! A1 WEAPONRY !

#2CCJLRYL

55 234

50 / 50

Welcome to A1 Weaponry! We will provide help to members in need. TOP 30 IN AUS 🏆 ACTIVE CLAN 🏆 ledgendary league

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 234
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Jahmel D
Phạm vi chiến tích 5 005 – 6 074
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 560
Elder 19
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
faizran roy
#LL9UC8V
13 6 074
2019-06-19 22:49:26
704
280
2
1
Elder
BEST
#89VLC0UY
13 5 847
2019-06-19 21:49:17
126
240
3
1
Skindawg
#202PJJC2L
13 5 690
2019-06-19 21:08:21
368
240
4
1
Elder
Omen
#2UC2RG8CP
12 5 614
2019-06-19 22:52:12
212
280
5
2
valentino
#8LVRUCV2
12 5 596
2019-06-19 22:30:41
160
280
6
3
Dewen
#LLLC88VP
12 5 593
2019-06-19 11:32:59
30
40
7
1
FuRytheKiNg
#2G08U9JUC
12 5 576
2019-06-19 22:17:44
188
240
8
11
Leader
Jahmel D
#P8JPUY9P
12 5 576
2019-06-19 12:13:34
88
160
9
5
Elder
Donald Trump
#8Y2V8PC0
13 5 531
2019-06-19 22:44:06
186
300
10
2
Elder
Anroco
#2UGVQP2U0
12 5 519
2019-06-19 22:46:03
462
280
11
12
Shahvash
#80RQ0L90
13 5 510
2019-06-19 19:32:46
188
160
12
4
glwwrm
#PVLVL0QL
12 5 507
2019-06-19 21:01:45
396
360
13 m.s.m.f
#LUC2PPRQ
12 5 491
2019-06-19 19:47:26
230
240
14
7
Chick3nMan
#GVPQU8V
12 5 481
2019-06-19 21:05:05
206
240
15
5
Elder
Gol D. Roger
#202LGYVP
13 5 481
2019-06-19 19:01:06
310
360
16
6
Elder
Xtinct
#RQ9P9J9R
12 5 474
2019-06-19 17:30:09
128
120
17
3
Elder
Mason
#2JG9CC8G2
12 5 472
2019-06-19 22:51:42
126
130
18
1
Elder
shory
#280UJ0CGR
12 5 471
2019-06-19 21:07:13
472
320
19
7
Elder
STELIO KONTOS
#2C8UQ0G
13 5 458
2019-06-19 11:14:31
90
80
20
9
Nathan
#U892022C
12 5 438
2019-06-18 21:16:09
130
160
21
6
Elder
[+]nuge9[+]
#QGUC288P
13 5 420
2019-06-19 21:20:38
262
240
22
8
Essam
#2L8VV2QYC
12 5 416
2019-06-19 22:29:04
494
240
23
5
Elder
MicB*tch
#2RGQ929
13 5 408
2019-06-19 22:04:23
136
120
24
4
Elder
maarthlara
#VRQ80LRU
12 5 396
2019-06-19 19:27:48
126
240
25
3
HB
#CU80YLCQ
12 5 372
2019-06-19 21:32:37
260
240
26
1
Elder
Forgedaboutit
#2P22U0RPP
12 5 357
2019-06-18 22:39:27
86
160
27
2
RiMstinker
#8VYRC00G
13 5 354
2019-06-19 09:40:54
38
120
28
5
Elder
TC180
#9JLRVR2R
12 5 344
2019-06-19 22:21:18
148
240
29
2
Yewzy
#8J0VGYL
12 5 340
2019-06-19 21:19:32
110
280
30
3
amigo
#Y0VR2UU
12 5 337
2019-06-19 21:47:49
228
40
31
7
tractor
#2C2CGPQC
12 5 331
2019-06-19 22:27:19
130
320
32
6
shajaz
#2GR2YVPP8
11 5 326
2019-06-19 21:09:16
170
40
33
2
Travi$
#90RLGPG
12 5 311
2019-06-19 20:18:12
146
160
34
2
革命尚未成功
#PQPPVVLY
11 5 293
2019-06-19 17:30:45
18
80
35
1
Co-leader
nedloh
#UUV2R2L
12 5 288
2019-06-19 18:25:51
48
240
36
2
Elder
tiptopkon
#LY2Q8RP
12 5 244
2019-06-19 22:59:49
434
230
37
1
Elder
Andeey
#209CJ2LJ
12 5 241
2019-06-19 19:18:04
136
80
38
1
danial
#2V2URJLJ9
12 5 241
2019-06-19 21:00:52
60
120
39
3
Glov3r
#9QG80GV8V
11 5 239
2019-06-19 21:01:01
30
120
40
3
Steffen
#99Y8JYYJ
13 5 237
2019-06-19 22:20:09
70
160
41
1
DankestOfMeme
#2GUCV8LUL
12 5 202
2019-06-19 21:57:28
256
240
42
1
jollanelene
#YV90UV29
12 5 193
2019-06-19 22:14:20
362
320
43
3
Flavinator
#P9GQV28G9
11 5 129
2019-06-19 23:01:01
166
180
44 Pmount
#2GLU8URQ0
11 5 122
2019-06-19 06:37:18
58
120
45
2
RoyalePro
#GJCRV8J
12 5 095
2019-06-19 21:20:04
234
200
46
1
Elder
daniel
#9QUQV9YY
12 5 086
2019-06-19 02:44:22
40
80
47 kelsey 2
#9C2J2C90
12 5 046
2019-06-18 18:56:15
20
0
48 Elder
the last ronin
#LJCUVGU
13 5 040
2019-06-19 22:03:00
247
200
49 Elder
Sharmaine
#U2VC80Q
12 5 020
2019-06-19 22:14:50
140
200
50 ej1246
#CRP0YYQU
11 5 005
2019-06-19 21:22:27
107
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord