aleyverguard

#2G0RRUGP

48 886

50 / 50

hellllo !

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 886
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader sara
Phạm vi chiến tích 3 682 – 5 441
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 382
Elder 21
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
sara
#2U922R29P
13 5 441
2019-09-17 08:30:24
122
100
2 Elder
VK
#Q8RCRCU2
12 5 421
2019-09-17 05:48:09
156
80
3 Elder
ahmed
#P20CCPY8
12 5 291
2019-09-17 02:40:31
64
40
4 Elder
samarth
#VG2CPVG
12 5 225
2019-09-17 05:37:04
154
120
5
2
Co-leader
Abdo beram
#8808CQ9J
12 5 208
2019-09-17 06:33:32
52
80
6
1
Co-leader
MohamadALmansor
#20VV9L29Q
13 5 162
2019-09-15 15:53:47
0
0
7
1
Elder
wissem
#9VGPGRYP2
11 5 154
2019-09-17 06:02:36
18
0
8 Elder
superiphone
#2JJR22PU
11 5 015
2019-09-17 00:47:22
82
0
9
1
Co-leader
Mikel
#8UL8L82P8
12 4 996
2019-09-17 05:47:54
60
120
10
1
Elder
saber
#89LQ9G00L
11 4 969
2019-09-16 11:27:36
16
40
11 Elder
anis
#8VYGYJ9CG
11 4 916
2019-09-17 02:57:22
0
40
12 Elder
✌assassin✌
#P0LR9QUL8
11 4 891
2019-09-15 18:16:30
0
0
13 Amiine
#9YLC9Q8CJ
11 4 884
2019-09-16 15:01:51
0
0
14
1
Elder
omar
#82LCP8LY0
12 4 880
2019-09-17 08:13:33
110
90
15
1
Elder
المدمر
#PU9QPQV8
11 4 859
2019-09-16 15:04:44
38
40
16 Elder
issam
#2UYVR2Y9
11 4 802
2019-09-12 02:04:29
0
0
17 ya7ya
#8CY88J8U9
10 4 799
2019-09-16 15:55:06
0
0
18 smotherme
#8LGGJJG9U
10 4 771
2019-09-17 08:22:36
31
80
19
1
no mercy
#Y8J2GUL02
9 4 725
2019-09-16 20:14:38
40
80
20
1
Co-leader
pincopallino
#8LL0GPR8
12 4 721
2019-09-17 05:57:43
58
80
21 say ko
#90QJYUPR9
10 4 699
2019-09-16 23:19:30
0
0
22 Elder
nidhaalnapoli
#PYU89YJQV
11 4 669
2019-09-15 08:54:34
0
0
23 ⭐★BLACK★FLAG★⭐
#90CC02LQ8
10 4 635
2019-09-15 21:54:35
0
16
24 Fakher
#8829Y20PJ
12 4 577
2019-09-04 20:58:30
0
0
25 Mohamed
#Y8GVV80R0
9 4 569
2019-09-03 14:26:23
0
0
26 Elder
the king bacem
#9Y8PQPRL8
10 4 549
2019-09-11 20:26:08
0
0
27 Elder
*Zied*youtube*
#2CRJ0U8LQ
11 4 508
2019-09-14 23:05:47
0
0
28 Elder
Lord PEKKA
#2ULYJQC88
11 4 503
2019-09-17 05:40:35
96
120
29 Elder
$$$ BIG BOSS $$
#2CJULQLRG
11 4 481
2019-09-13 15:31:05
0
0
30 ayoub tn
#V0PQJPR2
10 4 424
2019-09-16 12:42:14
0
0
31 KING_RK
#9LLLL08G
10 4 378
2019-09-05 05:06:25
0
0
32 med amine
#9P0UG8GR0
11 4 374
2019-09-13 22:47:49
0
0
33 Hamed
#8GYQRRL8G
11 4 371
2019-09-08 14:34:37
0
0
34 the king
#9Y9RGJ0Q0
9 4 325
2019-09-16 11:24:45
0
0
35 supercell
#8G8V88GG8
10 4 307
2019-09-10 18:35:33
0
0
36 salem
#Y9RQJG8L0
9 4 296
2019-09-17 08:36:21
0
16
37 Elder
SoFt
#9LVYV9Q9Q
11 4 288
2019-09-15 15:40:28
0
0
38 Elder
✌Ä+H-M+Ê-D✌
#9YURQP0LQ
10 4 033
2019-09-08 15:48:03
0
0
39 Co-leader
TïęşTö
#8YGPQPJPP
12 4 013
2019-09-17 02:22:34
94
120
40 Elder
thê kìllër
#9Q8YVP8QR
10 4 001
2019-07-25 08:33:55
0
0
41 moemen
#8QJ20R88J
10 4 001
2019-08-08 16:45:05
0
0
42 Elder
omar sliti
#P08V9VC9U
11 4 001
2019-07-14 01:37:22
0
0
43 Dragon blue
#90LG8LG0Y
10 4 001
2019-08-23 23:29:46
0
0
44 علي وسام
#JQYLQVC2
11 4 001
2019-07-26 16:05:45
0
0
45 emado
#VUCP0PUG
12 4 001
2019-07-29 18:43:27
0
0
46 saif
#9UPCV9VJR
10 4 001
2019-08-13 09:42:59
0
0
47 sparTa
#90C0GRQ22
11 4 001
2019-07-23 05:25:27
0
0
48 Elder
A.C.A.B
#8J2RYV2C9
11 4 001
2019-08-31 12:17:30
0
0
49 Đấu trường 12 Co-leader
Nelia
#22QUG2020
12 3 966
2019-09-17 01:00:55
124
120
50 Đấu trường 12 cristiano
#9CU2CVJ2V
9 3 682
2019-09-16 14:30:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord