Grand TUNIS

#2C2PJC8

53 301

48 / 50

ainè a partir de 500 dons / adjoint a la merite / promos a la fin de la saison /

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 301
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Rammstein_Hobal
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 826
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 614
Elder 22
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
alexander
#UJC9YP98
13 5 826
2019-09-17 14:01:28
128
120
2
1
Elder
mohamed
#2PC2J2U0C
12 5 696
2019-09-17 09:47:08
12
80
3
2
Co-leader
MAWLEY
#2Y0GQ80U0
13 5 575
2019-09-17 15:13:15
60
120
4
3
Elder
كواسر
#8Y2YGPYVR
12 5 526
2019-09-17 15:01:03
148
160
5
4
Hatem
#L222299
12 5 497
2019-09-17 15:22:03
126
0
6
2
Co-leader
warrior
#22GCVU80Q
13 5 490
2019-09-17 13:02:01
106
120
7
4
Leader
Rammstein_Hobal
#9CJ99L2V
13 5 477
2019-09-16 21:51:03
10
40
8
4
Co-leader
King Goblin
#LYGC8Y8
13 5 457
2019-09-17 11:04:20
38
40
9
3
yosri
#P09JYCRJG
11 5 437
2019-09-17 13:40:15
44
120
10
4
Co-leader
samirov
#9CUGC2U2G
12 5 406
2019-09-17 14:06:18
278
160
11
8
Elder
C4LLE5ON
#22YC9VVYG
12 5 395
2019-09-17 14:58:31
60
80
12
1
Elder
WEEEL
#9GL8G9P8J
12 5 368
2019-09-17 12:06:08
110
120
13
3
Ramsey
#2JCQLUP2Y
12 5 356
2019-09-16 16:33:26
10
40
14
2
Elder
^^CR7^^
#P802CQ2CU
12 5 340
2019-09-17 15:29:44
256
160
15
2
Co-leader
Snayfer
#8CLJVCPJ9
13 5 328
2019-09-17 13:41:31
304
200
16
2
Elder
karim el8arbi
#2JJ2P0YJQ
12 5 319
2019-09-17 14:11:47
80
120
17
1
Elder
selim ammar
#JR98VL8Y
12 5 241
2019-09-17 00:04:15
78
80
18
3
Piumò
#2GLPCG0C
12 5 241
2019-09-17 06:42:08
16
40
19
2
jb
#8C2P2Y9
12 5 225
2019-09-17 13:37:49
0
40
20
8
mahdidabbech
#PPYPQC82
11 5 221
2019-09-17 15:30:13
74
104
21
1
Elder
ZgouGou
#PLQJL0G2
13 5 211
2019-09-17 13:59:26
333
200
22
1
mahran
#828U82J2J
11 5 200
2019-09-17 10:26:41
36
120
23 Elder
boomR
#9JRQUPY99
12 5 165
2019-09-17 13:57:56
58
80
24
2
Elder
nadal
#2JR2LJ8G
12 5 160
2019-09-17 09:30:09
66
80
25 Elder
coach
#9P2RQ9VG
13 5 131
2019-09-17 15:04:36
143
150
26 Elder
Hamdouchkan
#8RRCU898R
12 5 120
2019-09-17 07:23:27
82
0
27
6
napsss
#28UGJ22V
12 5 113
2019-09-17 09:11:35
18
40
28
1
Elder
dhafer
#28892U8V
13 5 112
2019-09-16 19:22:58
40
80
29
5
Elder
braw
#P0CUQVV80
10 5 111
2019-09-17 14:53:31
20
160
30 MrKiller1920
#JJYUGGR9
12 5 103
2019-09-17 10:28:17
0
0
31 Elder
kouba
#YYLCVLQ2
12 5 100
2019-09-17 14:27:12
418
200
32
3
hamdi h
#9JLUGLU8
12 5 094
2019-09-16 11:51:39
10
40
33 seif allah
#2Y2RQUYJY
12 5 091
2019-09-17 10:30:57
0
0
34 Elder
noobs must die
#8UPV9LRPP
12 5 047
2019-09-17 15:12:30
266
200
35 FOX™
#8RL9URYLC
11 5 043
2019-09-17 11:22:03
21
120
36
1
Elder
Fatma
#9LJJRRY2G
11 5 040
2019-09-17 14:47:27
108
160
37
1
Vicenzo
#89CP88QR
12 5 035
2019-09-17 15:27:06
66
200
38 黄耀天
#2JR229UC8
12 5 033
2019-09-17 15:30:30
0
0
39
1
Elder
nosferaptu
#902P89R82
12 5 030
2019-09-17 14:22:29
132
160
40
8
Elder
linko d luffy
#2CC0UCCVR
11 5 019
2019-09-17 14:46:00
340
160
41
2
saif
#8R0CP8VYQ
12 4 985
2019-09-17 05:21:40
70
120
42
2
otaku
#22LYLP2CY
12 4 971
2019-09-17 08:41:48
58
80
43
2
Elder
Supercell 3
#9VUYRULQG
10 4 964
2019-09-17 11:35:45
286
120
44
2
Elder
mataga
#8LGPY8UUV
11 4 939
2019-09-17 13:55:41
85
120
45
2
seif
#82PJGJP2
12 4 930
2019-09-13 17:40:30
0
0
46
2
mouhamed
#U09P20C9
11 4 693
2019-09-17 10:58:09
10
80
47
2
Elder
Tarzex
#J2LVR9Y
11 4 536
2019-09-17 12:24:10
10
0
48
2
Co-leader
الرئيس بن علي
#U9UUR8R
13 4 001
2019-08-08 16:58:11
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord