21:54:00
114
160
31
1
triple M
#29C88GLJV
10 4 806
2019-10-22 21:18:20
138
160
32
1
Elder
PsYoNiK
#2LVJJY9RP
12 4 779
2019-10-23 04:32:34
156
200
33
1
Jeremy. f
#2LPVJVV8
12 4 750
2019-10-13 02:48:55
0
0
34 Elder
LEMON GOD
#PCQGY0GG9
11 4 683
2019-10-23 02:57:32
72
190
35 Hugh jass
#2RP02YPG
12 4 663
2019-10-22 22:26:39
28
40
36 AlexBoss
#22PPLVYG
10 4 585
2019-10-23 04:30:38
126
80
37 Eisenslav
#8J0L0R8
13 4 566
2019-10-21 23:48:41
0
0
38 Elder
^”AnThoNy”^•_•
#2LJCR0YUL
12 4 492
2019-10-22 23:36:50
60
0
39 Bill
#R9V09G8U
11 4 430
2019-10-22 23:41:11
108
200
40 Elder
HOTEL
#PCGJCYUGQ
10 4 326
2019-10-17 19:29:06
0
0
41 Erik
#2URG9R8Y
12 4 274
2019-10-23 01:39:32
0
0
42 Elder
Drunken Master
#2JRG2JUL2
12 4 192
2019-10-23 03:00:50
137
240
43 The Man
#2LQGJ2JPV
11 4 130
2019-10-22 18:28:06
30
80
44 GetxSpooked
#2R9Q9QPR8
10 4 001
2019-10-20 17:36:39
0
0
45 Đấu trường 6 SirSloth
#L29PVGJ9U
6 1 903
2019-10-19 16:15:46
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord