Hammers AUS

#2CJ0LCLU

38 388

50 / 50

Official family clan of Hollywood Hammers! #9GCRJO visit our site at bit.ly/hammersweb. Discord required- discord.gg/HammersCR

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 388
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader Harley Quinn
Phạm vi chiến tích 1 203 – 4 780
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 98
Elder 10
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CRUSHED
#CY9GJJYJ
13 4 780
2 390
0
0
2 Elder
abdullah bs
#Y2JV8PY9
11 4 469
2 234
0
0
3 Elder
Cameo
#QPC8VUY
12 4 338
2 169
0
0
4 Elder
KidFlow™
#VGLC28Q9
12 4 257
2 128
0
0
5 Co-leader
#BUKAALU!!
#JQYCP90U
13 4 162
2 081
0
0
6 Co-leader
ℳℰℒogan
#Y2PY0GL9
12 4 157
2 078
0
0
7 Elder
Alpha Turtle
#P2QPPVU0
11 4 125
2 062
0
0
8 Sam+Elizabeth
#2LCYGLQV2
11 4 093
2 046
0
0
9 smity
#29PVCJP9V
11 4 055
2 027
0
30
10 Elder
[email protected]
#9YR9G0G
11 4 046
2 023
30
8
11 Co-leader
JT
#J2RCY9L8
12 4 042
1 010
0
10
12 Co-leader
SHIΠRΔ TΣΠSΣI
#2L9Q8QYP
12 4 032
1 008
0
0
13 Co-leader
Aphievel
#22V20R8GV
12 4 029
1 007
0
0
14 Co-leader
xkimichi
#9UJCGLVY
11 4 023
1 005
0
0
15 CR7™©®
#JGV0J29
12 4 015
1 003
0
0
16 Bmzemo
#LJUURY2L
11 4 007
1 001
0
0
17 Elder
Mejestic670
#28RQUUYC8
12 4 002
1 000
0
0
18 Co-leader
[email protected]
#YQR9UQVP
12 4 001
1 000
0
0
19 Elder
bulbasaur
#2L09Y0PR
11 4 001
1 000
0
0
20 Leader
Harley Quinn
#UCYYRCP
12 4 001
1 000
0
0
21 Zed
#9R200UYP
10 4 001
480
0
0
22 Co-leader
Sam+Kwo
#YYR9UQYC
12 4 001
480
0
0
23 MarCllo
#GYRRC9P
11 4 000
480
0
0
24 Đấu trường 12 GuamGod
#2U8RG9V8Q
12 3 996
479
0
0
25 Đấu trường 12 Elder
BonkGanG
#2CVJ2CGG0
10 3 976
477
0
0
26 Đấu trường 12 Elder
VT
#9PQPULQL2
10 3 824
458
28
20
27 Đấu trường 12 Co-leader
$Nick$
#8CR8J2RQG
11 3 807
456
0
0
28 Đấu trường 12 Co-leader
MELogan2
#8UGYQQRG8
10 3 756
450
0
0
29 Đấu trường 12 Co-leader
Jessica™
#92G99G8JJ
8 3 676
441
0
0
30 Đấu trường 10 Elder
BRADLEY
#80202Q9C
9 3 337
400
0
0
31 Đấu trường 11 kings
#9LQ9QLLQP
10 3 308
330
0
0
32 Đấu trường 8 turtlegamer34
#RGURGQQR
9 2 280
228
40
20
33 Đấu trường 8 parto21
#JQ9RLQRP
8 2 276
227
0
0
34 Đấu trường 7 bello
#9QUPUQRLV
8 2 080
208
0
10
35 Đấu trường 7 IndyLyris
#9RRPPJUPL
8 1 971
197
0
0
36 Đấu trường 6 cLeAn_HaNdZ
#880LLGGCR
8 1 958
195
0
0
37 Đấu trường 6 LcNovA
#PQY22P2P
8 1 929
192
0
0
38 Đấu trường 6 black man
#80GRCY9CV
5 1 816
181
0
0
39 Đấu trường 6 Shubbh
#L2YYUVU2
9 1 752
175
0
0
40 Đấu trường 6 P59
#20J89C88L
10 1 715
171
0
0
41
1
Đấu trường 6 jack
#P9JUPYVUV
7 1 590
47
0
0
42
1
Đấu trường 5 Pro Snipezz
#P9J9UPGCU
7 1 445
43
0
0
43
1
Đấu trường 5 billymuncher
#9Y2QJVGP2
6 1 436
43
0
0
44
1
Đấu trường 5 hamhamham
#P9C0JCG2U
7 1 432
42
0
0
45
1
Đấu trường 5 salem___
#PC80V0G9Y
7 1 425
42
0
0
46
1
Đấu trường 5 black jesus
#PRVGRVVRG
8 1 412
42
0
0
47
1
Đấu trường 5 ostrich492
#82VLRC9PQ
7 1 362
40
0
0
48
1
Đấu trường 5 haz
#2PV8RCQY0
8 1 301
39
0
0
49
1
Đấu trường 5 supercell
#LQJG0CCL
8 1 252
37
0
0
50
1
Đấu trường 4 denham
#P2UQV90GL
5 1 203
36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord