Bilbao

#2CYLRCY

43 931

32 / 50

Eup. Clan para gente del Norte (o de las afueras jajajaj).Reclutando gente activa. para jugar la guerra recolectar las 3 batalla

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 43 931
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Alme
Phạm vi chiến tích 3 518 – 5 532
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 050
Elder 3
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Marmitako
#2CPCV2JJ
13 5 532
2019-09-16 15:27:07
70
80
2
1
Co-leader
Nahúm
#9LLY0VRV
13 5 472
2019-09-16 13:58:30
38
40
3 Co-leader
Igoror
#2YU08RJQ8
13 5 438
2019-09-16 16:28:38
150
90
4 Elder
teyllerd
#PPCUJYVQ
13 5 260
2019-09-16 15:50:51
10
40
5 Co-leader
pur
#98LPJ29RG
12 5 178
2019-09-16 09:43:09
40
40
6 Co-leader
betiondo
#8QGY8PGR
12 5 094
2019-09-16 11:23:11
10
40
7
3
Co-leader
Iñam
#9RUYLGV9R
12 5 046
2019-09-16 16:19:35
118
80
8
3
Zor
#P8CVPRL0
12 5 041
2019-09-16 16:09:22
60
80
9
1
Co-leader
Txoris
#2P9CP2UC0
12 5 032
2019-09-16 15:39:36
20
80
10
5
txopo_90
#82VJY09G
12 5 019
2019-09-16 14:16:27
0
40
11
2
david1988
#8998PVGQG
12 5 005
2019-09-16 13:50:32
0
50
12 Co-leader
-xabi-
#P00L9C8V
13 4 965
2019-09-16 15:38:15
58
80
13
6
txurigorri
#2V0V8J8L0
11 4 947
2019-09-16 14:12:27
40
0
14
1
Co-leader
Golden Axe
#2L2808QYV
12 4 922
2019-09-16 16:40:13
10
40
15
1
Ibai
#2CUGCUU08
12 4 836
2019-09-15 19:11:25
0
0
16 Co-leader
Arkabeltz
#PP0208JG
12 4 797
2019-09-16 16:24:43
118
0
17 Co-leader
gaper
#2G9229LUC
12 4 753
2019-09-14 13:20:10
0
0
18 Co-leader
blac panter ,
#G8RQ0G29
12 4 731
2019-09-16 15:42:30
80
80
19
1
Leader
Alme
#2UJ0YP8U
11 4 706
2019-09-16 07:00:50
0
0
20
1
Co-leader
Eup
#9UJRVGR9U
10 4 614
2019-09-16 14:18:14
20
40
21 Elder
Chuwei
#GQC2V8VQ
13 4 555
2019-09-16 16:34:54
90
70
22 ivanovic
#JQYV8898
12 4 524
2019-09-14 13:33:44
0
0
23 iskan
#28VV2UPVC
12 4 468
2019-09-05 15:27:59
0
0
24 flacco
#R0C80QRR
10 4 331
2019-09-16 16:36:23
30
0
25 NachosConQueso
#9RJJ8UVJY
10 4 228
2019-09-04 14:28:21
0
0
26 aduriz
#QCVYY99U
10 4 084
2019-09-16 14:34:22
20
40
27 Elder
Budar
#9GUR8CJG
12 4 004
2019-08-25 16:09:05
0
0
28 Andrea
#UU9C9P0
11 4 002
2019-08-13 12:23:04
0
0
29 Tyriongeo
#8GRLYJRG
11 4 001
2019-08-24 15:03:41
0
0
30 Co-leader
tom blacks
#9PPJLJG0
11 4 001
2019-08-25 15:11:11
0
0
31 Co-leader
Iñaki
#8V00GG2CG
12 4 001
2019-01-18 21:56:30
0
0
32 Đấu trường 11 Julen
#YPQQJ9Q8Y
9 3 518
2019-09-16 10:28:48
68
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord